Branża spożywcza

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology)

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N)-TiB2 znalazła zastosowanie m.in. do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających. W procesie formowania...

Spiekanie metodą HT-HP

Spiekanie wysokociśnieniowe HP-HT stosuje się do materiałów super twardych, takich jak diament i regularny azotek boru (cBN), przeznaczonych na ostrza narzędzi, ale też innych materiałów np. nanoproszków, materiałów wysokotopliwych. Urządzenia do spiekania wysokociśnieniowego HP-HT składają się z pras hydraulicznych oraz specjalnych komór zapewniających odpowiedni rozkład...

Bezzałogowy system obserwacyjny

Bezzałogowy, latający system obserwacyjny skonstruowany dla służb morskich w celu wykrywania i obserwacji obiektów na morzu.

Nakrętka z elektronicznym zabezpieczeniem

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sprawdzania oryginalności produktu. Przykładem dotychczasowych rozwiązań zabezpieczających płyn, znajdujący się w butelce oraz informujących czy butelka była otwierana, są następujące mechanizmy: wyprofilowana nakrętka zmienia widocznie kształt po odkręceniu na wypukły; odkręcenie nakrętki...

System do laserowego napawania warstw metalicznych

Skonstruowane stanowisko składa się z szczelnej komory, lasera CO2 z optyką, systemu podającego proszek i gaz ochronny (azot lub argon) do strefy obróbki, współosiowej głowicy do napawania, stołu roboczego sterowanego w trzech osiach. Układ stanowi elastyczne narzędzie służące do stopowania powierzchni obrabianej, jak...

Sposób wytwarzania roślin z rodziny Solanaceae, zwłaszcza ziemniaka o ulepszonych cechach hodowlanych

Przedmiotem wynalazku jest sposób uzyskiwania roślin ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum) o zwiększonej tolerancji na infekcje patogenne, a zwłaszcza przez mikroorganizm Phytophtora infestans wywołujący chorobę zarazę...

Metoda hydrolizy wiązania peptydowego

Technologia polega na nowym sposobie oczyszczania białek rekombinowanych za pomocą chromatografii powinowactwa. Jej istotą jest nieenzymatyczne odcinanie etykiety w wyniku swoistego oddziaływania dodanych jonów niklowych ze specjalnie skonstruowaną etykietą.

Określanie polimorfizmu genu syntazy kwasu tetrahydrokannabinoilowego (THCA) konopi

Konieczność określenia potencjału narkotycznego genotypów przemysłowych doprowadziła do opracowania prostego testu diagnostycznego. Opracowano technologię diagnostyki polimorfizmu genu syntazy THCA, która umożliwia wskazanie genotypów konopi bez potencjału...

Uprawa i sprzedaż krajowej odmiany morwy białej - Żółwińska wielkolistna na potrzeby produkcji herbat

Uprawa krajowej odmiany morwy białej posiadającej dużą blaszkę liściową. W porównaniu z odmianami chińskimi, odmiana Żółwińska wielkolistna posiada wyższą zawartość substancji aktywnych, które stymulują szybszy rozwój jedwabników...

Ekologiczne maty dezynfekcyjne

Technologia wytwarzania maty służących do wydzielenia stref ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych takich jak np. ptasia grypa. Główny składnik mat to włókna konopne z odpowiednimi dodatkami naturalnymi wytwarzane w niskokosztowym procesie produkcyjnym. Przedmiotem know-how są proporcje użytych składników i spoiw oraz parametry...

Hodowla jedwabnika morwowego

Celem hodowli jest produkcja kokonów i jedwabiu najlepszej jakości. Hodowla jedwabnika morwowego obejmie rasy przemysłowe o najlepszych parametrach włókienniczych i właściwościach biologicznych. Podstawą hodowli są nasadzenia morwy białej, gdyż larwy jedwabnika są karmione wyłącznie świeżymi liśćmi morwy. W porównaniu z odmianami chińskimi, powszechnie...

Technologia wytwarzania lignanów z nasion lnu

Opracowana technologia wytwarzania ekstraktu lignanów z nasion lnu o zawartości powyżej 20% SDG. Metoda ta ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań.

Skuteczne rozmnażanie Morwy białej (Morus alba L.) w kulturach in vitro

Technologia przeznaczona do zakładania dużych hodowli. Optymalna, niezawodna i wydajna metoda hodowli in vitro morwy białej, odmiana Żółwińska Wielkolistna, pozwalająca na prawidłowy rozwój i wzrost roślin oraz efektywne ich namnażanie.
Dzięki zastosowaniu jednej z najnowszych...

Uprawa i sprzedaż krajowej odmiany morwy białej - Żółwińska wielkolistna

Uprawa krajowej odmiany morwy białej posiadającej dużą blaszkę liściową. W porównaniu z odmianami chińskimi, powszechnie dostępnymi na rynku, odmiana Żółwińska wielkolistna zawiera więcej substancji aktywnych, które przyspieszają rozwój jedwabników morwowych.

Odparowywanie próżniowe

Usługa badawcza polegająca na usuwaniu rozpuszczalników z mieszaniny poprzez odparowanie pod zmniejszonym ciśnieniem. Urządzenia laboratoryjne: pojemność do 2 L oraz półtechniczne o poj. do 10 L.

Innowacyjna technologia zbioru lnu i przerobu na włókno jednopostaciowe

Z uwagi na brak rentowności przemysłu lniarskiego zaproponowano nową technologię zbioru lnu włóknistego polegającą na pozyskaniu włókna jednopostaciowego i pełnowartościowych nasion. Technologia polega na niestosowanym dotychczas koszeniu łodyg lnu włóknistego z jednoczesnym...