Aktualności PTT

ARP na FESTIVAL OF ART AND INDEPENDENT GAMES w Cieszynie

11/07/2016 - 12:39
Gra jako dzieło sztuki czyli Festival of Art and Independent Games.

ARP i Politechnika Warszawska wspólnie na rzecz rozwoju innowacji

05/07/2016 - 14:57
Agencja Rozwoju Przemysłu intensyfikuje współpracę z wyższymi uczelniami. We wtorek podpisała list intencyjny z Politechniką Warszawską. To kolejna, po WAT i Uniwersytecie Śląskim, wyższa uczelnia, z którą ARP będzie współdziałać na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu.

ARP na INTER NANO POLAND 2016

20/06/2016 - 11:19
InterNanoPoland (INP) to największa w Polsce konferencja o nanotechnologii, nowoczesnych przedsiębiorstwach i dobrych praktykach zarządzania Klastrami.

Polski Finał ActInSpace w Krakowskim Parku Technologicznym

03/06/2016 - 14:40
ActInSpace to pierwszy hackathon technologii kosmicznych w Polsce utworzony przez Krakowski Park Technologiczny, Politechnikę Krakowską i firmę Tech2Market. Formuła projektu stanowi duże wyzwanie dla uczestników – polega na 24 godzinnym projektowaniu i prototypowania produktów i rozwiązań biznesowych. Ogółem do rywalizacji w ActInSpace 2016 stanęli jednocześnie uczestnicy z 26 miast w 13 krajach. Po raz pierwszy w ramach polskiej edycji - w Krakowie i Warszawie.

ARP na konferencji „Rozproszone źródła energii jako motor rozwoju polskiej gospodarki”.

27/05/2016 - 11:08
Konferencja pt. : „Rozproszone źródła energii (poniżej 10MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki” odbyła się 19 maja 2016 r. w Kole, pod honorowym patronatem Posła Leszka Galemby.

Po raz pierwszy w Mielcu - Czwartek Jakości o funduszach unijnych

23/05/2016 - 14:22
Do tej pory Czwartki Jakości były organizowane w kilku dużych polskich miastach. Po raz pierwszy jednak TUV NORD POLSKA zawitała do Mielca. Tematem przewodnim było „Wsparcie działalności rozwojowej i innowacyjnej”.

ARP S.A. na konferencji „Finansujmy innowatorów! Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce”

02/05/2016 - 16:48
Głównym tematem konferencji była jedna z podstawowych barier hamujących rozwój innowacyjności w Polsce – brak finansowego wsparcia dla wkraczających na rynek młodych firm. Uczestnicy zwrócili uwagę, że z jednej strony instytucje finansowe podchodzą do projektów o podwyższonym ryzyku z rezerwą, z drugiej zaś – sami zainteresowani (naukowcy i przedsiębiorcy) nie zawsze dysponują odpowiednim przygotowaniem do nawiązania i prowadzenia relacji z przedsiębiorcami.

PGNiG Termika przy pomocy ARP szuka innowacji. Chce ograniczyć emisję zanieczyszczeń

02/05/2016 - 14:05
PGNiG Termika chce skorzystać z osiągnięć technologicznych polskich firm z sektora MŚP. W zorganizowanym wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu konkursie wybrała trzy nowatorskie projekty, które mogą przyczynić się do usprawnienia procesów produkcji, przede wszystkim związanych z redukcją emisji szkodliwych związków i innymi wymogami środowiskowymi. PGNiG Termika liczy, że rozmowy z pomysłodawcami zakończą się podpisaniem kontraktów.

Blisko 100 podmiotów zgłosiło swoje projekty na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

15/04/2016 - 08:45
Firmy przedstawiły wiele interesujących, innowacyjnych projektów w ramach otwartego poszukiwania pomysłów na rozwiązania odpowiadające wyzwaniom technologicznym i środowiskowym spółki PGNiG TERMIKA SA. Inicjatywa pt. „Otwarte innowacje dla gospodarki o obiegu zamkniętym – inteligentna energetyka” została ogłoszona przez PGNiG SA. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów

03/03/2016 - 08:22
PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A.