Aktualności PTT

Udział ARP w Speed Business Meeting

24/11/2015 - 15:07
Eksperci ARP S.A. byli uczestnikami spotkania Speed Business Meeting w Warszawie zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą. Celem spotkania było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz przedstawienie oferty ARP S.A.

Komercyjne aspekty własności intelektualnej

20/11/2015 - 16:28
Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w konferencji „Komercyjne aspekty własności intelektualnej” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland (LES Poland) we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

ARP na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Produkcji i Przemysłu

20/11/2015 - 16:03
- Platforma Transferu Technologii wspiera transakcje oparte o współpracę nauki z biznesem. Mam nadzieję na wykorzystanie ram Grupy Roboczej ds. Produkcji i Przemysłu do nawiązania efektywnej współpracy z jej uczestnikami. – powiedział Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Produkcji i Przemysłu.

Dzień Przedsiębiorczości w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR)

12/11/2015 - 13:45
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego spotkali się w ramach Dnia Przedsiębiorczości, aby porozmawiać o możliwościach finansowania rozwoju biznesu z funduszy unijnych oraz o instrumentach wsparcia dla biznesu.

ARP zainteresowana inicjatywą pierwszego krajowego Smart Laba w obszarze „maszyny CNC”

03/11/2015 - 09:08
Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. uczestniczyli w „Smart Labie" zorganizowanym w obszarze „nowej generacji maszyn sterowanych komputerowo (CNC) dla zaawansowanej obróbki materiałów” (w skrócie „maszyny CNC”).

Współpraca ARP i UW w ramach transferu technologii

30/10/2015 - 15:44
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Uniwersytet Warszawski podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności. 23 października br. instytucje podpisały list intencyjny, na mocy którego UW dołączy do bazy Platformy Transferu Technologii.

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw wysokich technologii" - rozszerzona grupa docelowa !!!

27/10/2015 - 09:10
MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego innowacyjne przedsiębiorstwa poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem.

Innowacje w armii i przemyśle - porozumienie MON z ARP

23/10/2015 - 15:50
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwo Obrony Narodowej podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju Platformy Transferu Technologii (PTT).

III Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO

19/10/2015 - 12:21
Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu podczas III Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii w Kielcach, wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Ekoinnowacje w ochronie środowiska”.

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

15/10/2015 - 13:50
- Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. To w nich powstają nowatorskie pomysły, które mogą być wykorzystane przed duże spółki w ramach otwartych innowacji - powiedział Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), pt.: „Nauka – Biznes – Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”.