INSTO – System Interaktywnych Instrukcji Obsługi

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

INSTO – System Interaktywnych Instrukcji Obsługi

wsledzinski@komag.eu
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Maszyny przemysłowe charakteryzuje złożoność oraz indywidualny charakter konstrukcji. Błędy i zaniedbania w ich eksploatacji mogą być kosztowe i niebezpieczne. System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO wprowadza nową jakość prezentacji i upowszechniania wiedzy niezbędnej dla poprawnej i bezpiecznej realizacji czynności użytkowania i utrzymania ruchu. Zalecany sposób wykonywania czynności przedstawiony zostaje za pomocą filmów instruktażowych oraz interaktywnych procedur. W interaktywnych procedurach kolejne kroki postępowania zaprezentowane są animacją i opisem. Przemieszczanie się między krokami jest realizowane samodzielnie przez użytkownika, w wybranym przez niego trybie. Taka prezentacja wykonywania czynności jest skutecznym sposobem przekazywania treści. Ułatwia ich zrozumienie i przyswojenie. Dla każdej procedury możliwe jest opcjonalne dodanie informacji np. na temat zagrożeń, wypadków, jakie zaistniały w związku z wykonywaniem poszczególnych czynności i innych. System INSTO dostępny jest w 4 odmianach: • INSTO PC – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PC; • INSTO Mobile – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PDA, oraz urządzenia z systemem Android (tablet, smartphone); • INSTO BC – rozwiązanie instalowane bezpośrednio w komputerze pokładowym maszyny. System gwarantuje więc możliwość korzystania z niezbędnej wiedzy w dowolnym miejscu i czasie. Wspomaga realizację szkoleń, jak również wspomaga pracowników podczas wykonywania zadań w miejscu pracy.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jest rozwiązaniem, które umożliwia skuteczne udostępnianie zasobów wiedzy dotyczącej eksploatacji maszyn i urządzeń. Decydują o tym następujące zalety systemu:

  • wiedza zaprezentowana jest w czytelnej, łatwej do zrozumienia i przyswojenia formie

  • przyjazny, intuicyjny interfejs użytkownika

  • mobilność, definiowana jako możliwość korzystania z niej na różnego typu urządzeniach (tablet, smartfon, komputer przenośny, komputer pokładowy)

  • możliwość rozbudowy zasobów systemu, zgodnie z potrzebamiużytkownika.

Zastosowanie rynkowe: 

-Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Możliwość skorzystania z Ekspertów Portalu PTT. 


Dawca technologii:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Dane kontaktowe

dr inż. Dariusz Michalak
(0-32) 2374362

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
INSTO – System Interaktywnych Instrukcji Obsługi
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Maszyny przemysłowe charakteryzuje złożoność oraz indywidualny charakter konstrukcji. Błędy i zaniedbania w ich eksploatacji mogą być kosztowe i niebezpieczne. System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO wprowadza nową jakość prezentacji i upowszechniania wiedzy niezbędnej dla poprawnej i bezpiecznej realizacji czynności użytkowania i utrzymania ruchu. Zalecany sposób wykonywania czynności przedstawiony zostaje za pomocą filmów instruktażowych oraz interaktywnych procedur. W interaktywnych procedurach kolejne kroki postępowania zaprezentowane są animacją i opisem. Przemieszczanie się między krokami jest realizowane samodzielnie przez użytkownika, w wybranym przez niego trybie. Taka prezentacja wykonywania czynności jest skutecznym sposobem przekazywania treści. Ułatwia ich zrozumienie i przyswojenie. Dla każdej procedury możliwe jest opcjonalne dodanie informacji np. na temat zagrożeń, wypadków, jakie zaistniały w związku z wykonywaniem poszczególnych czynności i innych. System INSTO dostępny jest w 4 odmianach: • INSTO PC – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PC; • INSTO Mobile – rozwiązanie przeznaczone na komputery klasy PDA, oraz urządzenia z systemem Android (tablet, smartphone); • INSTO BC – rozwiązanie instalowane bezpośrednio w komputerze pokładowym maszyny. System gwarantuje więc możliwość korzystania z niezbędnej wiedzy w dowolnym miejscu i czasie. Wspomaga realizację szkoleń, jak również wspomaga pracowników podczas wykonywania zadań w miejscu pracy.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jest rozwiązaniem, które umożliwia skuteczne udostępnianie zasobów wiedzy dotyczącej eksploatacji maszyn i urządzeń. Decydują o tym następujące zalety systemu:

  • wiedza zaprezentowana jest w czytelnej, łatwej do zrozumienia i przyswojenia formie

  • przyjazny, intuicyjny interfejs użytkownika

  • mobilność, definiowana jako możliwość korzystania z niej na różnego typu urządzeniach (tablet, smartfon, komputer przenośny, komputer pokładowy)

  • możliwość rozbudowy zasobów systemu, zgodnie z potrzebamiużytkownika.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

-


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
bezpieczeństwo, interaktywne instrukcje obsługi, procedury obsługi, wizualizacje, filmy instruktażowe, INSTO, IETM, rozwiązania mobilne, serwis, obsługa, naprawy, wypadki, interaktywne procedury obsługi, komputer pokładowy, systemy embeded, szkolenie, instrukcja obsługi
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Możliwość skorzystania z Ekspertów Portalu PTT. 
Kontakt:
dr inż. Dariusz Michalak
dmichalak@komag.eu
(0-32) 2374362
Dawcy - PDF