KARBOTEST - Urządzenie do badania procesu koksowania węgla

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

KARBOTEST - Urządzenie do badania procesu koksowania węgla

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Urządzenie do badania procesu koksowania węgla to narzędzie umożliwiające ocenę jakości węgli i ich mieszanek pod kątem przydatności w procesie koksowania, przez co znacząco wspomaga komponowanie składu mieszanek węglowych. Jednostkowa masa wsadu (4-5 kg) umożliwia uzyskanie koksu w ilości wystarczającej dla wiarygodnej oceny jego właściwości, w szczególności do oznaczania wskaźników CRI i CSR. Stanowi to podstawę przy prognozowaniu jakości koksu przemysłowego.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 • Pełna symulacja procesu koksowania w skali laboratoryjnej
 • Ograniczenie ilości kosztownych testów przemysłowych
 • Prognozowanie jakości koksu (ilość wytworzonego koksu wystarcza dla oznaczenia wskaźników CRI i CSR)
 • Bilansowanie procesu koksowania węgla
 • Ergonomia, łatwość pracy, nowoczesny design
Zastosowanie rynkowe: 
 • Producenci węgla koksowego i koksownie
 • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia


Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad uruchomieniem, szkolenie z obsługi.

Słowa kluczowe: 
Załącznik: 

Dawca technologii:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dane kontaktowe

Bartosz Mertas
32/6216244

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
KARBOTEST - Urządzenie do badania procesu koksowania węgla
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Urządzenie do badania procesu koksowania węgla to narzędzie umożliwiające ocenę jakości węgli i ich mieszanek pod kątem przydatności w procesie koksowania, przez co znacząco wspomaga komponowanie składu mieszanek węglowych. Jednostkowa masa wsadu (4-5 kg) umożliwia uzyskanie koksu w ilości wystarczającej dla wiarygodnej oceny jego właściwości, w szczególności do oznaczania wskaźników CRI i CSR. Stanowi to podstawę przy prognozowaniu jakości koksu przemysłowego.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
 • Pełna symulacja procesu koksowania w skali laboratoryjnej
 • Ograniczenie ilości kosztownych testów przemysłowych
 • Prognozowanie jakości koksu (ilość wytworzonego koksu wystarcza dla oznaczenia wskaźników CRI i CSR)
 • Bilansowanie procesu koksowania węgla
 • Ergonomia, łatwość pracy, nowoczesny design

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:
 • Producenci węgla koksowego i koksownie
 • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia

<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
węgiel, koks, jakość koksu
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad uruchomieniem, szkolenie z obsługi.
Kontakt:
Bartosz Mertas
bmertas@ichpw.pl
32/6216244
Dawcy - PDF