Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

amarciniak@iw.lodz.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM) są powszechnie znane i stosowane, jednakże ich dobre zdolności ochronne wynikają z reguły z wysokiej zdolności odbijania PEM, natomiast z reguły nie wykazują zdolności pochłaniania PEM, co w bardzo wielu zastosowaniach stanowi warunek konieczny. Z drugiej strony, materiały ekranujące o wysokiej zdolności pochłaniania PEM charakteryzują się najczęściej znaczną grubością, sztywnością i  masą powierzchniową, co uniemożliwia ich zastosowanie np. jako lekkich osłon przenośnych, a także specjalnych rodzajów odzieży ochronnej. 
Przedmiotem wynalazku jest nowa generacja. włókienno-tworzywowych wielowarstwowych materiałów osłonowych, efektywnie ekranujących pola elektromagnetyczne, wyróżniających się wysoką skutecznością ekranowania. Skuteczność ta wynika przede wszystkim z dużej zdolności absorpcji PEM, powodowanej w bardzo znacznym stopniu przez intensyfikację wielokrotnych odbić wewnętrznych na występujących rozgraniczeniach między warstwami materiałów składowych. 
Nowe ekranujące materiały warstwowe charakteryzują się małymi grubościami i niskimi masami powierzchniowymi, wynoszącymi  w zależności od konstrukcji - odpowiednio:1,0-1,6 mm oraz 90-400 g/m2. 
Materiały te, o różnej konstrukcji, spełniają wysokie wymagania w zakresie skuteczności ekranowania PEM w badanym zakresie częstotliwości 8,0-18,0 GHz - współczynnik absorpcji PEM kształtuje się na poziomie ≥40%, nawet przekraczając 70%, odbicia na poziomie ≤20%  i transmisji ≤40%, dochodząc nawet do ok.1%. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Lekkie - 190-400 g/m2 i cienkie - 1,2-1,5 mm - wielowarstwowe włókiennicze materiały ekranujące, wykazujące w zakresie wysokich częstotliwości 8,0-18,0 GHz bardzo wysoką zdolność absorpcji - współczynnik loss insert dochodzący do 70% i praktyczny brak transmisji PEM. 

Zastosowanie rynkowe: 

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo włókiennicze względnie odzieżoweDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Instytut Włókiennictwa

Dane kontaktowe

prof.dr hab.inż. Stefan Brzeziński
(42) 25 34 403

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Włókiennictwa
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM) są powszechnie znane i stosowane, jednakże ich dobre zdolności ochronne wynikają z reguły z wysokiej zdolności odbijania PEM, natomiast z reguły nie wykazują zdolności pochłaniania PEM, co w bardzo wielu zastosowaniach stanowi warunek konieczny. Z drugiej strony, materiały ekranujące o wysokiej zdolności pochłaniania PEM charakteryzują się najczęściej znaczną grubością, sztywnością i  masą powierzchniową, co uniemożliwia ich zastosowanie np. jako lekkich osłon przenośnych, a także specjalnych rodzajów odzieży ochronnej. 
Przedmiotem wynalazku jest nowa generacja. włókienno-tworzywowych wielowarstwowych materiałów osłonowych, efektywnie ekranujących pola elektromagnetyczne, wyróżniających się wysoką skutecznością ekranowania. Skuteczność ta wynika przede wszystkim z dużej zdolności absorpcji PEM, powodowanej w bardzo znacznym stopniu przez intensyfikację wielokrotnych odbić wewnętrznych na występujących rozgraniczeniach między warstwami materiałów składowych. 
Nowe ekranujące materiały warstwowe charakteryzują się małymi grubościami i niskimi masami powierzchniowymi, wynoszącymi  w zależności od konstrukcji - odpowiednio:1,0-1,6 mm oraz 90-400 g/m2. 
Materiały te, o różnej konstrukcji, spełniają wysokie wymagania w zakresie skuteczności ekranowania PEM w badanym zakresie częstotliwości 8,0-18,0 GHz - współczynnik absorpcji PEM kształtuje się na poziomie ≥40%, nawet przekraczając 70%, odbicia na poziomie ≤20%  i transmisji ≤40%, dochodząc nawet do ok.1%. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Lekkie - 190-400 g/m2 i cienkie - 1,2-1,5 mm - wielowarstwowe włókiennicze materiały ekranujące, wykazujące w zakresie wysokich częstotliwości 8,0-18,0 GHz bardzo wysoką zdolność absorpcji - współczynnik loss insert dochodzący do 70% i praktyczny brak transmisji PEM. 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo włókiennicze względnie odzieżowe


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM)
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
prof.dr hab.inż. Stefan Brzeziński
s.brzezinski@iw.lodz.pl
(42) 25 34 403
Dawcy - PDF