Ekologiczny Sprzęt Komunalny.

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

Ekologiczny Sprzęt Komunalny.

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH - ZDROJU SP. Z O.O.

Poszukiwana forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Pożądana forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze
Opis poszukiwanej technologii: 

Nasza firma jest otwarta na współpracę z podmiotami produkującymi (lub instytutami wdrażającymi), które pragną na etapie przedsprzedażowym testować sprzęt elektryczny ( m.in.pojazdy tj. zamiatarki uliczne, śmieciarki, a także mniejszy sprzęt) w warunkach naturalnych z ewentualną opcją zakupu przez nas w korzystnej cenie finalnego produktu. Obsługujemy przestrzeń zabytkowego Parku Zdrojowego w Dusznikach - Zdroju, gdzie szczególną wagę należy przykładać do kwestii likwidacji emisji spalin oraz minimalizacji emisji hałasu, w tym jakże "wrażliwym" terenie. W związku z powyższym poszukujemy rozwiązań (odpowiedni sprzęt oraz ewentualna odpowiednia konfiguracja finansowania zakupów), które pozwolą nam użytkować w tym obszarze przyjazny dla środowiska sprzęt.

Przekazanie nam do testowania ww. sprzętu stwarza - dla podmiotu posiadającego technologię - warunki do pełnej weryfikacji funcjonalności sprzętu w naturalnym środowisku pracy, przy czym gotowi jesteśmy - we współpracy z instytucją użyczającą - prowadzić monitoring oraz raportowanie przebiegu testowania sprzętu.

Nasi kierowcy oraz pozostali pracownicy Działu Komunalnego posiadają odpowiednie, wieloletnie doświadczenie w pracy w tym obszarze, a zatem mogą służyć również niezbędnymi radami dla projektantów i wytwórców produktów. Jednocześnie jest możliwość, abyśmy - w celu optymalizacji okresu i sposobu użytkowania sprzętu - weszli we współpracę (przejęlibyśmy rolę lidera projektu)  z okolicznymi miejscowościami uzdrowiskowymi (tj. Polanica - Zdrój i Kudowa - Zdrój), przez co uzyskalibyśmy większy efekt środowiskowy, przy wzmożonym zakresie weryfikacji funkcjonalności sprzętu.

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY w DUSZNIKACH - ZDROJU SP. Z O.O.

Dane kontaktowe

Grzegorz Pytlowany
782773077
<strong>Nazwa podmiotu poszukującego technologii</strong>:

DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY w DUSZNIKACH - ZDROJU SP. Z O.O.
<strong>Nazwa zapotrzebowania na technologię:</strong><br/> Ekologiczny Sprzęt Komunalny.
<br/><strong>Poszukiwana forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Akceptowalny poziom dojrzałości poszukiwanej technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Pożądana forma komercjalizacji</strong>:
Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis poszukiwanej technologii</strong>:

Nasza firma jest otwarta na współpracę z podmiotami produkującymi (lub instytutami wdrażającymi), które pragną na etapie przedsprzedażowym testować sprzęt elektryczny ( m.in.pojazdy tj. zamiatarki uliczne, śmieciarki, a także mniejszy sprzęt) w warunkach naturalnych z ewentualną opcją zakupu przez nas w korzystnej cenie finalnego produktu. Obsługujemy przestrzeń zabytkowego Parku Zdrojowego w Dusznikach - Zdroju, gdzie szczególną wagę należy przykładać do kwestii likwidacji emisji spalin oraz minimalizacji emisji hałasu, w tym jakże "wrażliwym" terenie. W związku z powyższym poszukujemy rozwiązań (odpowiedni sprzęt oraz ewentualna odpowiednia konfiguracja finansowania zakupów), które pozwolą nam użytkować w tym obszarze przyjazny dla środowiska sprzęt.

Przekazanie nam do testowania ww. sprzętu stwarza - dla podmiotu posiadającego technologię - warunki do pełnej weryfikacji funcjonalności sprzętu w naturalnym środowisku pracy, przy czym gotowi jesteśmy - we współpracy z instytucją użyczającą - prowadzić monitoring oraz raportowanie przebiegu testowania sprzętu.

Nasi kierowcy oraz pozostali pracownicy Działu Komunalnego posiadają odpowiednie, wieloletnie doświadczenie w pracy w tym obszarze, a zatem mogą służyć również niezbędnymi radami dla projektantów i wytwórców produktów. Jednocześnie jest możliwość, abyśmy - w celu optymalizacji okresu i sposobu użytkowania sprzętu - weszli we współpracę (przejęlibyśmy rolę lidera projektu)  z okolicznymi miejscowościami uzdrowiskowymi (tj. Polanica - Zdrój i Kudowa - Zdrój), przez co uzyskalibyśmy większy efekt środowiskowy, przy wzmożonym zakresie weryfikacji funkcjonalności sprzętu.


<strong>Słowa kluczowe:</strong><br/>
POJAZDY ELEKTRYCZNE (LUB HYBRYDOWE), BEZEMISYJNOŚĆ, NISKOEMISYJNOŚĆ, NISKI POZIOM HAŁASU


Kontakt:
Grzegorz Pytlowany
gpytlowa@duszniki.pl
782773077
Dawcy - PDF