Metoda i urządzenie do oznaczania śladowych ilości aflatoksyn i WWA w żywności i próbach środowiskowych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

Metoda i urządzenie do oznaczania śladowych ilości aflatoksyn i WWA w żywności i próbach środowiskowych

a.gernand@lumisep.com
Forma ochrony: 
Inna forma ochrony
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 4
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Firma LumiSep pracuje nad rozwinięciem innowacyjnej technologii szybkiego, taniego i łatwego oznaczania substancji toksycznych tj. aflatoksyny, benzo(a)piren i inne WWA w produktach spożywczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na czułość detekcji. System pomiarowy to prosty układ składający się z detektora oraz jednorazowej kolmny, a jego obsługa jest prosta i nie wymaga dodatkowych kwalifikacji.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Obecnie dostępne na rynku metody analityczne do oznaczania aflatoksyn czy WWA sa albo kosztowne albo ich czułość jest niska. Metoda analityczna LumiSep łączy w sobie najbardziej pożądane cechy:

 • niską cenę,
 • łatwośc użycia,
 • czułośc na poziomie ppb

Koszt urządzenia i jednorazowych kolumn gwarantują niską cenę analizy. Nasza technologia nie wymaga specjalnego szkolenia i może być stosowana nie tylko w laboratorium, ale i na miejscu np. u producenta żywności w hail produkcyjnej.

 

Główne cechy technologii to:

 • Czas przygotowania próbki: do 30 min
 • Zakres pomiaru: 20-0.1 ppb
 • Czas pomiaru: 1min 
 • Miejsce pracy: laboratorium stacjonarne lub u klienta w dowolnej lokacji (np. magazyn)
Zastosowanie rynkowe: 

Aktualnie na rynku analiz żywności oraz substratów do produkcji spożywczej nie są dostępne szybkie metody analizy oraz oznaczania zawartości aflatoksyn czy WWA w produktach spożywczych, a także w substratach do ich produkcji. Szybkie metody oznaczania aflatoksyn mają także znaczenie dla produkcji rolnej, gdzie ich pojawianie się jest istotnym problemem. Często ich dużą zawartość spotyka się w paszach.

LumiSep proponując swoje rozwiązania otworzyłby dostęp do analiz, o dokładności i czułości na tym samym
poziomie co analizy HPLC, wykonywanych w dużo któtszym czasie, za 3-4 krotnie niższą cenę oraz możliwość wdrożenia szybkiej i taniej metody diagnostycznej, która pozwoli na analizę i określenie zawartości aflatoksyn czy WWA, w produktach spożywczych na każdym etapie łańcucha produkcyjnegoDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Proponowane rozwiązanie jest projektowane w ten sposób, aby użytkownik po zapoznaniu się z instrukcją przygotowania próbki, mógł samodzielnie wykonać analizę np. zawartości aflatoksyn w mące pszennej.

Oferujemy jednakże wsparcie we wprowadzeniu nowej metody analitycznej w zakładzie produkcyjnym czy laboratorium badawczym.

W przypadku indywidualnych potrzeb klient możemy także przygotować metody ekstrakcji aflatoksyn czy WWA ze specyficznych matryc.


Dawca technologii:
LumiSep sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Anna Gernand
+48 669 979 279

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

LumiSep sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Metoda i urządzenie do oznaczania śladowych ilości aflatoksyn i WWA w żywności i próbach środowiskowych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 4
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Firma LumiSep pracuje nad rozwinięciem innowacyjnej technologii szybkiego, taniego i łatwego oznaczania substancji toksycznych tj. aflatoksyny, benzo(a)piren i inne WWA w produktach spożywczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na czułość detekcji. System pomiarowy to prosty układ składający się z detektora oraz jednorazowej kolmny, a jego obsługa jest prosta i nie wymaga dodatkowych kwalifikacji.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Obecnie dostępne na rynku metody analityczne do oznaczania aflatoksyn czy WWA sa albo kosztowne albo ich czułość jest niska. Metoda analityczna LumiSep łączy w sobie najbardziej pożądane cechy:

 • niską cenę,
 • łatwośc użycia,
 • czułośc na poziomie ppb

Koszt urządzenia i jednorazowych kolumn gwarantują niską cenę analizy. Nasza technologia nie wymaga specjalnego szkolenia i może być stosowana nie tylko w laboratorium, ale i na miejscu np. u producenta żywności w hail produkcyjnej.

 

Główne cechy technologii to:

 • Czas przygotowania próbki: do 30 min
 • Zakres pomiaru: 20-0.1 ppb
 • Czas pomiaru: 1min 
 • Miejsce pracy: laboratorium stacjonarne lub u klienta w dowolnej lokacji (np. magazyn)

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Aktualnie na rynku analiz żywności oraz substratów do produkcji spożywczej nie są dostępne szybkie metody analizy oraz oznaczania zawartości aflatoksyn czy WWA w produktach spożywczych, a także w substratach do ich produkcji. Szybkie metody oznaczania aflatoksyn mają także znaczenie dla produkcji rolnej, gdzie ich pojawianie się jest istotnym problemem. Często ich dużą zawartość spotyka się w paszach.

LumiSep proponując swoje rozwiązania otworzyłby dostęp do analiz, o dokładności i czułości na tym samym
poziomie co analizy HPLC, wykonywanych w dużo któtszym czasie, za 3-4 krotnie niższą cenę oraz możliwość wdrożenia szybkiej i taniej metody diagnostycznej, która pozwoli na analizę i określenie zawartości aflatoksyn czy WWA, w produktach spożywczych na każdym etapie łańcucha produkcyjnego


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
aflatoksyny, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności, produkty zbożowe, węglowodory aromatyczne
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Proponowane rozwiązanie jest projektowane w ten sposób, aby użytkownik po zapoznaniu się z instrukcją przygotowania próbki, mógł samodzielnie wykonać analizę np. zawartości aflatoksyn w mące pszennej.

Oferujemy jednakże wsparcie we wprowadzeniu nowej metody analitycznej w zakładzie produkcyjnym czy laboratorium badawczym.

W przypadku indywidualnych potrzeb klient możemy także przygotować metody ekstrakcji aflatoksyn czy WWA ze specyficznych matryc.
Kontakt:
Anna Gernand
a.gernand@lumisep.com
+48 669 979 279
Dawcy - PDF