Aktualności PTT

PTT na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2015

21/09/2015 - 11:34
Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2015 przedstawili zalety udostępniania i korzystania z nowych rozwiązań technologicznych zamieszczonych na Platformie Transferu Technologii.

Nowa perspektywa – nowe możliwości. Dostępne źródła finansowania rozwoju opolskich przedsiębiorstw w perspektywie unijnej 2014 – 2020

17/09/2015 - 11:20
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w zorganizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców z województwa opolskiego.

Poczta Polska na Platformie Transferu Technologii ARP

17/09/2015 - 10:06
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Poczta Polska S.A. podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności. 16 września br. spółki podpisały list intencyjny, na mocy którego Poczta Polska S.A. dołączy do bazy Platformy Transferu Technologii.

Biznes, rozwój, innowacje. Gdańskie spotkanie ze specjalistami ARP

08/09/2015 - 16:05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Gdańsku przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm.

XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce

07/09/2015 - 14:39
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce, tegorocznej edycji pt.: „Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój”.

Projekt Saule Technologies wśród rekomendowanych w programie „Szybka ścieżka”

14/08/2015 - 11:30
Projekt firmy Saule Sp. z o.o. (aktywnej na Platformie Transferu Technologii) znalazł się w czołówce projektów rekomendowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Szybka ścieżka”.

Podsumowanie aktywności w ramach PTT

10/08/2015 - 10:08
W Polsce powstaje coraz więcej innowacji. Na PTT mamy prawie 700 technologii, które czekają na komercjalizację.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wspólnym celem ARP i UDT

23/07/2015 - 11:47
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono w szczególności ekspertyz, analiz i oceny ryzyka bezpieczeństwa technicznego instalacji przemysłowych.

PTT animatorem spotkania między dawcą a biorcą technologii

22/07/2015 - 14:12
Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Kamel Steel spotkali się z ekspertami Platformy Transferu Technologii, aby uzgodnić warunki współpracy w ramach modelu otwartych innowacji.

Współpraca w ramach transferu technologii pomiędzy ARP i WAT

20/07/2015 - 15:53
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie współpracować z Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej (CTT WAT). Celem kooperacji jest działanie na rzecz sprawnego upowszechniania i komercjalizacji technologii. Oba podmioty dysponują odpowiednimi instrumentami, które ten proces znacznie ułatwiają.