Aktualności PTT

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wspólnym celem ARP i UDT

23/07/2015 - 11:47
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono w szczególności ekspertyz, analiz i oceny ryzyka bezpieczeństwa technicznego instalacji przemysłowych.

PTT animatorem spotkania między dawcą a biorcą technologii

22/07/2015 - 14:12
Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Kamel Steel spotkali się z ekspertami Platformy Transferu Technologii, aby uzgodnić warunki współpracy w ramach modelu otwartych innowacji.

Współpraca w ramach transferu technologii pomiędzy ARP i WAT

20/07/2015 - 15:53
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie współpracować z Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej (CTT WAT). Celem kooperacji jest działanie na rzecz sprawnego upowszechniania i komercjalizacji technologii. Oba podmioty dysponują odpowiednimi instrumentami, które ten proces znacznie ułatwiają.

Coaching i wsparcie eksperckie dla ośrodków transferu technologii

17/07/2015 - 11:05
Program Horyzont 2020 oferuje wsparcie dla procesu transferu technologii w Europie. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs dla ośrodków zajmujących się transferem technologii, w ramach którego ośrodki te będą mogły ubiegać się o intensywne, bezpłatne wsparcie coachingowe i eksperckie z zakresu transferu technologii.

III Zlot Absolwentów TOP 500 Innovators – przyszłość polskich innowacji

10/07/2015 - 14:18
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w konferencji pt.: „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników”.

Oferta ARP dla przedsiębiorców z Radomia

30/06/2015 - 17:06
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na spotkaniu z przedsiębiorcami w Radomiu przedstawiła swoją ofertę skierowaną do małych, średnich i dużych firm. - Zachęcamy radomskie firmy do ubiegania się o pożyczki lub wsparcie kapitałowe typu venture, korzystania z oferty specjalnej strefy ekonomicznej oraz Platformy Transferu Technologii – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Udział PTT w warsztatach Mazowieckiej Grupy Kosmetycznej

26/06/2015 - 15:34
Otwarte innowacje, zasady wdrażania innowacji w przemyśle kosmetycznym, współpraca z kontrahentami z zagranicy, rozwój branży kosmetycznej dzięki współpracy ze szkolnictwem wyższym i zawodowym, finansowanie projektów – to główne tematy poruszone podczas IV Spotkania Mazowieckiej Grupy Kosmetycznej, działającej w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Jednym z prelegentów była Agnieszka Pietrusińka z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

PTT na portalu BRIDGE info

23/06/2015 - 10:45
Pojawianie się Platformy Transferu Technologii na portalu BRIDGE info to kolejny krok we współpracy między ARP S.A a NCBR. Ma ona prowadzić do poszerzenia oferty dla przedsiębiorstw poszukujących wsparcia w sferze innowacji.

Możliwa perspektywa współpracy ARP z SGGW

15/06/2015 - 15:56
Przedstawiciele Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) spotkali się z ekspertami ARP promującymi uruchomioną w maju Platformę Transferu Technologii (PTT). Pieczę nad całym wydarzeniem sprawował Pełnomocnik Rektora SGGW ds. Współpracy z Gospodarką – prof. dr hab. Andrzej Lenart.

Platforma Transferu Technologii na targach przemysłowych ITM Polska

15/06/2015 - 12:29
Od 9 do 12 czerwca 2015 r. eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w targach przemysłowych ITM Polska w Poznaniu.