Aktualności PTT

Poczta Polska na Platformie Transferu Technologii ARP

17/09/2015 - 10:06
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Poczta Polska S.A. podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności. 16 września br. spółki podpisały list intencyjny, na mocy którego Poczta Polska S.A. dołączy do bazy Platformy Transferu Technologii.

Biznes, rozwój, innowacje. Gdańskie spotkanie ze specjalistami ARP

08/09/2015 - 16:05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Gdańsku przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm.

XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce

07/09/2015 - 14:39
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce, tegorocznej edycji pt.: „Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój”.

Projekt Saule Technologies wśród rekomendowanych w programie „Szybka ścieżka”

14/08/2015 - 11:30
Projekt firmy Saule Sp. z o.o. (aktywnej na Platformie Transferu Technologii) znalazł się w czołówce projektów rekomendowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Szybka ścieżka”.

Podsumowanie aktywności w ramach PTT

10/08/2015 - 10:08
W Polsce powstaje coraz więcej innowacji. Na PTT mamy prawie 700 technologii, które czekają na komercjalizację.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wspólnym celem ARP i UDT

23/07/2015 - 11:47
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono w szczególności ekspertyz, analiz i oceny ryzyka bezpieczeństwa technicznego instalacji przemysłowych.

PTT animatorem spotkania między dawcą a biorcą technologii

22/07/2015 - 14:12
Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Kamel Steel spotkali się z ekspertami Platformy Transferu Technologii, aby uzgodnić warunki współpracy w ramach modelu otwartych innowacji.

Współpraca w ramach transferu technologii pomiędzy ARP i WAT

20/07/2015 - 15:53
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie współpracować z Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej (CTT WAT). Celem kooperacji jest działanie na rzecz sprawnego upowszechniania i komercjalizacji technologii. Oba podmioty dysponują odpowiednimi instrumentami, które ten proces znacznie ułatwiają.

Coaching i wsparcie eksperckie dla ośrodków transferu technologii

17/07/2015 - 11:05
Program Horyzont 2020 oferuje wsparcie dla procesu transferu technologii w Europie. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs dla ośrodków zajmujących się transferem technologii, w ramach którego ośrodki te będą mogły ubiegać się o intensywne, bezpłatne wsparcie coachingowe i eksperckie z zakresu transferu technologii.

III Zlot Absolwentów TOP 500 Innovators – przyszłość polskich innowacji

10/07/2015 - 14:18
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w konferencji pt.: „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników”.