Gruntowy wymiennik ciepła - darmowa klimatyzacja na lata

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Gruntowy wymiennik ciepła - darmowa klimatyzacja na lata

proinst_bud@poczta.fm
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Jak wynika z danych geologicznych na głębokości ok. 10 m poniżej poziomu terenu średnioroczna temperatura gruntu wynosi 7 do 12 stopni Celsjusza. Dzięki lokalizacji wymiennika powietrznego ciepła na tej głębokości można uzyskać maksymalne wyniki wymiany ciepła przy w miarę  niskich kosztach. Poprzez zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza do gruntowego wymiennika ciepła można osiągnąć nadciśnienie w ogrzewanym obiekcie co minimalizuje straty ciepła przez infiltrację zimnego powietrza z zewnątrz obiektu. W celu usunięcia wody, która wytrąci się z powietrza podczas jego ogrzewania (ochładzania) w wymienniku zaprojektowano system odwodnienia gruntowego wymiennika z odprowadzeniem odcieku do studni chłonnej. Poprzez zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza uzyskuje się niewielkie nadciśnienie w ogrzewanych obiektach, co minimalizuje niebezpieczeństwo napływu zewnetrznego (zimnego/goracego) powietrza do tych obiektów. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Wykorzystanie ciepła wewnętrznego Ziemi do ogrzewania i chłodzenia powietrza w obiektach budowlanych. Daje to możliwość poprawy mikroklimatu wewnątrz obiektów budowlanych poprzez ogrzewanie ich zimą i chłodzenie latem. Oferowane dotychczas systemy nie przewidują takiego zagłębiania wymiennika ciepła, ani wymuszonego obiegu powietrza celem wytworzenia nadciśnienia w ogrzewanym obiekcie. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania uzyskujemy optymalne pozyskiwanie ciepła z niskotemperaturowego źródła energii geotermalnej zimą i ochładzanie w okresie upałów przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. 

 

 

 

Zastosowanie rynkowe: 

Budownictwo, ochrona środowiska i energetyka. Obniżenie zapotrzebowania energetycznego obiektów budowlanych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Technologii, projektowania, realizacji.


Dawca technologii:
FHU Proinst_Bud Bogdan Jara Profesjonalne Usługi Instalacyjno Budowlane

Dane kontaktowe

Andrzej Warchoł
696 083 596

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

FHU Proinst_Bud Bogdan Jara Profesjonalne Usługi Instalacyjno Budowlane
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Gruntowy wymiennik ciepła - darmowa klimatyzacja na lata
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Jak wynika z danych geologicznych na głębokości ok. 10 m poniżej poziomu terenu średnioroczna temperatura gruntu wynosi 7 do 12 stopni Celsjusza. Dzięki lokalizacji wymiennika powietrznego ciepła na tej głębokości można uzyskać maksymalne wyniki wymiany ciepła przy w miarę  niskich kosztach. Poprzez zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza do gruntowego wymiennika ciepła można osiągnąć nadciśnienie w ogrzewanym obiekcie co minimalizuje straty ciepła przez infiltrację zimnego powietrza z zewnątrz obiektu. W celu usunięcia wody, która wytrąci się z powietrza podczas jego ogrzewania (ochładzania) w wymienniku zaprojektowano system odwodnienia gruntowego wymiennika z odprowadzeniem odcieku do studni chłonnej. Poprzez zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza uzyskuje się niewielkie nadciśnienie w ogrzewanych obiektach, co minimalizuje niebezpieczeństwo napływu zewnetrznego (zimnego/goracego) powietrza do tych obiektów. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Wykorzystanie ciepła wewnętrznego Ziemi do ogrzewania i chłodzenia powietrza w obiektach budowlanych. Daje to możliwość poprawy mikroklimatu wewnątrz obiektów budowlanych poprzez ogrzewanie ich zimą i chłodzenie latem. Oferowane dotychczas systemy nie przewidują takiego zagłębiania wymiennika ciepła, ani wymuszonego obiegu powietrza celem wytworzenia nadciśnienia w ogrzewanym obiekcie. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania uzyskujemy optymalne pozyskiwanie ciepła z niskotemperaturowego źródła energii geotermalnej zimą i ochładzanie w okresie upałów przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. 

 

 

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Budownictwo, ochrona środowiska i energetyka. Obniżenie zapotrzebowania energetycznego obiektów budowlanych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
budownictwo, energetyka, ochrona środowiska - Gruntowy wymiennik ciepła
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Technologii, projektowania, realizacji.
Kontakt:
Andrzej Warchoł
proinst_bud@poczta.fm
696 083 596
Dawcy - PDF