Block Chain - Employment

Block Chain - Employment

meers@mi-doradztwo.com.pl
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 7
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

We have a block chain solution for tracking whether or not companies that are applying for grants and financing are actually employing additional people as per their funding applications.  We can process the personel ( additional people) to confirm that the process stages in the investment process are matched to the additional employment commitments being made in the funding applications. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Easy way to monitor and control if companies that are given additional support and financing are actually meeting their obligations.

Zastosowanie rynkowe: 

This is currently being used for payment mechanisms mainly in the oil and gas sector where autormated payment is required.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Preparation of smart contracts between the Agency and the Companies making application for grants and financing


Dawca technologii:
M&I Doradztwo Inwestyjyne Sp z.o.o

Dane kontaktowe

Ian Meers
0048 601666776

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

M&I Doradztwo Inwestyjyne Sp z.o.o
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Block Chain - Employment
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Zastrzeżone know-how
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 7
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

We have a block chain solution for tracking whether or not companies that are applying for grants and financing are actually employing additional people as per their funding applications.  We can process the personel ( additional people) to confirm that the process stages in the investment process are matched to the additional employment commitments being made in the funding applications. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Easy way to monitor and control if companies that are given additional support and financing are actually meeting their obligations.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

This is currently being used for payment mechanisms mainly in the oil and gas sector where autormated payment is required.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Block Chain solution for ensuring that companies taking grants are in fact employing people
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Preparation of smart contracts between the Agency and the Companies making application for grants and financing
Kontakt:
Ian Meers
meers@mi-doradztwo.com.pl
0048 601666776
Dawcy - PDF