Dofinansowanie UE

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

17/07/2019 - 19:12
GRANTY ZA ZAKUP INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Ogłoszenie o naborze wniosków na granty na transfer technologii

01/01/2019 - 06:49
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zachęca do składania wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Otwórz drzwi innowacjom! ARP S.A. uruchamia program na granty dla MŚP.

02/10/2017 - 08:53
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pierwszy nabór na granty na zakup licencji lub praw własności do technologii skierowany do małych i średnich firm. Jego budżet to 10 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój „Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii”. Do 2023 r ARP S.A. przeznaczy na ten cel 70 mln zł. W konferencji poświęconej projektowi udział wzięła wiceminister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.