Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic

sekretariat@apanet.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

GLC (GreenLightController) to inteligentny sterownik kontrolujący lampy oświetlające ulice, place, parki itp. Umożliwia on pełną kontrolę instalacji oświetleniowej:

 • sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie i wyłączanie lamp oraz funkcje kontroli ich mocy,

 • grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp oraz funkcje kontroli ich mocy,

 • grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania, aby drogi były oświetlone zgodnie z normami,

 • zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp oraz dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji, np. oświetlenie świąteczne,

 • detekcję prawidłowego działania latarni; w przypadku awarii system może powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji, np. przesyłając wiadomość e-mail,

 • detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb,

 • pełna otwartość i interoperacyjność systemu potwierdzona certyfikatem LonMark International.

System GLC działa w technologii LonWorks firmy Echelon. Dzięki wykorzystaniu otwartego standardu w komunikacji możliwe jest wykorzystanie w instalacjach urządzeń różnych producentów.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

System GLC redukuje natężenie oświetlenia, kiedy jest to tylko możliwe. Kiedy na drodze panuje mały ruch, np. późno w nocy i kiedy pogoda jest sprzyjająca, nie ma potrzeby, aby system oświetlenia pracował z pełną mocą. System może ograniczyć parametry oświetleniowe bądź zupełnie wyłączyć niektóre lampy. Systemy takie umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie przyczyniają się do znaczących oszczędności – sięgających nawet do 70%.

 • oszczędność energii, środowiska i pieniędzy,

 • pełna, niezależna kontrola nad każdym źródłem światła oraz jego zużyciem prądu,

 • brak dodatkowych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną – do komunikacji używane są przewody zasilające,

 • skalowalność systemu – rozwiązanie zarówno dla małych instalacji oświetleniowych jak i całych miast,

 • działanie w otwartym standardzie LonWorks umożliwia współdziałanie urządzeń różnych producentów w jednej sieci – użytkownik, rozbudowując system, nie jest skazany na dotychczasowego dostawcę, a zawsze ma możliwość wybrania rozwiązania najlepszego aktualnie na rynku,

 • pełna otwartość i interoperacyjność systemu, potwierdzona certyfikatem LonMark International,

 • natychmiastowa informacja o awariach oświetlenia i próbach ingerencji niepowołanych osób w instalację,

 • system jest otwarty na zmiany legislacyjne dotyczące poziomów oświetlenia poszczególnych dróg i zmiany organizacyjne ruchu – elastycznie możemy zmieniać wymagane poziomy oświetlenia w zależności od potrzeb i wymagań.

Zastosowanie rynkowe: 

Wszelkiego rodzaju oświetlenie drogowe, np. autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice, drogi i ulice miast, modernizacje oświetlenia na ulicach miast, oświetlenie terenów rekreacyjnych i parków technologicznych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawca technologii:
APANET Green System Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Andrzej Lis
(71) 783 29 30

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

APANET Green System Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

GLC (GreenLightController) to inteligentny sterownik kontrolujący lampy oświetlające ulice, place, parki itp. Umożliwia on pełną kontrolę instalacji oświetleniowej:

 • sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie i wyłączanie lamp oraz funkcje kontroli ich mocy,

 • grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp oraz funkcje kontroli ich mocy,

 • grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania, aby drogi były oświetlone zgodnie z normami,

 • zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp oraz dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji, np. oświetlenie świąteczne,

 • detekcję prawidłowego działania latarni; w przypadku awarii system może powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji, np. przesyłając wiadomość e-mail,

 • detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb,

 • pełna otwartość i interoperacyjność systemu potwierdzona certyfikatem LonMark International.

System GLC działa w technologii LonWorks firmy Echelon. Dzięki wykorzystaniu otwartego standardu w komunikacji możliwe jest wykorzystanie w instalacjach urządzeń różnych producentów.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

System GLC redukuje natężenie oświetlenia, kiedy jest to tylko możliwe. Kiedy na drodze panuje mały ruch, np. późno w nocy i kiedy pogoda jest sprzyjająca, nie ma potrzeby, aby system oświetlenia pracował z pełną mocą. System może ograniczyć parametry oświetleniowe bądź zupełnie wyłączyć niektóre lampy. Systemy takie umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie przyczyniają się do znaczących oszczędności – sięgających nawet do 70%.

 • oszczędność energii, środowiska i pieniędzy,

 • pełna, niezależna kontrola nad każdym źródłem światła oraz jego zużyciem prądu,

 • brak dodatkowych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną – do komunikacji używane są przewody zasilające,

 • skalowalność systemu – rozwiązanie zarówno dla małych instalacji oświetleniowych jak i całych miast,

 • działanie w otwartym standardzie LonWorks umożliwia współdziałanie urządzeń różnych producentów w jednej sieci – użytkownik, rozbudowując system, nie jest skazany na dotychczasowego dostawcę, a zawsze ma możliwość wybrania rozwiązania najlepszego aktualnie na rynku,

 • pełna otwartość i interoperacyjność systemu, potwierdzona certyfikatem LonMark International,

 • natychmiastowa informacja o awariach oświetlenia i próbach ingerencji niepowołanych osób w instalację,

 • system jest otwarty na zmiany legislacyjne dotyczące poziomów oświetlenia poszczególnych dróg i zmiany organizacyjne ruchu – elastycznie możemy zmieniać wymagane poziomy oświetlenia w zależności od potrzeb i wymagań.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wszelkiego rodzaju oświetlenie drogowe, np. autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice, drogi i ulice miast, modernizacje oświetlenia na ulicach miast, oświetlenie terenów rekreacyjnych i parków technologicznych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
system sterowania, oświetlenie
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w zakresie wdrożenia.
Kontakt:
Andrzej Lis
andrzej.lis@apanet.pl
(71) 783 29 30
Dawcy - PDF