Jednopłaszczyznowe gięcie profili cienkościennych

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Jednopłaszczyznowe gięcie profili cienkościennych

patenty@tu.kielce.pl
Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Sposób jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych o stałym przekroju, szczególnie ze stopów żarowytrzymałych typu Inconel oraz z żarowytrzymałych stali martenzytycznych.

W prezentowanym rozwiązaniu element zginany ogrzewa się skoncentrowanym strumieniem energii w strefie gięcia i prowadzi się go wzdłuż zadanej krzywizny ustalanej ramieniem gnącym, zależnej od zarysu poprzecznego giętego elementu, przy czym trajektoria ruchu głowicy wyznaczona jest w płaszczyźnie prostopadłej do promienia gięcia elementu.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

- możliwość wykonania elementu bezszwowego, tym samym podczas przepływu płynu w uformowanym elemencie nie dochodzi do zaburzeń ruchu płynu na nierównościach grani spoiny,

- na skutek podgrzewania elementu w płaszczyźnie gięcia elementu, materiał nie umacnia się, a mikrostruktura materiału elementu i tym samym właściwości mechaniczne pozostają niezmienione,

- formowanie elementów z pominięciem kilku operacji technologicznych,

- wykonanie elementów bez udziału operacji spawania.

Zastosowanie rynkowe: 

Przemysł lotniczy oraz kosmiczny - jako elementy przepływowych silników turbośmigłowych i odrzutowych. Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Politechnika Świętokrzyska

Dane kontaktowe

Paweł Kocańda
+41 34 24 471

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Świętokrzyska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Jednopłaszczyznowe gięcie profili cienkościennych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Sposób jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych i urządzenie do jednopłaszczyznowego gięcia profili cienkościennych o stałym przekroju, szczególnie ze stopów żarowytrzymałych typu Inconel oraz z żarowytrzymałych stali martenzytycznych.

W prezentowanym rozwiązaniu element zginany ogrzewa się skoncentrowanym strumieniem energii w strefie gięcia i prowadzi się go wzdłuż zadanej krzywizny ustalanej ramieniem gnącym, zależnej od zarysu poprzecznego giętego elementu, przy czym trajektoria ruchu głowicy wyznaczona jest w płaszczyźnie prostopadłej do promienia gięcia elementu.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

- możliwość wykonania elementu bezszwowego, tym samym podczas przepływu płynu w uformowanym elemencie nie dochodzi do zaburzeń ruchu płynu na nierównościach grani spoiny,

- na skutek podgrzewania elementu w płaszczyźnie gięcia elementu, materiał nie umacnia się, a mikrostruktura materiału elementu i tym samym właściwości mechaniczne pozostają niezmienione,

- formowanie elementów z pominięciem kilku operacji technologicznych,

- wykonanie elementów bez udziału operacji spawania.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Przemysł lotniczy oraz kosmiczny - jako elementy przepływowych silników turbośmigłowych i odrzutowych. 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
brama przesuwna, wózki bramy, stałopłat, szalunek ścienny, Wielobiegowy napęd siłą mięśni pojazdów małogabarytowych
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Paweł Kocańda
pkocanda@tu.kielce.pl
+41 34 24 471
Dawcy - PDF