EcoBins - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIÓRKĄ ODPADÓW

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

EcoBins - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIÓRKĄ ODPADÓW

info@ecobins.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

EcoBins to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Wspomaga optymalizację tych procesów, czyniąc je prostszymi, tańszymi i bardziej ekologicznymi.

Głównym elementem EcoBins są montowane w śmietnikach czujniki, które w regularnych odstępach czasu mierzą poziom ich wypełnienia. Zależnie od modelu, czujniki mogą badać także aktualne położenie pojemnika, odchylenie od pionu i temperaturę w środku.

Czujniki samoczynnie przesyłają zebrane dane na serwer centralny. Łączą się w tym celu z Internetem, korzystając z lokalnej sieci komórkowej.

Dane z czujników są na bieżąco przetwarzane przez oprogramowanie w chmurze, które porządkuje je i udostępnia użytkownikom systemu korzystającym z portalu EcoBins i aplikacji mobilnej.

 

Produkty EcoBins:

Oferujemy produkty przeznaczonych do zarządzania pojemnikami różnych typów. Kluczowym elementem każdego z produktów są czujniki:

CENTRALNY CZUJNIK

w zależności od modelu bada w czasie rzeczywistym poziom wypełnienia pojemnika i/lub jego aktualne położenie.

CZUJNIK KART DOSTĘPU

kontroluje dostęp do pojemników. dzięki temu administrator zawsze wie, kiedy i komu wolno korzystać z danego pojemnika oraz kto i kiedy rzeczywiście go używał.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia Produktów EcoBins:

ECOBINS
METRO

MODEL CZUJNIKA:

M1

PRZEZNACZENIE:

pojemniki pasa przydrogowego o poj. do 120 l

ECOBINS
RECYCLING

MODEL CZUJNIKA:

R1/R2

PRZEZNACZENIE:

pojemniki na odpady segregowane o pojemności do 3,5 m3

ECOBINS
VAULT

MODEL CZUJNIKA:

C1

PRZEZNACZENIE:

pojemniki podziemne i półpodziemne

ECOBINS
TRACKER

MODEL CZUJNIKA:

T1

PRZEZNACZENIE:

kontenery, toalety przenośne i inne pojemniki wymagające kontroli położenia

ECOBINS
ACCESS

MODEL CZUJNIKA:

C1

PRZEZNACZENIE:

dowolne pojemniki wymagające kontroli dostępu

   

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 

 

EcoBins wpisuje się w koncepcję inteligentnego miasta i podobnie jak inne tego rodzaju przedsięwzięcia, wspiera zrównoważony rozwój, w którym lepsza jakość życia idzie w parze z mądrzejszym wykorzystaniem zasobów. Dzięki EcoBins:

 

 

Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla środowiska

Krótsze i rzadsze wyjazdy śmieciarek to oszczędność zasobów i mniejsze zanieczyszczenie.

   

Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla mieszkańców

Śmieciarki pojawiają się na podwórkach tylko wtedy – i zawsze wtedy – gdy są potrzebne. Nie ma przepełnionych pojemników, a wszystkie inne problemy są usuwane, gdy tylko się pojawią.

   

Firmy wywozowe pracują szybciej i taniej

Dzięki optymalizacji tras śmieciarek ekipy wywozowe oszczędzają czas i paliwo. Według naszych szacunków oszczędności te mogą wynieść 15-30% (zależnie od powierzchni i liczby pojemników).

   

Polepsza się komunikacja z mieszkańcami

Mieszkańcy otrzymują proste i wygodne narzędzie zgłaszania potrzeb i problemów, a pracownicy magistratu mogą szybciej i trafniej na nie reagować; dzięki temu powstają warunki sprzyjające współpracy i kształtowaniu postaw proekologicznych.

   

Rozliczenia usług wywozowych są prostsze

Praca ekip wywozowych jest na bieżąco i automatycznie dokumentowana, a dokumentacja jawna i łatwo dostępna dla obu stron.

   

Gminy mają lepszą kontrolę nad realizacją celów dyrektywy ws. odpadów

Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE do r. 2020 kraje członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane osiągnąć 50-procentowy poziom powtórnego przetworzenia odpadów. Główny ciężar tego zadania spoczywa na gminach, które dzięki EcoBins, mogą prowadzić dokładne statystyki zbiórki odpadów do recyklingu, wykrywać ich kradzieże i łatwiej zbierać raporty o naruszeniach deklaracji śmieciowych.

 
 

 

Zastosowanie rynkowe: 

 

EWIDENCJA POJEMNIKÓW

Każdemu zarejestrowanemu pojemnikowi nadaje się identyfikator i określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień.

 

MONITORING POJEMNIKÓW

EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i wyświetla informacje o ich stanie na interaktywnej mapie miasta.

 

ALARMY

Na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpoznaje, gdy z którymś z nich są problemy: jest przepełniony, przewrócił się lub pojawił się w nim ogień. EcoBins alarmuje także o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych problemach zgłaszanych przez mieszkańców.

 

STATYSTYKI I PROGNOZY

EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i ustala na ich podstawie średnie wartości, na podstawie których można następnie ustalać, kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia i w których miejscach przydałyby się dodatkowe lub większe.

 

OPTYMALIZACJA TRAS ŚMIECIAREK

EcoBins proponuje najkrótsze możliwe trasy, łącząc jedynie te lokalizacje, z których rzeczywiście trzeba odebrać odpady (bo są zapełnione lub zbliża się termin wynikający z minimalnej częstotliwości opróżnień), uwzględniając przy tym liczbę i pojemności pojazdów, godziny pracy ekip, a nawet aktualne warunki na drogach.

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 
  • analizę potrzeb Klienta,
  • konsultacje technologiczne przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie,
  • instalacje pilotażowe,
  • szkolenia,
  • obsługę serwisową.

 

Załącznik: 

Dawca technologii:
EcoBins Spółka z o.o.

Dane kontaktowe

Kamil Majewski
503 180 526

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

EcoBins Spółka z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
EcoBins - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZBIÓRKĄ ODPADÓW
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

EcoBins to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Wspomaga optymalizację tych procesów, czyniąc je prostszymi, tańszymi i bardziej ekologicznymi.

Głównym elementem EcoBins są montowane w śmietnikach czujniki, które w regularnych odstępach czasu mierzą poziom ich wypełnienia. Zależnie od modelu, czujniki mogą badać także aktualne położenie pojemnika, odchylenie od pionu i temperaturę w środku.

Czujniki samoczynnie przesyłają zebrane dane na serwer centralny. Łączą się w tym celu z Internetem, korzystając z lokalnej sieci komórkowej.

Dane z czujników są na bieżąco przetwarzane przez oprogramowanie w chmurze, które porządkuje je i udostępnia użytkownikom systemu korzystającym z portalu EcoBins i aplikacji mobilnej.

 

Produkty EcoBins:

Oferujemy produkty przeznaczonych do zarządzania pojemnikami różnych typów. Kluczowym elementem każdego z produktów są czujniki:

CENTRALNY CZUJNIK

w zależności od modelu bada w czasie rzeczywistym poziom wypełnienia pojemnika i/lub jego aktualne położenie.

CZUJNIK KART DOSTĘPU

kontroluje dostęp do pojemników. dzięki temu administrator zawsze wie, kiedy i komu wolno korzystać z danego pojemnika oraz kto i kiedy rzeczywiście go używał.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia Produktów EcoBins:

ECOBINS
METRO MODEL CZUJNIKA:

M1

PRZEZNACZENIE:

pojemniki pasa przydrogowego o poj. do 120 l

ECOBINS
RECYCLING MODEL CZUJNIKA:

R1/R2

PRZEZNACZENIE:

pojemniki na odpady segregowane o pojemności do 3,5 m3

ECOBINS
VAULT MODEL CZUJNIKA:

C1

PRZEZNACZENIE:

pojemniki podziemne i półpodziemne

ECOBINS
TRACKER MODEL CZUJNIKA:

T1

PRZEZNACZENIE:

kontenery, toalety przenośne i inne pojemniki wymagające kontroli położenia

ECOBINS
ACCESS MODEL CZUJNIKA:

C1

PRZEZNACZENIE:

dowolne pojemniki wymagające kontroli dostępu

   

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
 

 

EcoBins wpisuje się w koncepcję inteligentnego miasta i podobnie jak inne tego rodzaju przedsięwzięcia, wspiera zrównoważony rozwój, w którym lepsza jakość życia idzie w parze z mądrzejszym wykorzystaniem zasobów. Dzięki EcoBins:

 

 

Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla środowiska

Krótsze i rzadsze wyjazdy śmieciarek to oszczędność zasobów i mniejsze zanieczyszczenie.

    Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla mieszkańców

Śmieciarki pojawiają się na podwórkach tylko wtedy – i zawsze wtedy – gdy są potrzebne. Nie ma przepełnionych pojemników, a wszystkie inne problemy są usuwane, gdy tylko się pojawią.

    Firmy wywozowe pracują szybciej i taniej

Dzięki optymalizacji tras śmieciarek ekipy wywozowe oszczędzają czas i paliwo. Według naszych szacunków oszczędności te mogą wynieść 15-30% (zależnie od powierzchni i liczby pojemników).

    Polepsza się komunikacja z mieszkańcami

Mieszkańcy otrzymują proste i wygodne narzędzie zgłaszania potrzeb i problemów, a pracownicy magistratu mogą szybciej i trafniej na nie reagować; dzięki temu powstają warunki sprzyjające współpracy i kształtowaniu postaw proekologicznych.

    Rozliczenia usług wywozowych są prostsze

Praca ekip wywozowych jest na bieżąco i automatycznie dokumentowana, a dokumentacja jawna i łatwo dostępna dla obu stron.

    Gminy mają lepszą kontrolę nad realizacją celów dyrektywy ws. odpadów

Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE do r. 2020 kraje członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane osiągnąć 50-procentowy poziom powtórnego przetworzenia odpadów. Główny ciężar tego zadania spoczywa na gminach, które dzięki EcoBins, mogą prowadzić dokładne statystyki zbiórki odpadów do recyklingu, wykrywać ich kradzieże i łatwiej zbierać raporty o naruszeniach deklaracji śmieciowych.

     
<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

 

EWIDENCJA POJEMNIKÓW

Każdemu zarejestrowanemu pojemnikowi nadaje się identyfikator i określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień.

  MONITORING POJEMNIKÓW

EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i wyświetla informacje o ich stanie na interaktywnej mapie miasta.

  ALARMY

Na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpoznaje, gdy z którymś z nich są problemy: jest przepełniony, przewrócił się lub pojawił się w nim ogień. EcoBins alarmuje także o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych problemach zgłaszanych przez mieszkańców.

  STATYSTYKI I PROGNOZY

EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i ustala na ich podstawie średnie wartości, na podstawie których można następnie ustalać, kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia i w których miejscach przydałyby się dodatkowe lub większe.

  OPTYMALIZACJA TRAS ŚMIECIAREK

EcoBins proponuje najkrótsze możliwe trasy, łącząc jedynie te lokalizacje, z których rzeczywiście trzeba odebrać odpady (bo są zapełnione lub zbliża się termin wynikający z minimalnej częstotliwości opróżnień), uwzględniając przy tym liczbę i pojemności pojazdów, godziny pracy ekip, a nawet aktualne warunki na drogach.

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
ekologia czujniki śmietniki pojemniki M2M SmartCity IoT pomiar wypełnienia internet rzeczy
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:
  • analizę potrzeb Klienta,
  • konsultacje technologiczne przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie,
  • instalacje pilotażowe,
  • szkolenia,
  • obsługę serwisową.

 
Kontakt:
Kamil Majewski
kamil.majewski@ecobins.pl
503 180 526
Dawcy - PDF