Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Kompozyt na osnowie z diamentu charakteryzuje się tym, że fazę wiążącą stanowi dwuborek tytanu TiB1 w ilości od 5% do 30% masy. Sposób wytwarzania kompozytu na osnowie diamentu polega na tym, że jako fazę wiążącą stosuje się mikroproszek dwuborku tytanu TiB2 w ilości od 5% do 30% masy i mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 7,0 GPa do 9,0 GPa w temperaturze od 1950 K do 2250 K.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Główne zalety to znacznie niższy koszt wytwarzania, wyższa odporność na temperaturę, stabilność temperaturowa oraz niższy współczynnik tarcia.

Zastosowanie rynkowe: 

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Kompozyt na osnowie z diamentu charakteryzuje się tym, że fazę wiążącą stanowi dwuborek tytanu TiB1 w ilości od 5% do 30% masy. Sposób wytwarzania kompozytu na osnowie diamentu polega na tym, że jako fazę wiążącą stosuje się mikroproszek dwuborku tytanu TiB2 w ilości od 5% do 30% masy i mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 7,0 GPa do 9,0 GPa w temperaturze od 1950 K do 2250 K.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Główne zalety to znacznie niższy koszt wytwarzania, wyższa odporność na temperaturę, stabilność temperaturowa oraz niższy współczynnik tarcia.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
kompozyt na osnowie diamentu, faza wiążąca, dwuborek tytanu, spiekanie wysokociśnieniowe
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawcy - PDF