Brama magazynowa

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Brama magazynowa

Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem wynalazku jest brama magazynowa zawierająca ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID, w której na każdym z pionowych boków ramy zamontowana jest na przesuwnym i obrotowym uchwycie co najmniej jedna antena RFID, zaś pomiędzy co najmniej jedną anteną RFID a pionowym bokiem ramy, na którym jest zamontowana, umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwości fal emitowanych przez anteny RFID, a ponadto co najmniej jedna antena RFID wraz z jej uchwytem jest zabudowana osłoną.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia uzyskanie skutecznego pokrycia zasięgiem anten przestrzeni wejściowej bramy. Dzięki zastosowaniu elementów absorpcyjnych, zwiększony zostaje skuteczny zasięg działania anten, poprzez wyeliminowanie ewentualnych odbić generujących zakłócenia (odczyty pasożytnicze). Redukcja odbić pozwala na pracę anten z dużą mocą. Ponadto, dzięki temu, że anteny zamontowane są przesuwnie i obrotowo, ich położenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta, na przykład do indywidualnej specyfiki stosowanych środków transportowych i indywidualnego rozmieszczenia towarów przechodzących przez bramę. Dzięki temu rozwiązanie może być skuteczne nawet wtedy, gdy zasięg anten nie pokrywa dokładnie całej przestrzeni bramy, a jedynie obszary tej przestrzeni, w których znajdują się towary przechodzące przez bramę przy uwzględnieniu specyfiki danego magazynu. Dzieki osłonie anten, rozwiązanie może być stosowane w środowisku przemysłowym.

Zastosowanie rynkowe: 

Rozwiązanie może zostać szeroko wykorzystane do kontroli przepływu i przemieszczania towarów w magazynach, zakładach produkcyjnych, hurtowniach czy też sklepach, szczególnie wielkopowierzchniowych.

Może być elementem automatycznej kontroli przepływ towarów w łańcuchach dostaw i w procesie produkcyjnym wymagającym montażu i integracji części oraz zespołów pochodzących od różnych dostawców i dostarczanych w różnych reżimach czasowych. Szczególnie interesujące jest zastosowanie w procesie produkcyjnym zarządzanym według tzw. zasady "lean management". W sprzężeniu z całym procesem montażowym kontrolowanym przez identyfikatory RFID, zapewnia powtarzalność czynności, umożliwia zmniejszenie poziomów magazynowych, identyfikację i neutralizację wąskich gardeł oraz pomaga wskazać źródła i przyczyny błędów.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

doradztwo przy wdrożeniu

monitorowanie przebiegu procesu produkcyjnego


Dawca technologii:
Instytut Logistyki i Magazynowania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Logistyki i Magazynowania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Brama magazynowa
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem wynalazku jest brama magazynowa zawierająca ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID, w której na każdym z pionowych boków ramy zamontowana jest na przesuwnym i obrotowym uchwycie co najmniej jedna antena RFID, zaś pomiędzy co najmniej jedną anteną RFID a pionowym bokiem ramy, na którym jest zamontowana, umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwości fal emitowanych przez anteny RFID, a ponadto co najmniej jedna antena RFID wraz z jej uchwytem jest zabudowana osłoną.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia uzyskanie skutecznego pokrycia zasięgiem anten przestrzeni wejściowej bramy. Dzięki zastosowaniu elementów absorpcyjnych, zwiększony zostaje skuteczny zasięg działania anten, poprzez wyeliminowanie ewentualnych odbić generujących zakłócenia (odczyty pasożytnicze). Redukcja odbić pozwala na pracę anten z dużą mocą. Ponadto, dzięki temu, że anteny zamontowane są przesuwnie i obrotowo, ich położenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta, na przykład do indywidualnej specyfiki stosowanych środków transportowych i indywidualnego rozmieszczenia towarów przechodzących przez bramę. Dzięki temu rozwiązanie może być skuteczne nawet wtedy, gdy zasięg anten nie pokrywa dokładnie całej przestrzeni bramy, a jedynie obszary tej przestrzeni, w których znajdują się towary przechodzące przez bramę przy uwzględnieniu specyfiki danego magazynu. Dzieki osłonie anten, rozwiązanie może być stosowane w środowisku przemysłowym.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Rozwiązanie może zostać szeroko wykorzystane do kontroli przepływu i przemieszczania towarów w magazynach, zakładach produkcyjnych, hurtowniach czy też sklepach, szczególnie wielkopowierzchniowych.

Może być elementem automatycznej kontroli przepływ towarów w łańcuchach dostaw i w procesie produkcyjnym wymagającym montażu i integracji części oraz zespołów pochodzących od różnych dostawców i dostarczanych w różnych reżimach czasowych. Szczególnie interesujące jest zastosowanie w procesie produkcyjnym zarządzanym według tzw. zasady "lean management". W sprzężeniu z całym procesem montażowym kontrolowanym przez identyfikatory RFID, zapewnia powtarzalność czynności, umożliwia zmniejszenie poziomów magazynowych, identyfikację i neutralizację wąskich gardeł oraz pomaga wskazać źródła i przyczyny błędów.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
identyfikacja radiowa, RFID, magazyny, łańcuch dostaw
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

doradztwo przy wdrożeniu

monitorowanie przebiegu procesu produkcyjnego


Dawcy - PDF