Chemia

Nowe biodegradowalne (ko)poliestry z monomerów β-laktonowych zawierających substancje biologicznie aktywne

Technologia dotyczy wytwarzania nowych biodegradowalnych bioaktywnych (ko)poliestrów z na drodze polimeryzacji anionowej monomerów β-podstawionych β-laktonowych zawierających substancje biologicznie aktywne. β-Podstawione β-laktony...

Hydroksylacja epoksydowanego oleju sojowego przy uzyciou bioglikoli

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego, przeznaczonego do syntezy elastomerów poliuretanowych. W sposobie wykorzystuje się bioglikol wytwarzany podczas hydrogenolizy odpadowej gliceryny powstającej podczas produkcji biopaliw jako produkt uboczny...

Kompozycja bakterii do badań biomateriałowych implantów

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny biodegradacji implantów tytanowych lub powstałych ze stopów tytanu wraz z kompozycją bakteryjną oraz sposobem otrzymywania roztworu, który dzięki zastosowaniu podczas badań przedprodukcyjnych ma pozwolić na zwiększenie jakości implantu i komfortu użytkowego pacjenta....

Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów do zastosowań medycznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów (PUR), mających zastosowanie w medycynie. Istotą wynalazku jest wyeliminowanie niedogodności związanych ze znanymi rozwiązaniami, takich jak toksyczność i konieczność stosowania katalizatorów. Materiał ma...

Węgiel aktywowany o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod

 

Opisywane zgłoszenie patentowe odnosi się do pozyskiwania wartościowego materiału do stosowania w alternatywnych akumulatorach energii...

Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym do dezynfekcji i sterylizacji (projekt nr 108)

Przedmiotem oferty są nowe materiały uzyskane poprzez modyfikację nanokrystalicznego dwutlenku tytanu, które mogą znaleźć zastosowanie w procesach bardzo efektywnego...

Katalizatory do niskotemperaturowego spalania metanu ze źródeł niskokalorycznych oraz sposoby ich wytwarzania (projekt nr P-175 i P-180)

Przedmiotem oferty są katalizatory tlenkowe do niskotemperaturowego spalania metanu emitowanego ze źródeł antropogenicznych takich jak kopalnie węgla kamiennego, wysypiska...

Wielofunkcyjny papier (projekt nr P-211)

Prezentowany papier to materiał oparty na celulozie z wypełniaczem wzbogaconym o jony srebra. Specyficzna budowa nadaje mu właściwości biostatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz właściwości pochłaniających wobec lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń gazowych.

...

Peptyd o aktywności enzymatycznej białka typu Dicer, sposób otrzymywania krótkich cząsteczek RNA oraz jego zastosowanie

Przedmiotem opracowanej technologii jest metoda wytwarzania rekombinowanego roślinnego białka o aktywności rybonukleazy Dicer, które w organizmie roślinnym odpowiada za produkcję tzw. krótkich regulatorowych RNA. Te...

Preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Badania prowadzone w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej IChB PAN w Poznaniu doprowadziły do opracowania wydajnej metody produkcji preparatu o aktywności ludzkiej AID w systemie bakteryjnym. Rozwiązanie to jest  zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP (14.01.2013 - numer: P402440) oraz jest chronione poprzez...

Komora do jednoczesnego prowadzenia procesów ortogonalnych elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej i chromatografii cieczowej

Przedmiotem wynalazku jest komora do ortogonalnej elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej przy użyciu płytki nośnej z warstwą fazy stacjonarnej, wyposażonej w obramowanie uszczelniające. Istota wynalazku...

Płyn do impregnacji szyb samochodowych „NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA”

Impregnat do szyb samochodowych „Niewidzialna wycieraczka” po nałożeniu na przednią szybę samochodu tworzy powłokę odpychającą wodę, co powoduje, że podczas jazdy w deszczu oraz pod wpływem pędu powietrza, woda formuje się w krople i spływa z szyby wraz z brudem.

...

Płyn do impregnacji wewnętrznej strony szyb samochodowych „ANTYPARA”

Preparat przeznaczony jest do pielęgnacji powierzchni szklanych w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Ma on za zadanie wytworzenie niewidzialnej powłoki odpychającej parę wodną. Zabezpieczenie powierzchni polega na tym, że para oraz drobne kropelki wody w...

Nowa generacja materiałów fotolakalitycznych o właściwościach absorpcji światła widzialnego dla zastosowania w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Light2CAT opracowało nowy wysokoefektywny, aktywowany światłem widzialnym dwutlenek tytanu (TiO2) do zastosowania w cementowych strukturach, zdolnych do degradacji...

Sposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczania

Wynalazek dotyczy przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych pochodzących z przemysłu meblarskiego, samochodowego, chłodniczego i budownictwa. Przetwarzanie polega na mechanicznym zagęszczeniu...

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych na różnych nośnikach

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych  i/lub submikrometrycznych charakteryzuje się tym, że cząstki wytwarzane znanymi metodami na nośniku pośrednim oraz nośniku...

Nanokatalizator Pd/Cu oraz sposób jego otrzymywania

Oceniany nanokatalizator charakteryzuje się tym, że zawiera nanopallad (Pd) o rozmiarach ziaren poniżej 10 nm (nanometrów), w ilości od 0,05% do 25% oraz nośnik w postaci miedzi (Cu) o rozmiarach ziaren poniżej 0,32 mm, w ilości od 75% do 99,95%.

Istotę rozwiązania stanowi również sposób otrzymywania...

Oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA

Przedmiotem rozwiązania są: oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA. Bardziej szczegółowo, rozwiązanie...