ARP i NCBiR wspólnie wspierają innowacyjne firmy

ARP i NCBiR wspólnie wspierają innowacyjne firmy

Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały 9 kwietnia list intencyjny dotyczący wsparcia innowacyjnych projektów. Łączymy oferty ARP i NCBiR tworząc nową jakość finansowania innowacji - powiedziała Patrycja Zielińska wiceprezes ARP. Naszym wspólnym celem jest, aby działania obu instytucji jeszcze lepiej się uzupełniały, z korzyścią dla przedsiębiorców rozwijających nowe technologie – podkreślił prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor NCBiR.

Porozumienie dotyczy podjęcia współpracy w zakresie tworzenia ścieżek łączenia instrumentów wsparcia na poziomie uzupełniania efektów oraz zapewniania ścieżki finansowania dla konkretnych projektów, w tym NCBiR – faza B+R, ARP (ARP Venture Sp. z o.o.) – druga runda finansowania oraz współpracy w zakresie komunikacji i promocji wspomnianych powyżej ścieżek łączenia instrumentów wsparcia.

Porozumienie ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej ścieżki finansowania: od badań i prac badawczo – rozwojowych do wprowadzenia produktu na rynekProjekty badawczo-rozwojowe charakteryzują się długim czasem realizacji - trwają od 3 do 6 lat. Wiążą się przy tym ze znacznym ryzykiem, dlatego współfinansowanie projektów wysokich technologii ze środków publicznych stanowi znaczącą zachętę dla przedsiębiorców do ich podejmowania – zaznaczył dyrektor NCBiR. Dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy naszymi instytucjami możemy zapewnić finansowanie na każdym etapie cyklu życia projektu – wyjaśniła wiceprezes Zielińska.

Beneficjenci programów realizowanych przez NCBiR będą mogli także zgłaszać swoje innowacyjne projekty na Platformę Transferu Technologii. Chcemy, aby była to przestrzeń komunikacyjna ułatwiająca współpracę dawców technologii z biorcami - powiedziała wiceprezes Patrycja Zielińska. Platforma będzie oferowała pełne wsparcie brokerskie i eksperckie. W drugiej połowie roku możliwe będzie także uzyskanie dofinansowania na zakup licencji oraz usług doradczych towarzyszących transferowi technologii. Edukowanie przedsiębiorców w zakresie możliwości i korzyści z prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej oraz oferowane im profesjonalne doradztwo jest istotnym elementem budowania kultury innowacyjności w Polsce. Cieszę się, że ARP podjęła się tej inicjatywy, która stanowi doskonałe rozwinięcie oferowanych przez NCBiR mechanizmów wsparcia – powiedział prof. Kurzydłowski.

Podjęta współpraca będzie działała na rzecz połączenia definiowanych przez spółki Skarbu Państwa potrzeb gromadzonych w banku technologii ARP (lub komunikowanych w inny sposób) z przedmiotem projektów B+R wspieranych przez NCBiR oraz poszukiwania źródeł finansowania wkładu własnego przedsiębiorstw.

NCBiR i ARP zamierzają również współpracować przy tworzeniu prostych i przyjaznych dla przedsiębiorców warunków aplikowania o wsparcie oraz przy promocji dobrych praktyk w zakresie finansowania innowacyjności.

ARP i NCBiR wspólnie wspierają innowacyjne firmy
ArticleToPDF