Aktualności PTT

III Konferencja „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”

30/11/2015 - 15:15
Zwiększenie transferu innowacji z nauki do biznesu, wpływ legislacji na rozwój innowacyjności, źródła finansowania innowacji – to główne tematy omawiane podczas III konferencji „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”.

Biznes, rozwój, innowacje. Krakowskie spotkanie ze specjalistami ARP

30/11/2015 - 12:11
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Krakowie przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm.

Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką

27/11/2015 - 16:42
Agnieszka Jakubiak – Ekspert Departamentu Projektów Własnych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podczas konferencji: "Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką", zaprezentowała możliwości wsparcia innowacyjności dla MŚP w ramach oferty Platformy Transferu Technologii.

Kwartalnik Urzędu Patentowego RP o ARP

26/11/2015 - 15:45
W ostatnim numerze kwartalnika Urzędu Patentowego RP 3/25/2015 ukazał się artykuł pt.: „PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII – element ekosystemu wsparcia innowacji ARP S.A”, którego autorem jest Jakub Moskal – dyrektor Departamentu Projektów Własnych APR S.A.

Oferta ARP dla przedsiębiorców z Bydgoszczy

26/11/2015 - 14:35
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Bydgoszczy przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm

ARP na seminarium „Dotacje na Innowacje 2014-2020”

26/11/2015 - 12:38
- Platforma Transferu Technologii to unikalny instrument, który gromadzi zasoby firm chcących udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania oraz informacje o potrzebach podmiotów, które są zainteresowane ich pozyskaniem. Mechanizm wyszukiwania ułatwia łączenie dawców z biorcami technologii – powiedziała Agnieszka Pietrusińska podczas „Seminarium „Dotacje na Innowacje 2014-2020”.

Udział ARP w Speed Business Meeting

24/11/2015 - 15:07
Eksperci ARP S.A. byli uczestnikami spotkania Speed Business Meeting w Warszawie zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą. Celem spotkania było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz przedstawienie oferty ARP S.A.

Komercyjne aspekty własności intelektualnej

20/11/2015 - 16:28
Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w konferencji „Komercyjne aspekty własności intelektualnej” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland (LES Poland) we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

ARP na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Produkcji i Przemysłu

20/11/2015 - 16:03
- Platforma Transferu Technologii wspiera transakcje oparte o współpracę nauki z biznesem. Mam nadzieję na wykorzystanie ram Grupy Roboczej ds. Produkcji i Przemysłu do nawiązania efektywnej współpracy z jej uczestnikami. – powiedział Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Produkcji i Przemysłu.

Dzień Przedsiębiorczości w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR)

12/11/2015 - 13:45
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego spotkali się w ramach Dnia Przedsiębiorczości, aby porozmawiać o możliwościach finansowania rozwoju biznesu z funduszy unijnych oraz o instrumentach wsparcia dla biznesu.