EMOT Effective Micro-Organisms Technology

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

EMOT Effective Micro-Organisms Technology

cleanbacter@wp.pl
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

EMOT polega na tworzeniu kompozycji naturalnie występujących szczepów bakterii oraz kompozycji pożywek w celu produkcji preparatów mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jest to technologia umożliwiająca rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, gospodarką ściekami oraz odzyskiem wody w procesach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W ramach technologii EMOT opracowano wiele sposobów stosowania preparatów zwiększających ich skuteczność i wydajność.
 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Wyjątkowość preparatów produkowanych w technologii EMOT polega na: dostarczaniu w formie płynnej, gdzie kombinacja pożywek i szczepów tworzy zamknięty układ. Układ ten utrzymuje stale ilość mikroorganizmów na poziomie 5 mld/ml, co daje bardzo dużą wydajność. Preparaty są zawsze gotowe do natychmiastowego użycia. EMOT znajduje zastosowanie w rekultywacji ziemi ze skażeń substancjami ropopochodnymi. Stosowanie preparatów konkurencyjnych daje wyniki po średnio 6 mies. ex situ i 24 mies. in situ. Przy zastosowaniu technologii EMOT odpowiednio 4 tyg., 6 mies. Stosowanie EMOT w ochronie środowiska praktykowane jest od wielu lat. Jednak w dalszym ciągu skala tych działań jest stosunkowo skromna, ponieważ wiedza teoretyczna nie zawsze przekłada się na możliwości komercyjne. Przy utylizacji odpadów przemysłowych jednym z głównych aspektów jest tempo działania. W tym aspekcie EMOT w sposób zdecydowany wyprzedza wszystko co się pojawia na rynku mikrobiologicznym. EMOT jest stosowany przez jedną z firm do rekultywacji ziemi, inna znana firma jest zainteresowany jej wdrażaniem. EMOT jest innowacyjna nie tylko w skali kraju, ale też na poziomie międzynarodowym.

Zastosowanie naszych preparatów spowoduje:

- racjonalizację kosztów związanych ze stosowaniem środków myjąco-czyszczących,

- całkowite bezpieczeństwo dla czyszczonej powierzchni,

- 100% bezpieczeństwa dla pracowników i klientów,

- ograniczenie kosztów eksploatacyjnych separatorów i udrażnianie rur,

- ułatwienie w uzyskaniu zielonych certyfikatów,

 

Zastosowanie rynkowe: 

Ochrona Środowiska - remediacja gleby, rekultywacja obszarów po przemysłowych.

Stosowanie produktów Eco-pH w każdej z kolejnych branż ma swoje pozytywne skutki dla środowiska.

HORECA - szeroka gama środków czystości rozkładających substancje szkodliwe dla środowiska w miejscu czyszczenia, udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie wody w separatorach.

Branża metalowa - wszelkie rodzaje przemysłów, w których występują zanieczyszczenia olejowe i substancjami ropopochodnymi. Czyszczenie hal produkcyjnych, urządzeń, maszyn i narzędzi. Mycie detali w myjkach przemysłowych z olejów obróbkowych. Rozkład substancji niebezpiecznych na wodę i dwutlenek węgla. Udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie wody w separatorach i obiegach zamkniętych.

Branża elektrotechniczna - j. w.

Branża spożywcza - mycie hal produkcyjnych, urządzeń i maszyn, oczyszczanie wody w obiegach zamkniętych, systemach spławiakowych, zbiornikach kumulacyjnych, separatorach, udrażnianie kanalizacji, likwidacja odorów.

Branża petrochemiczna - mycie hal produkcyjnych, instalacji, zbiorników, likwidacja wycieków - ratownictwo chemiczne.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad wdrożeniem.


Dawca technologii:
Osoba Prawna

Dane kontaktowe

Tomasz Małocha
+48 722-057-555

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Osoba Prawna
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
EMOT Effective Micro-Organisms Technology
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

EMOT polega na tworzeniu kompozycji naturalnie występujących szczepów bakterii oraz kompozycji pożywek w celu produkcji preparatów mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jest to technologia umożliwiająca rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, gospodarką ściekami oraz odzyskiem wody w procesach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W ramach technologii EMOT opracowano wiele sposobów stosowania preparatów zwiększających ich skuteczność i wydajność.
 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Wyjątkowość preparatów produkowanych w technologii EMOT polega na: dostarczaniu w formie płynnej, gdzie kombinacja pożywek i szczepów tworzy zamknięty układ. Układ ten utrzymuje stale ilość mikroorganizmów na poziomie 5 mld/ml, co daje bardzo dużą wydajność. Preparaty są zawsze gotowe do natychmiastowego użycia. EMOT znajduje zastosowanie w rekultywacji ziemi ze skażeń substancjami ropopochodnymi. Stosowanie preparatów konkurencyjnych daje wyniki po średnio 6 mies. ex situ i 24 mies. in situ. Przy zastosowaniu technologii EMOT odpowiednio 4 tyg., 6 mies. Stosowanie EMOT w ochronie środowiska praktykowane jest od wielu lat. Jednak w dalszym ciągu skala tych działań jest stosunkowo skromna, ponieważ wiedza teoretyczna nie zawsze przekłada się na możliwości komercyjne. Przy utylizacji odpadów przemysłowych jednym z głównych aspektów jest tempo działania. W tym aspekcie EMOT w sposób zdecydowany wyprzedza wszystko co się pojawia na rynku mikrobiologicznym. EMOT jest stosowany przez jedną z firm do rekultywacji ziemi, inna znana firma jest zainteresowany jej wdrażaniem. EMOT jest innowacyjna nie tylko w skali kraju, ale też na poziomie międzynarodowym.

Zastosowanie naszych preparatów spowoduje:

- racjonalizację kosztów związanych ze stosowaniem środków myjąco-czyszczących,

- całkowite bezpieczeństwo dla czyszczonej powierzchni,

- 100% bezpieczeństwa dla pracowników i klientów,

- ograniczenie kosztów eksploatacyjnych separatorów i udrażnianie rur,

- ułatwienie w uzyskaniu zielonych certyfikatów,

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Ochrona Środowiska - remediacja gleby, rekultywacja obszarów po przemysłowych.

Stosowanie produktów Eco-pH w każdej z kolejnych branż ma swoje pozytywne skutki dla środowiska.

HORECA - szeroka gama środków czystości rozkładających substancje szkodliwe dla środowiska w miejscu czyszczenia, udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie wody w separatorach.

Branża metalowa - wszelkie rodzaje przemysłów, w których występują zanieczyszczenia olejowe i substancjami ropopochodnymi. Czyszczenie hal produkcyjnych, urządzeń, maszyn i narzędzi. Mycie detali w myjkach przemysłowych z olejów obróbkowych. Rozkład substancji niebezpiecznych na wodę i dwutlenek węgla. Udrażnianie kanalizacji, oczyszczanie wody w separatorach i obiegach zamkniętych.

Branża elektrotechniczna - j. w.

Branża spożywcza - mycie hal produkcyjnych, urządzeń i maszyn, oczyszczanie wody w obiegach zamkniętych, systemach spławiakowych, zbiornikach kumulacyjnych, separatorach, udrażnianie kanalizacji, likwidacja odorów.

Branża petrochemiczna - mycie hal produkcyjnych, instalacji, zbiorników, likwidacja wycieków - ratownictwo chemiczne.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
czyszczenie, mycie, utylizacja, remediacja, rekultywacja gleby, terenów przemysłowych, ścieki
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad wdrożeniem.
Kontakt:
Tomasz Małocha
cleanbacter@wp.pl
+48 722-057-555
Dawcy - PDF