Laser półprzewodnikowy w obudowie umożliwiającej wyprowadzenie skolimowanej lub zogniskowanej wiązki promieniowania o mocy rzędu 5 W

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Laser półprzewodnikowy w obudowie umożliwiającej wyprowadzenie skolimowanej lub zogniskowanej wiązki promieniowania o mocy rzędu 5 W

itme@itme.edu.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Dioda laserowa lub krótka (do 4 mm) linijka diod laserowych w obudowie typu HHL zmodyfikowanej w celu bezpośredniego wyprowadzenia wiązki promieniowania (przez okienko).

Wyjściowa wiązka optyczna formowana jest wewnątrz obudowy przez układ dwóch soczewek dyfrakcyjnych. Opracowana konstrukcja diody laserowej, zapewniająca małą rozbieżność emitowanej wiązki oraz wysoką jakość projektowanej i wykonanej optyki dyfrakcyjnej zapewniają wysoką sprawność układu formowania i całego urządzenia. Optyka dyfrakcyjna umożliwia znaczną dowolność formowania wiązki.

Możliwość zastosowania wewnętrznej chłodziarki termoelektrycznej, np. w celu ‘przestrojenia’ długości fali emitowanej.   

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Nie istnieje krajowa oferta w zakresie laserów półprzewodnikowych.

Istotną cechą proponowanej produkcji małoseryjnej jest elastyczność w projektowaniu i wykonawstwie. Zależnie od potrzeb odbiorcy możliwy jest dobór długości fali i mocy emitowanej. Optyka dyfrakcyjna umożliwia formowanie wiązki – jej profilu poprzecznego (wiązka kołowa, eliptyczna, prostokątna itd.) i ogniskowania (odległość ogniska lub kolimacja).  

Zastosowanie rynkowe: 

Pompowanie optyczne,

Komunikacja w otwartej przestrzeni,

Obróbka materiałów: mikro-zgrzewanie, precyzyjne lutowanie, znakowanie itp.

Telemetria, triangulacja itp.

Medyczne.  Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

W zakresie oferty.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Dane kontaktowe

+48 22 8353041 wew. 104

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Laser półprzewodnikowy w obudowie umożliwiającej wyprowadzenie skolimowanej lub zogniskowanej wiązki promieniowania o mocy rzędu 5 W
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Umowa produkcyjna (podwykonawstwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Dioda laserowa lub krótka (do 4 mm) linijka diod laserowych w obudowie typu HHL zmodyfikowanej w celu bezpośredniego wyprowadzenia wiązki promieniowania (przez okienko).

Wyjściowa wiązka optyczna formowana jest wewnątrz obudowy przez układ dwóch soczewek dyfrakcyjnych. Opracowana konstrukcja diody laserowej, zapewniająca małą rozbieżność emitowanej wiązki oraz wysoką jakość projektowanej i wykonanej optyki dyfrakcyjnej zapewniają wysoką sprawność układu formowania i całego urządzenia. Optyka dyfrakcyjna umożliwia znaczną dowolność formowania wiązki.

Możliwość zastosowania wewnętrznej chłodziarki termoelektrycznej, np. w celu ‘przestrojenia’ długości fali emitowanej.   


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Nie istnieje krajowa oferta w zakresie laserów półprzewodnikowych.

Istotną cechą proponowanej produkcji małoseryjnej jest elastyczność w projektowaniu i wykonawstwie. Zależnie od potrzeb odbiorcy możliwy jest dobór długości fali i mocy emitowanej. Optyka dyfrakcyjna umożliwia formowanie wiązki – jej profilu poprzecznego (wiązka kołowa, eliptyczna, prostokątna itd.) i ogniskowania (odległość ogniska lub kolimacja).  


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Pompowanie optyczne,

Komunikacja w otwartej przestrzeni,

Obróbka materiałów: mikro-zgrzewanie, precyzyjne lutowanie, znakowanie itp.

Telemetria, triangulacja itp.

Medyczne.  


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
dioda laserowa, wiązka skolimowana, wiązka laserowa zogniskowana, optyka dyfrakcyjna
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

W zakresie oferty.


andrzej.malag@itme.edu.pl
+48 22 8353041 wew. 104
Dawcy - PDF