Dofinansowanie UE

Ogłoszenie o naborze wniosków na granty na transfer technologii

03/10/2017 - 07:49
Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu Technologii

SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

26/07/2017 - 19:12
Refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej (WNiP)

Informacja o zawarciu przez ARP S.A. umowy z Ministrem Rozwoju i Finansów dotyczącej realizacji projektu grantowego „Sieć otwartych innowacji”

24/01/2017 - 10:30
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29.12.2016 została podpisana umowa dotycząca realizacji Projektu grantowego „Sieć otwartych innowacji”.