Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym

ciitt@up.poznan.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 6
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410310 z dnia 28 listopada 2014 roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym przeznaczona do wytwarzania mebli akustycznie aktywnych w tym poziomych nośnych elementów konstrukcyjnych. Innowacją rozwiązania są: zastosowanie drewna z gatunków drzew szybkorosnących, w krajowych warunkach klimatycznych, mających dotychczas znikome znaczenie przemysłowe, zastosowanie otworowanych płyt HDF lub sklejek topolowych o grubości 3 mm jako okładzin płyt warstwowych, zastosowanie listewek z drewna topoli Populus nigra L., świerka Picea abies L. lub sosny Pinus sylvestris L. zwiększających współczynnik pochłaniania dźwięku, niska gęstość i wysoka wytrzymałość przy grubości 18 mm, możliwość stosowania na poziome obciążone elementy konstrukcyjne mebli skrzyniowych z jednoczesnym korzystnym skutkiem pochłaniana dźwięku. Konstrukcję stanowią otworowane okładziny zewnętrzne wykonane z cienkiej trzywarstwowej sklejki topolowej o grubości 3.0 mm, lub płyty HDF o grubości 3.0 mm, z otworami o średnicy 5 mm rozmieszczonymi w podziałce co 15 mm na kierunku szerokości i długości płyty. Rdzeń wykonano z trzech warstw listewek topolowych, świerkowych lub sosnowych o wymiarach przekroju poprzecznego 4x10 mm. Listewki ułożono w poszczególnych warstwach równolegle do siebie w odległości 5 mm. Układ listewek w warstwach sąsiadujących jest wzajemnie prostopadły. Okładziny i listewki rdzenia są wzajemnie ze sobą sklejone z użyciem kleju - na bazie polioctanu winylu. Po sklejeniu płyty powinny mieć grubość nominalną 18 mm. Wymagania technologiczne przy produkcji płyt: wilgotność okładzin płyt komórkowych oraz listew rdzenia nie powinna przekraczać 8 %,naniesienie kleju na płyty okładzinowe - 150 g/m2, ciśnienie prasowania: listewki z drewna iglastego - 0,9 N/mm2, listewki z drewna topoli - 0,8 N/mm2. Właściwości fizyko-mechaniczne płyt powinny wynosić: gęstość nie większa niż 400 kg/m3, moduł sprężystości liniowej wzdłuż włókien okładzin zewnętrznych nie mniejszy niż 4200 MPa (dla rdzeni z drewna topoli) oraz 5000 MPa (dla rdzeni z drewna iglastego), moduł sprężystości liniowej w poprzek włókien okładzin zewnętrznych nie mniejszy niż 2200 MPa, wytrzymałość na zginanie statyczne wzdłuż włókien okładzin zewnętrznych nie mniejsza niż 25 MPa, wytrzymałość na zginanie statyczne w poprzek włókien okładzin zewnętrznych nie mniejsza niż 18 MPa, wilgotność bezwzględna nie większa niż 8 %, współczynnik pochłaniania dźwięku αs wg PN-EN ISO 354:2005.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.plDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane kontaktowe

Jacek Wawrzynowicz
571-445-754

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 6
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem zgłoszenia patentowego nr P.410310 z dnia 28 listopada 2014 roku jest akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem listewkowym przeznaczona do wytwarzania mebli akustycznie aktywnych w tym poziomych nośnych elementów konstrukcyjnych. Innowacją rozwiązania są: zastosowanie drewna z gatunków drzew szybkorosnących, w krajowych warunkach klimatycznych, mających dotychczas znikome znaczenie przemysłowe, zastosowanie otworowanych płyt HDF lub sklejek topolowych o grubości 3 mm jako okładzin płyt warstwowych, zastosowanie listewek z drewna topoli Populus nigra L., świerka Picea abies L. lub sosny Pinus sylvestris L. zwiększających współczynnik pochłaniania dźwięku, niska gęstość i wysoka wytrzymałość przy grubości 18 mm, możliwość stosowania na poziome obciążone elementy konstrukcyjne mebli skrzyniowych z jednoczesnym korzystnym skutkiem pochłaniana dźwięku. Konstrukcję stanowią otworowane okładziny zewnętrzne wykonane z cienkiej trzywarstwowej sklejki topolowej o grubości 3.0 mm, lub płyty HDF o grubości 3.0 mm, z otworami o średnicy 5 mm rozmieszczonymi w podziałce co 15 mm na kierunku szerokości i długości płyty. Rdzeń wykonano z trzech warstw listewek topolowych, świerkowych lub sosnowych o wymiarach przekroju poprzecznego 4x10 mm. Listewki ułożono w poszczególnych warstwach równolegle do siebie w odległości 5 mm. Układ listewek w warstwach sąsiadujących jest wzajemnie prostopadły. Okładziny i listewki rdzenia są wzajemnie ze sobą sklejone z użyciem kleju - na bazie polioctanu winylu. Po sklejeniu płyty powinny mieć grubość nominalną 18 mm. Wymagania technologiczne przy produkcji płyt: wilgotność okładzin płyt komórkowych oraz listew rdzenia nie powinna przekraczać 8 %,naniesienie kleju na płyty okładzinowe - 150 g/m2, ciśnienie prasowania: listewki z drewna iglastego - 0,9 N/mm2, listewki z drewna topoli - 0,8 N/mm2. Właściwości fizyko-mechaniczne płyt powinny wynosić: gęstość nie większa niż 400 kg/m3, moduł sprężystości liniowej wzdłuż włókien okładzin zewnętrznych nie mniejszy niż 4200 MPa (dla rdzeni z drewna topoli) oraz 5000 MPa (dla rdzeni z drewna iglastego), moduł sprężystości liniowej w poprzek włókien okładzin zewnętrznych nie mniejszy niż 2200 MPa, wytrzymałość na zginanie statyczne wzdłuż włókien okładzin zewnętrznych nie mniejsza niż 25 MPa, wytrzymałość na zginanie statyczne w poprzek włókien okładzin zewnętrznych nie mniejsza niż 18 MPa, wilgotność bezwzględna nie większa niż 8 %, współczynnik pochłaniania dźwięku αs wg PN-EN ISO 354:2005.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ciitt.up.poznan.pl


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:
<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
meble akustyczne; meble biurowe; płyty komórkowe; materiały pasywne akustycznie
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Jacek Wawrzynowicz
ciitt@up.poznan.pl
571-445-754
Dawcy - PDF