Aktualności PTT

XI Międzynarodowe Sympozjum – Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce

07/09/2015 - 14:39
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce, tegorocznej edycji pt.: „Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój”.

Projekt Saule Technologies wśród rekomendowanych w programie „Szybka ścieżka”

14/08/2015 - 11:30
Projekt firmy Saule Sp. z o.o. (aktywnej na Platformie Transferu Technologii) znalazł się w czołówce projektów rekomendowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Szybka ścieżka”.

Podsumowanie aktywności w ramach PTT

10/08/2015 - 10:08
W Polsce powstaje coraz więcej innowacji. Na PTT mamy prawie 700 technologii, które czekają na komercjalizację.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wspólnym celem ARP i UDT

23/07/2015 - 11:47
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono w szczególności ekspertyz, analiz i oceny ryzyka bezpieczeństwa technicznego instalacji przemysłowych.

PTT animatorem spotkania między dawcą a biorcą technologii

22/07/2015 - 14:12
Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Kamel Steel spotkali się z ekspertami Platformy Transferu Technologii, aby uzgodnić warunki współpracy w ramach modelu otwartych innowacji.

Współpraca w ramach transferu technologii pomiędzy ARP i WAT

20/07/2015 - 15:53
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie współpracować z Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej (CTT WAT). Celem kooperacji jest działanie na rzecz sprawnego upowszechniania i komercjalizacji technologii. Oba podmioty dysponują odpowiednimi instrumentami, które ten proces znacznie ułatwiają.

Coaching i wsparcie eksperckie dla ośrodków transferu technologii

17/07/2015 - 11:05
Program Horyzont 2020 oferuje wsparcie dla procesu transferu technologii w Europie. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs dla ośrodków zajmujących się transferem technologii, w ramach którego ośrodki te będą mogły ubiegać się o intensywne, bezpłatne wsparcie coachingowe i eksperckie z zakresu transferu technologii.

III Zlot Absolwentów TOP 500 Innovators – przyszłość polskich innowacji

10/07/2015 - 14:18
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w konferencji pt.: „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników”.

Oferta ARP dla przedsiębiorców z Radomia

30/06/2015 - 17:06
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Radomiu przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm. - Zachęcamy radomskie firmy do ubiegania się o pożyczki lub wsparcie kapitałowe typu venture, korzystania z oferty specjalnej strefy ekonomicznej oraz Platformy Transferu Technologii – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Udział PTT w warsztatach Mazowieckiej Grupy Kosmetycznej

26/06/2015 - 15:34
Otwarte innowacje, zasady wdrażania innowacji w przemyśle kosmetycznym, współpraca z kontrahentami z zagranicy, rozwój branży kosmetycznej dzięki współpracy ze szkolnictwem wyższym i zawodowym, finansowanie projektów – to główne tematy poruszone podczas IV Spotkania Mazowieckiej Grupy Kosmetycznej, działającej w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Jednym z prelegentów była Agnieszka Pietrusińka z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.