Aktualności PTT

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw wysokich technologii" - rozszerzona grupa docelowa !!!

27/10/2015 - 09:10
MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego innowacyjne przedsiębiorstwa poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem.

Innowacje w armii i przemyśle - porozumienie MON z ARP

23/10/2015 - 15:50
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwo Obrony Narodowej podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju Platformy Transferu Technologii (PTT).

III Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO

19/10/2015 - 12:21
Eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu podczas III Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii w Kielcach, wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Ekoinnowacje w ochronie środowiska”.

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

15/10/2015 - 13:50
- Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. To w nich powstają nowatorskie pomysły, które mogą być wykorzystane przed duże spółki w ramach otwartych innowacji - powiedział Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), pt.: „Nauka – Biznes – Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”.

Współpraca z EIT+ w ramach Ekosystemu ARP

14/10/2015 - 15:12
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały ramową umowę o współpracy. – Dzięki tej umowie EIT+, ze swoim potencjałem badawczo-rozwojowym staje się częścią szeroko rozumianego Ekosystemu ARP – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP S.A.

PTT animatorem spotkania między dawcą a biorcą technologii

09/10/2015 - 15:28
Przedstawiciel Polskiej Grupy Zbrojeniowej i pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, autor rozwiązania technologicznego spotkali się z ekspertem Platformy Transferu Technologii, aby uzgodnić warunki współpracy w ramach modelu otwartych innowacji.

ARP ma komplementarną ofertę finansowania rozwoju innowacji

08/10/2015 - 13:51
- Powołaliśmy spółkę ARP Venture, stworzyliśmy Platformę Transferu Technologii. Współpracujemy ze spółkami Skarbu Państwa, NCBiR i innymi instytucjami. Wszystkie te mechanizmy funkcjonują w ramach Ekosystemu ARP wspierającego rozwój innowacji w polskim przemyśle - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas panelu „Źródła finansowania innowacji, badań i rozwoju 2014-2020”. Spotkanie odbyło się w ramach VI Forum Rozwoju Mazowsza.

Pierwsza Konferencja Optoelektroniczna w Polsce

08/10/2015 - 12:47
Jakub Moskal, dyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wziął udział w I Konferencji Optoelektronicznej pt.: „Optoelektronika w służbie bezpieczeństwa państwa i obywateli”.

Zaproszenie na Akademię Lewiatana: Optymalizacja w przemyśle

07/10/2015 - 16:11
Siemens wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie „Zastosowanie różnorodnych rozwiązań organizacyjno–formalnych oraz technologicznych w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej”. Spotkanie odbędzie się 16 października 2015 r. w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

PKP CARGO poszuka z ARP innowacyjnych rozwiązań biznesowych

06/10/2015 - 16:55
PKP CARGO we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu poprawi innowacyjność swojego biznesu. Oba podmioty podpisały 6 października list intencyjny o wspólnym działaniu w ramach należącej do ARP Platformy Transferu Technologii. W ten sposób PKP CARGO chce zachęcić start-upy i naukowców do szukania rozwiązań odpowiadających swoim potrzebom biznesowym.