Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do metanolu

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do metanolu

sales@innoxnova.eu
Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Instalacja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 poprzez wychwycenie go w emitujących jednostkach i przekształcenie razem z H2 w metanol. Technologia jest o tyle innowacyjna, że cechuje ją wydajność na poziomie 95% i selektywność metanolu 98%. Jako jedyna na świecie technologia konwersji CO2 jest na prawdę opłacalna finansowo. Można w niej stosować również zaniczyszczony CO2 oraz zanieczyszczony H2 (np. z gazu koksowniczego). Znajduje zastosowanie w przemyśle: energetycznym (obniża emsję CO2 oraz pozwala magazynować energię w postaci metanolu), koksowniczym (obniża emisję CO2 i pozwala wykorzystać marnowany gaz koksowniczy), cementowym, hutniczym, petrochemicznym (produkcja metanolu jako "zielonego" dodatku do paliw). 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Nasza technologia jest najbardziej wydajna na rynku instalacji przekształcających CO2 - 95% wydajności i 98% selektywności do metanolu, w związku z czym przynosi realne korzyści finansowe. Pozwala wykorzystać zanieczyszczony gaz, który do tej pory był marnowany, np. gaz koksowniczy. Konwersja zachodzi tylko w jednym przejściu przez reaktor katalityczny, co oszczędza nam kosztownego etapu recyklingu gazów. Reaktor ma mniejszy rozmiar i wymaga mniejszej ilości katalizatora, niż konwencjonalne metody. Pozwala na magazynowanie energii w formie chemicznej (metanolu) z wydajnością konwersji 60-70%. Tym sposobem zapewnia bezpieczeństwo sieci energetycznej i umożliwia przechowywanie energii do momentu większego zapotrzebowania. Świetne rozwiązanie dla farm wiatrowych lub solarnych.

Instalacja wychwytuje CO2, co pozwoli danej jednostce uniknąć opłat za emisję. Wyprodukowany metanol można z zyskiem sprzedać, np. firmom z przemysłu petrochemicznego.

Zastosowanie rynkowe: 

Biopaliwa: wyprodukowany w procesie technologicznym metanol można użyć do produkcji bio-paliw.

Elektroenrgetyka: Metanol może być chemiczną formą magazynowania energii. Jest to forma bardziej wygodna i bezpieczna niż wodór. Proces zmniejsza również emisję CO2 przy produkcji energii z paliw kopalnych.

Energetyka odnawialna: Magazynowanie energii pochodzącej z nadwyżek energetycznych lub z czasu zmniejszonego zapotrzebowania na energię u odbiorców. Uwolnienie energii, gdy zapotrzebowanie się zwiększy.

Technologie zgazowania węgla: Nasza technologia może zastąpić zgazowanie węgla - możemy spalić węgiel, aby wyprodukować energię elektryczną a ze spalin wychwycić CO2 i wyprodukować metanol. Zysk jest podwójny a koszt instalacji mniejszy, niż instalacji zgazowującej węgiel.

Ekologia i ochrona przyrody, technologie obniżające emisje szkodliwych substancji: Instalacja wychwytuje CO2 z kominów wylotowych elektrowni czy fabryk zmniejszając emisję CO2 do atmosfery i hamując efekt cieplarniany.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

- Pomoc w pozyskaniu dofinansowania

- Konsultacje naukowe w aspektach technologicznych


Dawca technologii:
INNOX NOVA Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Tomasz Zmysłowski
502620766

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

INNOX NOVA Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do metanolu
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Instalacja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 poprzez wychwycenie go w emitujących jednostkach i przekształcenie razem z H2 w metanol. Technologia jest o tyle innowacyjna, że cechuje ją wydajność na poziomie 95% i selektywność metanolu 98%. Jako jedyna na świecie technologia konwersji CO2 jest na prawdę opłacalna finansowo. Można w niej stosować również zaniczyszczony CO2 oraz zanieczyszczony H2 (np. z gazu koksowniczego). Znajduje zastosowanie w przemyśle: energetycznym (obniża emsję CO2 oraz pozwala magazynować energię w postaci metanolu), koksowniczym (obniża emisję CO2 i pozwala wykorzystać marnowany gaz koksowniczy), cementowym, hutniczym, petrochemicznym (produkcja metanolu jako "zielonego" dodatku do paliw). 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Nasza technologia jest najbardziej wydajna na rynku instalacji przekształcających CO2 - 95% wydajności i 98% selektywności do metanolu, w związku z czym przynosi realne korzyści finansowe. Pozwala wykorzystać zanieczyszczony gaz, który do tej pory był marnowany, np. gaz koksowniczy. Konwersja zachodzi tylko w jednym przejściu przez reaktor katalityczny, co oszczędza nam kosztownego etapu recyklingu gazów. Reaktor ma mniejszy rozmiar i wymaga mniejszej ilości katalizatora, niż konwencjonalne metody. Pozwala na magazynowanie energii w formie chemicznej (metanolu) z wydajnością konwersji 60-70%. Tym sposobem zapewnia bezpieczeństwo sieci energetycznej i umożliwia przechowywanie energii do momentu większego zapotrzebowania. Świetne rozwiązanie dla farm wiatrowych lub solarnych.

Instalacja wychwytuje CO2, co pozwoli danej jednostce uniknąć opłat za emisję. Wyprodukowany metanol można z zyskiem sprzedać, np. firmom z przemysłu petrochemicznego.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Biopaliwa: wyprodukowany w procesie technologicznym metanol można użyć do produkcji bio-paliw.

Elektroenrgetyka: Metanol może być chemiczną formą magazynowania energii. Jest to forma bardziej wygodna i bezpieczna niż wodór. Proces zmniejsza również emisję CO2 przy produkcji energii z paliw kopalnych.

Energetyka odnawialna: Magazynowanie energii pochodzącej z nadwyżek energetycznych lub z czasu zmniejszonego zapotrzebowania na energię u odbiorców. Uwolnienie energii, gdy zapotrzebowanie się zwiększy.

Technologie zgazowania węgla: Nasza technologia może zastąpić zgazowanie węgla - możemy spalić węgiel, aby wyprodukować energię elektryczną a ze spalin wychwycić CO2 i wyprodukować metanol. Zysk jest podwójny a koszt instalacji mniejszy, niż instalacji zgazowującej węgiel.

Ekologia i ochrona przyrody, technologie obniżające emisje szkodliwych substancji: Instalacja wychwytuje CO2 z kominów wylotowych elektrowni czy fabryk zmniejszając emisję CO2 do atmosfery i hamując efekt cieplarniany.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Dachówka z materiałow wtórnych, magazynowanie energii, 67
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

- Pomoc w pozyskaniu dofinansowania

- Konsultacje naukowe w aspektach technologicznych
Kontakt:
Tomasz Zmysłowski
sales@innoxnova.eu
502620766
Dawcy - PDF