Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór użytkowy
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Oferowane producentom energii przez dostawców biomasy biopaliwa stałe w postaci pelletów powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością. Pelet o słabej wytrzymałości staje się materiałem sypkim, stwarzającym problemy logistyczne i eksploatacyjne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również  wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu. Nie każdy oferowany materiał roślinny może być biopaliwem o takich właściwościach mechanicznych, które pozwolą na transport, składowanie i podanie w systemach zakładu wytwarzającego energię bez znaczących strat jakościowych.

Badanie wytrzymałości mechanicznej peletów pozwala na kontrolę jakości dostarczanego biopaliwa, a co za tym idzie, preferowanie tych wytwórców i dostawców, którzy zapewnią odpowiednią jego jakość, co w rezultacie przełoży się na bezproblemową eksploatację urządzeń wytwórczych.

Parametr ten jest również jedną z podstawych wielkości  klasyfikujących pelet oraz stanowi istotny element  wydania certyfikatu DINplus i ENplus zgodnie z normą EN 14961-2.

Opracowany przez instytut aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów jest odpowiedzią na realną potrzebę rynku i oprócz umożliwienia zobiektywizowania procesu kontroli jakościowej dostarczanych peletów wspomaga producentów i odbiorców w przypadku sporów jakościowych dotyczących wytrzymałości mechanicznej peletów.

Budowa i sposób działania aparatu spełnia zapisy norm  EN 15210-1 i EN ISO 17831-1.

Metodyka badań przeszła pozytywnie audyt akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji i została wdrożona w Laboratoriach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Aparat umożliwia także ocenę wytrzymałości mechanicznej peletów wytwarzanych z segregowanych frakcji odpadów komumalnych (pelety z SRF, RDF). 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Urządzenie wyróżnia się:
- Zgodnością z najnowszymi normami EN 15210-1, EN ISO 17831-1
- Wzorową ergonomią i automatyzacją obsługi
- Nowoczesną linią wzorniczą
- Bezpieczeństwem i komfortem obsługi

Korzyści dla wytwórców i dostawców peletów:
- Nadzór nad jakością produktu
- Gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy
- Eliminacja problemów logistycznych
- Dobór właściwych surowców i dostawców w celu wytworzenia produktu o odpowiednich
parametrach

Korzyści dla odbiorców peletów:
- Zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych
- Ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu
- Wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami
- Stała kontrola parametrów paliwa
- Obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych

Zastosowanie rynkowe: 

Energetyka zawodowa, mała i średnia energetyka, dostawcy biomasy, jednostki kontrolujące i uwierzytelniające, laboratoria badawcze wydające wyniki do certyfikatów DINplus i ENplus, spalarnie odpadów zasilane paliwem w postaci peletów.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Zapewniamy pomoc na etapie wdrażania, przeprowadzenia walidacji oraz w okresie późniejszej eksploatacji szybkie serwisowanie aparatu.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dane kontaktowe

Jarosław Zuwała
32-2715152

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów z biomasy - „PELTEST”
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zarejestrowany wzór użytkowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Oferowane producentom energii przez dostawców biomasy biopaliwa stałe w postaci pelletów powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością. Pelet o słabej wytrzymałości staje się materiałem sypkim, stwarzającym problemy logistyczne i eksploatacyjne. Sypki materiał biomasowy niesie ze sobą również  wzrost ryzyka zapłonu bądź wybuchu. Nie każdy oferowany materiał roślinny może być biopaliwem o takich właściwościach mechanicznych, które pozwolą na transport, składowanie i podanie w systemach zakładu wytwarzającego energię bez znaczących strat jakościowych.

Badanie wytrzymałości mechanicznej peletów pozwala na kontrolę jakości dostarczanego biopaliwa, a co za tym idzie, preferowanie tych wytwórców i dostawców, którzy zapewnią odpowiednią jego jakość, co w rezultacie przełoży się na bezproblemową eksploatację urządzeń wytwórczych.

Parametr ten jest również jedną z podstawych wielkości  klasyfikujących pelet oraz stanowi istotny element  wydania certyfikatu DINplus i ENplus zgodnie z normą EN 14961-2.

Opracowany przez instytut aparat do badania wytrzymałości mechanicznej peletów jest odpowiedzią na realną potrzebę rynku i oprócz umożliwienia zobiektywizowania procesu kontroli jakościowej dostarczanych peletów wspomaga producentów i odbiorców w przypadku sporów jakościowych dotyczących wytrzymałości mechanicznej peletów.

Budowa i sposób działania aparatu spełnia zapisy norm  EN 15210-1 i EN ISO 17831-1.

Metodyka badań przeszła pozytywnie audyt akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji i została wdrożona w Laboratoriach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Aparat umożliwia także ocenę wytrzymałości mechanicznej peletów wytwarzanych z segregowanych frakcji odpadów komumalnych (pelety z SRF, RDF). 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Urządzenie wyróżnia się:
- Zgodnością z najnowszymi normami EN 15210-1, EN ISO 17831-1
- Wzorową ergonomią i automatyzacją obsługi
- Nowoczesną linią wzorniczą
- Bezpieczeństwem i komfortem obsługi

Korzyści dla wytwórców i dostawców peletów:
- Nadzór nad jakością produktu
- Gwarancja spełnienia wymagań odbiorców biomasy
- Eliminacja problemów logistycznych
- Dobór właściwych surowców i dostawców w celu wytworzenia produktu o odpowiednich
parametrach

Korzyści dla odbiorców peletów:
- Zapewnienie paliwa zgodnego z charakterystyką urządzeń wytwórczych
- Ograniczenie ryzyka zapłonu i wybuchu
- Wiarygodne podstawy rozliczeń z dostawcami
- Stała kontrola parametrów paliwa
- Obiektywne narzędzie w przypadku sporów jakościowych


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Energetyka zawodowa, mała i średnia energetyka, dostawcy biomasy, jednostki kontrolujące i uwierzytelniające, laboratoria badawcze wydające wyniki do certyfikatów DINplus i ENplus, spalarnie odpadów zasilane paliwem w postaci peletów.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
wytrzymałość mechaniczna peletów, rozkrusz, EN 15210-1, EN ISO 17831-1, DINplus, ENplus, mechanical pellet durability
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Zapewniamy pomoc na etapie wdrażania, przeprowadzenia walidacji oraz w okresie późniejszej eksploatacji szybkie serwisowanie aparatu.
Kontakt:
Jarosław Zuwała
jzuwala@ichpw.pl
32-2715152
Dawcy - PDF