Branża elektromaszynowa

System do laserowego napawania warstw metalicznych

Skonstruowane stanowisko składa się z szczelnej komory, lasera CO2 z optyką, systemu podającego proszek i gaz ochronny (azot lub argon) do strefy obróbki, współosiowej głowicy do napawania, stołu roboczego sterowanego w trzech osiach. Układ stanowi elastyczne narzędzie służące do stopowania powierzchni obrabianej, jak...

System rejestracji parametrów Lotu S2-3a

System umożliwia rejestrację parametrów w czasie lotu, zabezpieczenie informacji w przypadku katastrofy lotniczej i odtworzenie jej w laboratorium kontroli lotów w celu:

- oceny techniki pilotażu;

- oceny stanu technicznego systemów pokładowych;

- zbadania przyczyn wypadków, także wypadków lotniczych.

Kompleksowy system analizy i oceny bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP TURAWA

Kompleksowy system analizy i oceny bezpieczeństwa lotów w celu utrzymania wysokiego bezpieczeństwa lotów statków powietrznych.

Dalmierz laserowy ze stabilizacją dwóch równoległychprzeciwbieżnych wiązek laserowych

Dalmierz laserowy ze stabilizacją dwóch równoległych, przeciwbieżnych wiązek laserowych umożliwia pomiar odległości pomiędzy dwoma przedmiotami, bez konieczności fizycznego kontaktu z którymkolwiek z nich. Charakterystyczną cechą jest fakt, że...

Nahełmowy system wyświetlania parametrów lotu "Cyklop"

System przeznaczony jest do zobrazowania parametrów lotu śmigłowca (pilotażowych, nawigacyjnych, itp.) pod okiem pilota.

Bezzałogowy system obserwacyjny

Bezzałogowy, latający system obserwacyjny skonstruowany dla służb morskich w celu wykrywania i obserwacji obiektów na morzu.

Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania "ATRAX"

Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania wykonany z kompozytów szklano-węglowych.

Spiekanie metodą HT-HP

Spiekanie wysokociśnieniowe HP-HT stosuje się do materiałów super twardych, takich jak diament i regularny azotek boru (cBN), przeznaczonych na ostrza narzędzi, ale też innych materiałów np. nanoproszków, materiałów wysokotopliwych. Urządzenia do spiekania wysokociśnieniowego HP-HT składają się z pras hydraulicznych oraz specjalnych komór zapewniających odpowiedni rozkład...

Lekki bezzałogowy samolot obserwacyjny nietoprzerz-3L

Mobilny, lekki system bezzałogowy do obserwacji i rozpoznania obiektów w terenie na odległość do 15 km.

Układ do stabilizacji siły naciągu sznurka z materiału termoplastycznego do zastosowań w zgrzewaniu ultradźwiękowym

Przedmiotem wynalazku jest układ do stabilizacji siły naciągu sznurka z materiału termoplastycznego do zastosowań w zgrzewaniu ultradźwiękowym. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia utrzymanie stałej siły naciągu...

Bezzałogowy statek powietrzny klasy mini PSZCZOŁA

Wyposażenie pojedynczego żołnierza lub plutonu do bliskiej obserwacji w bezpośrednim przedpolu (over the hill).

Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania – KOLIBER

Lot w celu pozyskania danych z powietrza dotyczących terenów zurbanizowanych.

Urządzenie do zrywania powierzchni płytek obwodów drukowanych i płyt kompaktowych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zrywania powierzchni płytek obwodów drukowanych i płyt kompaktowych, głównie podczas procesu odzysku tworzyw sztucznych i metali z odpadowych obwodów drukowanych oraz płyt kompaktowych.
Podawane obróbce w...

Cel powietrzny "SZERSZEŃ-M1" wersja zmodernizowana

Cel powietrzny do szkolenia poligonowego wojsk w zakresie wykonywania strzelań z przenośnych, przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz strzelań artyleryjskich.

Uchwyt pomiarowy do pomiaru rezystancji korzystnie cienkich warstw oporowych

Nowością jest uchwyt pomiarowy, umożliwiający pomiar rezystancji między dwoma lub więcej dowolnie wybranymi punktamina badanej powierzchni warstwy korzystnie naniesionej na dowolne podłoże, bez konieczności sterowania badaną próbką.

Symulator badawczo-konstrukcyjny do optymalizacji interfejsu HMI (human-machine) interface statków powietrznych

Optymalizacja interfejsu człowiek-maszyna w kokpitach statków powietrznych z wykorzystaniem symulatora badawczo-konstrukcyjnego.

Nanoszenie powłok metodą PVD

Metoda PVD (Physical Vapour Deposition) nanoszenia powłok polega na fizycznym osadzaniu cienkich warstw z fazy gazowej. Naniesiona powłoka o grubości zwykle rzędu 3÷5 µm, o dużej twardości, najczęściej w granicach 2000÷3000 HV, znacznie zwiększa odporność ostrzy narzędzi na zużycie ścierne. Łukowo-plazmowa metoda nanoszenia powłok (Reactive Arc Ion Plating)...

Odrzutowy cel powietrzny Jet

Imitacja celu powietrznego do treningu i wykonywania strzelań rakietowych przez wojska obrony przeciwlotniczej.

Zintegrowany system łączności dla śmigłowców

Zintegrowany system łączności zapewnia:
- komunikację z innymi statkami powietrznymi oraz systemami naziemnymi i kontroli przestrzeni w pasmach HF/VHF/UHF,
- komunikację wewnętrzną na pokładzie śmigłowca (ICS),
- odsłuch sygnałów specjalnych,
- sterowanie łącznością wewnętrzną i zewnętrzną,
- dostęp...

Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodnych roztworach alkalicznych z zastosowaniem mieszanin oczyszczających, zawierających metakrzemian sodu i pirofosforan czterosodowy.

Zastosowanie częstotliwości ultradźwięków w zakresie od 35-42 kHz decyduje o tym, że intensywność kawitacji roztworów pirofosforanu i metakrzemianu sodu...

System analizy i oceny procesu eksploatacji wojskowych statków powietrznych "Samanta"

System wspomaga sterowanie przebiegiem procesu eksploatacji wojskowych Statków Powietrznych (SP). Umożliwia analizę bieżącą i okresową procesów eksploatacji SP w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa lotów techniki lotniczej, stanów...

Nahełmowy system celowniczy "Orion"

System przeznaczony jest do naprowadzania sterowanych stanowisk ogniowych i innych systemów uzbrojenia oraz wyświetlania parametrów celowniczych i pilotażowych w dzień i w nocy.

Uchwyt technologiczny do jednostronnego oblekania tkaniną płaskich wyprasek z tworzywa sztucznego w procesie zgrzewania ultradźwiękowego

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt technologiczny do jednostronnego oblekania tkaniną płaskich wyprasek z tworzywa sztucznego,służący do szybkiego i prostego pozycjonowania tkaniny względem wypraski...

Dielektromagnesy wtryskiwane z mieszanki proszku Nd-Fe-B i proszku aluminium

Wynalazek dotyczy kompozytowego dielektromagnesu wtryskiwanego Nd-Fe-B. Dielektromagnes wtryskiwany według wynalazku składa się z mieszanki zawierającej proszek Nd-Fe-B w ilości od 99,5% do 50% wagowych masy proszkowej, proszek aluminium w ilości od 0,5 do 50%...