Enzym o wysokiej aktywności litycznej w stosunku do komórek Enterococcus oraz sposób modyfikacji jego genu pozwalający na nadprodukcję aktywnego enzymu w komórkach bakteryjnych

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Enzym o wysokiej aktywności litycznej w stosunku do komórek Enterococcus oraz sposób modyfikacji jego genu pozwalający na nadprodukcję aktywnego enzymu w komórkach bakteryjnych

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Technologia dostarcza wysoce aktywny nowy enzym lityczny, który może być nadprodukowany w komórkach Escherichia coli i jest zdolny do efektywnej lizy ścian żywych komórek Enterococcus powodując ich rozpad, uwolnienie treści komórkowej i śmierć. W formie natywnej enzym ten jest toksyczny dla komórek bakterii. Modyfikacja jego genu pozwala na wysoce wydajną produkcję aktywnego enzymu, który przewyższa aktywnością i zakresem specyficzności znane enzymy lizujące komórki Enterococcus.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Umożliwia efektywną lizę komórek żywych i martwych komórek Enterococcus oraz bakterii posiadających podobne do enterokoków łączniki peptydowe w ścianie komórkowej. Może zastąpić lub uzupełnić lizozym i mutanolizynę w preparatach ogólnego stosowania do lizy komórek bakteryjnych.

Zastosowanie rynkowe: 

Jako składnik preparatów do lizy komórek bakterii lub wybiórczych preparatów do lizy komórek enterococcus, w procesach pozyskiwania treści komórkowej w preparatyce biochemicznej, badaniach genomicznych lub metagenomicznych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

metodologia i zagadnienia merytoryczne


Dawca technologii:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe

Małgorzata Łobocka
22-592-1300

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Enzym o wysokiej aktywności litycznej w stosunku do komórek Enterococcus oraz sposób modyfikacji jego genu pozwalający na nadprodukcję aktywnego enzymu w komórkach bakteryjnych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Technologia dostarcza wysoce aktywny nowy enzym lityczny, który może być nadprodukowany w komórkach Escherichia coli i jest zdolny do efektywnej lizy ścian żywych komórek Enterococcus powodując ich rozpad, uwolnienie treści komórkowej i śmierć. W formie natywnej enzym ten jest toksyczny dla komórek bakterii. Modyfikacja jego genu pozwala na wysoce wydajną produkcję aktywnego enzymu, który przewyższa aktywnością i zakresem specyficzności znane enzymy lizujące komórki Enterococcus.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Umożliwia efektywną lizę komórek żywych i martwych komórek Enterococcus oraz bakterii posiadających podobne do enterokoków łączniki peptydowe w ścianie komórkowej. Może zastąpić lub uzupełnić lizozym i mutanolizynę w preparatach ogólnego stosowania do lizy komórek bakteryjnych.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Jako składnik preparatów do lizy komórek bakterii lub wybiórczych preparatów do lizy komórek enterococcus, w procesach pozyskiwania treści komórkowej w preparatyce biochemicznej, badaniach genomicznych lub metagenomicznych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
liza bakterii, preparatyka bakteryjnego DNA RNA i białek, rekombinowana endolizyna, białko bakteriobójcze dla enterokokow
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

metodologia i zagadnienia merytoryczne
Kontakt:
Małgorzata Łobocka
lobocka@ibb.waw.pl
22-592-1300
Dawcy - PDF