Element

Element

mm@elementapp.ai
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 9
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Element to innowacyjny system rozwiązujący problem kosztowności i czasochłonności pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy. Problem ten rozwiązywany jest poprzez zestaw narzędzie automatyzujacych pracę rekruterów, zarówno w zakresie pozyskiwania kandydatów metodami pośrednimi (ogłoszenia) i bezpośrednimi (direct/executive search), jak też w zakresie prowadzenia kandydatów przez proces rekrutacyjnych, a także w zakresie zarządzania wszystkimi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w organizacji. Automatyzacja powyższych procesów realizowana jest poprzez takie funkcjonalności jak:

 • x-ray - wyszukiwanie kandydatów na portalach Linkedin, Github, StackOverflow;
 • dodawanie do systemu kandydatów bezpośrednio z portali społecznościowych za pomocą wtyczki do przeglądarki;
 • multiposting ogłoszeń;
 • monitorowanie efektywności i rentowności kanałów pozyskiwania kandydatów;
 • automatyczne dopasowywanie kandydatów do projektów;
 • kreator pytań aplikacyjnych z funkcją automatycznej preselekcji kandydatów oraz automatycznego przesyłania feedbacków, których treści uzależniona jest od wyników preselekcji;
 • pełna integracja z Gmail i Office 365;
 • automatyczna ochrona przed pozyskiwaniem kandydatów własnych klientów;
 • pełna dowolność w zakresie konfiguracji projektów rekrutacyjnych;
 • pełna dowolność w zakresie udostępniania projektów lub poszczególnych etapów użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym;
 • odczytywanie treści CV z dowolnego formatu plików oraz rozumienie treści CV w języku polskim i angielskim za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji;
 • możliwość wyszukania w systemie dowolnej informacji;
 • generowanie dokumentów kandydatów w ustandaryzowanej formie;

Ponadto Element posiada specjalne moduły dla firm świadczących usługi rekrutacyjne. Dzięki tym modułom Element gwarantuje:

 • automatyczne generowanie szans sprzedażowych na podstawie monitoringu wszystkich firm w Polsce publikujących ogłoszenia na ponad 50 portalach rekrutacyjnych oraz wszystkich kandydatów w bazie Klienta;
 • łatwość wyszukania firm, które rekrutują na określone stanowiska, w określonych branżach lub lokalizacjach;
 • dedykowany moduł CRM z obsługą umów rekrutacyjnych i parametrów współpracy (stawki, gwarancje, terminy płatności, zakaz pozyskiwania pracowników klienta, itp);
Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Jako pierwszy system rekrutacyjny na świecie Element wdrożył następujące technologie, dające istotną przewagę nad rozwiązaniami konkurencji:

 • sztuczną inteligencje rozumiejącą treść życiorysów w języku polskim i angielskim
 • system automatycznej preselekcji kandydatów
 • system automatyzujacy monitoring rynku pracy
 • system automatyzujący sprzedaż usług outsourcingu i rekrutacyjnych;

Kluczowe korzyści wynikające z automatyzacji procesów rekrutacyjnych za pomocą Element:

 • obniżają realnie koszty prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także procesów sprzedaży usług rekrutacyjnych w przypadku firm rekrutacyjnych;
 • zwiększają liczbę procesów możliwych do przeprowadzenia w jednostce czasu;
 • podnoszą motywację pracowników poprzez dostarczenie najnowocześniejszych narzędzi pracy;
 • skrafcają czas pozyskania odpowiednich kandydatów.
Zastosowanie rynkowe: 

Element to innowacyjny system rozwiązujący problem kosztowności i czasochłonności pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy. Problem ten rozwiązywany jest poprzez zestaw narzędzie automatyzujacych pracę rekruterów, zarówno w zakresie pozyskiwania kandydatów metodami pośrednimi (ogłoszenia) i bezpośrednimi (direct/executive search), jak też w zakresie prowadzenia kandydatów przez proces rekrutacyjnych, a także w zakresie zarządzania wszystkimi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w organizacji.

Element wykorzystywan jest zarówno w MŚP jak i w dużych przedsiębiorstwach. Wśród naszych klientów znajdują się m.in. największe w Polsce firmy świadczące usługi rekrutacji i outsourcingu.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Pełna opieka w zakresie wdrożenia i szkolenia.


Dawca technologii:
Element

Dane kontaktowe

Maciej Michalewski
504082232

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Element
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Element
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 9
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Element to innowacyjny system rozwiązujący problem kosztowności i czasochłonności pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy. Problem ten rozwiązywany jest poprzez zestaw narzędzie automatyzujacych pracę rekruterów, zarówno w zakresie pozyskiwania kandydatów metodami pośrednimi (ogłoszenia) i bezpośrednimi (direct/executive search), jak też w zakresie prowadzenia kandydatów przez proces rekrutacyjnych, a także w zakresie zarządzania wszystkimi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w organizacji. Automatyzacja powyższych procesów realizowana jest poprzez takie funkcjonalności jak:

 • x-ray - wyszukiwanie kandydatów na portalach Linkedin, Github, StackOverflow;
 • dodawanie do systemu kandydatów bezpośrednio z portali społecznościowych za pomocą wtyczki do przeglądarki;
 • multiposting ogłoszeń;
 • monitorowanie efektywności i rentowności kanałów pozyskiwania kandydatów;
 • automatyczne dopasowywanie kandydatów do projektów;
 • kreator pytań aplikacyjnych z funkcją automatycznej preselekcji kandydatów oraz automatycznego przesyłania feedbacków, których treści uzależniona jest od wyników preselekcji;
 • pełna integracja z Gmail i Office 365;
 • automatyczna ochrona przed pozyskiwaniem kandydatów własnych klientów;
 • pełna dowolność w zakresie konfiguracji projektów rekrutacyjnych;
 • pełna dowolność w zakresie udostępniania projektów lub poszczególnych etapów użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym;
 • odczytywanie treści CV z dowolnego formatu plików oraz rozumienie treści CV w języku polskim i angielskim za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji;
 • możliwość wyszukania w systemie dowolnej informacji;
 • generowanie dokumentów kandydatów w ustandaryzowanej formie;

Ponadto Element posiada specjalne moduły dla firm świadczących usługi rekrutacyjne. Dzięki tym modułom Element gwarantuje:

 • automatyczne generowanie szans sprzedażowych na podstawie monitoringu wszystkich firm w Polsce publikujących ogłoszenia na ponad 50 portalach rekrutacyjnych oraz wszystkich kandydatów w bazie Klienta;
 • łatwość wyszukania firm, które rekrutują na określone stanowiska, w określonych branżach lub lokalizacjach;
 • dedykowany moduł CRM z obsługą umów rekrutacyjnych i parametrów współpracy (stawki, gwarancje, terminy płatności, zakaz pozyskiwania pracowników klienta, itp);

<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Jako pierwszy system rekrutacyjny na świecie Element wdrożył następujące technologie, dające istotną przewagę nad rozwiązaniami konkurencji:

 • sztuczną inteligencje rozumiejącą treść życiorysów w języku polskim i angielskim
 • system automatycznej preselekcji kandydatów
 • system automatyzujacy monitoring rynku pracy
 • system automatyzujący sprzedaż usług outsourcingu i rekrutacyjnych;

Kluczowe korzyści wynikające z automatyzacji procesów rekrutacyjnych za pomocą Element:

 • obniżają realnie koszty prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a także procesów sprzedaży usług rekrutacyjnych w przypadku firm rekrutacyjnych;
 • zwiększają liczbę procesów możliwych do przeprowadzenia w jednostce czasu;
 • podnoszą motywację pracowników poprzez dostarczenie najnowocześniejszych narzędzi pracy;
 • skrafcają czas pozyskania odpowiednich kandydatów.

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Element to innowacyjny system rozwiązujący problem kosztowności i czasochłonności pozyskiwania kandydatów na stanowiska pracy. Problem ten rozwiązywany jest poprzez zestaw narzędzie automatyzujacych pracę rekruterów, zarówno w zakresie pozyskiwania kandydatów metodami pośrednimi (ogłoszenia) i bezpośrednimi (direct/executive search), jak też w zakresie prowadzenia kandydatów przez proces rekrutacyjnych, a także w zakresie zarządzania wszystkimi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi w organizacji.

Element wykorzystywan jest zarówno w MŚP jak i w dużych przedsiębiorstwach. Wśród naszych klientów znajdują się m.in. największe w Polsce firmy świadczące usługi rekrutacji i outsourcingu.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
automatyzacja, Rekrutacja, narzędzia rekrutacyjne, Sztuczna inteligencja, HR Tech
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Pełna opieka w zakresie wdrożenia i szkolenia.
Kontakt:
Maciej Michalewski
mm@elementapp.ai
504082232
Dawcy - PDF