Mobile Frame Extension

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Mobile Frame Extension

kzielinsk@gmail.com
Forma ochrony: 
Zarejestrowany wzór przemysłowy
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 3
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

"MFE" Mobile Frame Extension 

Nasze rozwiązanie polega na swobodnym rozszerzeniu funkcjonalności urządzeń elektronicznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
- Dłuższa żywotność baterii? MFE:Łatwizna.
- Więcej pamięci masowej? MFE:Dziecinada.
- Super bezpieczna płatność mobilna? MFE:Proste.
- Dostęp do Internetu w dowolnym miejscu, nawet za granicą? MFE:Jasne.
- Wspaniałe usługi w chmurze? MFE: Nie ma problemu.
- Moje filmy, zdjęcia same się sprzedają? MFE: Chodź sprawdź nas!
- Ale jak to możliwe?
Nasz modułowy futerał na urządzenie rozbuduje twój sprzęt i zaoferuje Ci usługi w chmurze (SaaS) obsługiwany przez agentów AI. Sprawiamy, że Twoja elektronika staje się bardziej funkcjonalna, bezpieczna,
niezawodna i jest równie estetyczna.
Rozbuduj urządzenia w domu naszymi modułami pasującymi do popularnych smartfonów, tabletów, laptopów,
telewizorów, gadżetów IoT, czy Raspberry PI.
Nasze rozwiązanie nadaje się nie tylko do adaptacji różnych urządzeń, wielu marek, nie tylko ulepsza sprzęt,
ale również je zabezpiecza. Minimalizujemy w ten sposób ilość odpadów elektronicznych, optymalizujemy wydatki osobiste, ograniczamy zużycie zasobów naturalnych, efektywniej korzystamy z urządzenia i
wydłużamy okres życia tych już posiadanych.
Rozwiązanie problemu elektroniką (wymóg prawa patentowego)
Dla [użytkowników urządzeń elektronicznych w szczególności przenośnych], którzy potrzebują [niezawodnego
sprzętu z wydajnymi peryferiami lub nie mających zaufania do bezpiecznego, stabilnego połączenia
sieciowego i zabezpieczenia informacji jaki i przechowywaniem dużej ilości ważnych lub wrażliwych danych],
oferujemy [ modularne obudowy rozszerzające możliwości urządzenia zapewniając także bezpieczne stabilne
połączenia z siecią i usługi przechowywania danych cyfrowych na urządzeniach lub usługach w chmurze]. W
przeciwieństwie do [ producentów rozwiązań monolitycznych, albo dedykowanych do jednego tylko urządzenia
i rozwiązujących wybrane problemy] umożliwiamy [ rozbudowę urządzeń o uniwersalne moduły możliwe do
przeniesienia pomiędzy urządzeniami, przedłużające czas życia sprzętu i aktualizujący go o funkcjonalności
nieprzewidziane przez producenta].
Problem z ograniczeniami urządzeń przenośnych są problemami pilnymi problemami . Zaliczają się do nich
ograniczenia z pojemnością źródeł zasilania, ograniczną pamiecią stałą, modularnością i możliwością
wymiany komponentów, odpowiednim dostepem do sieci w tym bezprzewodowym, czy ergonomią i brakiem
estetyczności tymczasowych rozwiązań podobnych do powerbanków łączących kablami smartfony.
Ograniczenia prowadzą do kosztownych inwestycji w zakup kolejnych urządzeń, bywa że nowszych modeli,
chwilowo rozwiązując problem, który wraca z czasem. Brak rozwiązania u podstaw rozwiązującego jeden lub
kilka wymienionych problemów całkowicie.
Rozwiązanie problemów za pomocą usług (powiązanych z wynalazkiem).
Dla [użytkowników urządzeń elektronicznych], którzy potrzebują [bezpiecznego przesyłania cyfrowych danych
i przechowywaniem ich danych w odpowiedni sposób,albo przytłacza użytkowników dużą ilość danych które
produkują i nie potrafią ich przetworzyć], oferujemy [ bezpieczne i stabilne połączenia z siecią oraz usługi
przechowywania danych wraz z usługami ich komercjalizacji bez nakładu pracy właściciela]. W
przeciwieństwie do [usługodawców oferujących “darmowe” usługi, za prawa własności do prywatnych danych
lub komercyjne usługi są wielokrotnie droższe niż rynkowa wartość] umożliwiamy [ przez dedykowane moduły
sprzętowe wspierające bezpieczną transmisję, lub wspierające szyfrowanie danych, profesjonalnie
zabezpieczając własność intelektualną użytkownika w celu uruchamianie usług Ai, pozwalając właścicielom
monetyzować ich dane za pomocą agentów Ai].
Usługi: wspierające sprzętowo bezpieczne i wydajne połączenia, przechowywanie danych w bezpiecznej
zakryptowanej formie. Uruchamianie usług Ai na prywatnych danych użytkownika, bez możliwości naruszenia
jego prywatności lub własności. Wszystko w celu bezproblemowej komercjalizacji własnych treści, lub obróbki,
zdjęć czy filmów.
Przechowywanie danych cyfrowych jest ograniczone i posiada wady. Niewielki odsetek użytkowników, firm,
stosuje odpowiedni poziom zabezpieczeń transmisji, przechowywania danych, czy zwykłego backupu. Firmy o
dojrzałych działach IT z opracowanymi procedurami stosują procesy archiwizacji i testy odtworzeniowe.
Komercjalizacja prywatnych danych w tym zdjęć, filmów (opisywanych jako IP) wymaga od użytkowników
nakładów pracy przy obróbce i dodawaniu na platformy sprzedażowe. Często kroki sa zaniechane przez
masowego użytkownika a prowadzone jedynie przez profesjonalistów, specjalistów.
Klient jest świadomy ograniczeń sprzętu, w szczególności przy jego awarii, braku zasobów, w obliczu utraty
danych, materiałów. Nikła świadomość użytkowników z wielkiej wartości intelektualnej która oddają za darmo w postaci zdjęć, filmów, danych, metadanych za możliwość przechowywanych “za darmo” ich danych u
dostawców usług jak google, youtube, otwiera szerokie możliwości dla naszych produktów i usług.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Sprzęt/Hardware
Rozwiązanie ograniczeń sprzętowych elektroniki, w tym urządzeń mobilnych. Zapewnienie dodatkowej
ochrony fizycznej urządzeń, kompaktowego i estetycznego ułożenia akcesoriów, modularnego dobierania
elementów, kompatybilność pomiędzy różnymi producentami
Zwiększenie długości życia osobistego sprzętu elektronicznego przez jego usprawnienia, rozbudowę,
“upgrade”, a nawet zamianę uszkodzonych podzespołów. Stosowanie rozwiązań nie przewidzianych przez
producenta. W rezultacie uzyskanie optymalizacja budżetu, minimalizacja ilości elektro-smieci.
Rozwiązywania stosowane obecnie na rynku.
Dedykowane rozwiązania do wybranego typu urządzeń, jednego producenta jak obudowy na określone typy
telefonów/smartfonów.
Generyczne rozwiązania dla wielu typów urządzeń I producentów jak: power banki, pamięć usb, dyski
przenośne niszczą dopracowaną ergonomię, przez co użytkownicy, sięgają po nie w ostateczności, lub kupują
wydajniejsze urządzenie, zwiększając ilość elektro-ąmieci,
Produkt wyróżnia się unikalnymi cechami:
- integracja z innymi producentami,
- modularność,
- szybkie rozwiązanie problemów konsumenta
- niezawodność
- wiele urządzeń na różne rynki

Usługi:
Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu, prywatności danych, pewnego przechowania danych a w
szczególności uczciwego komercjalizacja własności intelektualnej bez dodatkowego nakładu pracy nad
zgromadzonymi przez użytkownika treściami czy danymi.
Usługi charakteryzują się:
- bezpieczeństwem transmisji dzięki szyfrowanej komunikacji dostarczonej przez dedykowane moduły
- gwarancją bezpiecznego przechowywania danych, za pomocą redundantnych kopii
- wysoką prywatnością dzięki szyfrowaniu danych
- zachowaniem praw autorskich do własnych danych i łatwym ich oferowaniem ze zbyciem włącznie- w pełni automatycznym rozwiązaniu do wyszukiwania najlepszych danych cyfrowych I ich przedstawianiu
użytkownikowi lub zainteresowanym kupcom

Rynek i konkurencja
Profesjonaliści biznesowi potrzebują niezawodnych produktów, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo danych, wysoką wydajność i stały dostęp do krytycznych danych na urządzeniach mobilnych i elektronicznych.
Gracze potrzebują dłuższego czasu pracy, dłuższego niż na standardowych bateriach, większej ilości pamięci trwałej, szybkiego, niezawodnego połączenia do sieci internet i bezproblemowego procesu płatności.
Pracownicy delegowani potrzebują dłuższego czasu pracy bez stałego zasilania (używając baterii), stabilnego połączenia internetowego, większej ilości miejsca na zdjęcia. Podróżnicy (backpackers) często podróżują
samodzielnie i są zależni od urządzeń mobilnych i technologicznych, a rynek ten często nie jest celem działań firm ani przez nie jest spenetrowany.
Wielkość rynku w USA:
Profesjonaliści biznesowi: Przewiduje się, że w latach 2016-2020 rynek odnotuje stopę wzrostu na poziomie
5,4%, osiągając prawie 5 bilionów dolarów.
Gracze: Stany Zjednoczone są pierwszym rynkiem gier hazardowych na świecie. W 2019 r. Stany
Zjednoczone wyprzedzą Chiny jako największy rynek gier komputerowych na świecie pod względem przychodów. Ogólnie rzecz biorąc, amerykański rynek gier wygeneruje w tym roku 36,9 mld USD, głównie
dzięki wzrostowi przychodów z gier na konsole o 13,9%.
Podróżnicy (backpackers): W porównaniu z innymi krajami, większość przychodów generowana jest w Stanach Zjednoczonych (156 266 mln USD w 2019 r.).
Wielkość rynku w Wielkiej Brytanii:
Profesjonaliści biznesowi: Usługi profesjonalne i biznesowe (PBS) to prawdziwa brytyjska historia sukcesu.
Wielka Brytania jest jednym ze światowych liderów w zakresie większości wysoko wykwalifikowanych usług,
które tworzą ten sektor. Wielka Brytania jest bardzo konkurencyjna na rynkach światowych, z udziałem
eksportu do gospodarek rozwiniętych (OECD) wynoszącym 12%, a następnie tylko do USA.
Gracze: Wartość przemysłu gier komputerowych w Wielkiej Brytanii wynosi 5,7 mld funtów.
Podróżnicy (backpackers): Osoby podróżujące z młodzieżą i studentami przekazują 22,3 miliarda funtów.
Oczekuje się, że rynek smartfonów w Wielkiej Brytanii wzrośnie o około 23% w latach 2012-2017, co ma zwiększyć wartość rynku do 4,3 mld USD do 2017 roku.
Przewiduje się, że liczba połączeń IoT wzrośnie z około 13 mln w 2016 roku do ponad 150 mln do 2024 roku.
Duża część wzrostu w sektorze Internetu przedmiotów codziennego użytku napędzana jest przez rynek artykułów gospodarstwa domowego i artykułów gospodarstwa domowego, który obecnie stanowi ponad 40%
wszystkich połączeń Internetu przedmiotów codziennego użytku. Przewiduje się, że większość przyszłego wzrostu Internetu przedmiotów do 2024 r. nastąpi w sektorach motoryzacyjnym, elektroniki użytkowej i
użyteczności publicznej.

Wielkość rynku na całym świecie:
Ludność świata decyduje o wielkości rynków. Trendy wskazują że w nadchodzących latach każdy mieszkaniec
rynków docelowych będzie posiadał urządzenie mobilne. Liczba urządzeń IoT będzie wielokrotnie wyższa niż
liczba mieszkańców. Nasze rozwiązanie może być ukierunkowane jako produkt premium i jako przyzwoity produkt dla ludzi, którzy potrzebują zrównoważonego, niskobudżetowego, dobrze działającego smartfonu.
Dynamika wzrostu urządzeń mobilnych i IOT w latach 2016, predykcja 2022, dynamika wzrostu (źródło
Ericsson) :
urządzenia mobilne: 2016r: 7,6 mln; 2022r: 8,6 mln; (+16% wzrostu)
PC/laptop/tablety: 2016r: 1,6M; 2022r: 1,7M; (+1,3% wzrostu)
IoT: 2016r: 6M; 2022r: 18M; (+155% wzrostu)

Konkurencyjne produkty:
- Mophie/Zagg https://www.zagg.com/en_us/battery-cases
- Apple / iPhone Battery Case
https://www.apple.com/shop/product/MRXK2LL/A/iphone-xs-smart-battery-cas... Apple / iPhone
Battery Case https://www.apple.com/shop/product/MRXK2LL/A/iphone-xs-smart-battery-cas...
- i-Blades https://i-blades.com/products/external-phone-battery-pack-power-memory-u...
Serwisy bazujące na produktach
- Dostawcy VPN
- Dostawcy usług przechowywania danych
-- https://docs.google.com/
-- https://www.dropbox.com/
-- azure.com
-- https://gopro.com/en/gb/shop/subscription/plus/GoProPlusMonthly.html

Zastosowanie rynkowe: 

1. Inteligentne komponenty sieci
2. Rozwiązania umożliwiające tworzenie usług dla sieci nowej generacji (m.in. 5G)
3. Infrastruktura do prototypowania, testowania i eksperymentów służąca wdrożeniom
4. Optyczne, bezprzewodowe technologie sieciowe
5. Rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things)
6. Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data)
7. Rozwiązania nasobne (ang. wearable devices)
III. ARCHITEKTURY, SYSTEMY I APLIKACJE W INTELIGENTNYCH SIECIACH Opracowanie innowacyjnych
produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w
następującym zakresie:
1. Integracja inteligentnych systemów
2. Łączność w sytuacjach kryzysowych
3. Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci komunikacyjnych
4. Zachowanie ciągłości komunikacji
5. Zapewnienie dostępność (ang. availability) komunikacji
7. Inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (ang. smart healthcare, smart
education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych
9. Wspomaganie decyzji
IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH SIECIACH
1/Analiza danych zgromadzonych w chmurach

2. Optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (ang. Cloud Computing)
3. Systemy rozproszone i przetwarzanie równoległe
4. Uczenie maszynowe (ang. machine learning)
5. Sztuczna inteligencja
6. Wirtualizacja
7. Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big data, data mining)
8. Kompresja i redukcja wielkości danych
9. Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych
11. Wykorzystanie sieci społecznościowych w pozyskiwaniu i analizie danych oraz dystrybucji informacji
12. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics),
optymalizacja analizy informacji wizualnej
13. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie umożliwiające posadowienie systemów i aplikacji sieciowych
wielkiej skali danych V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH
Systemy i rozwiązania biometryczne Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów Rzeczywistość rozszerzona
(ang. augmented reality) Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów
komunikacyjnych i wizualnych Komunikacja akustyczna i głosowa
VI. STANDARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I MODELOWANIE INTELIGENTNYCH SIECI
1/Bezpieczeństwo teleinformatyczne w inteligentnych sieciach i systemach 2. Cyberbezpieczeństwo 3.
Ochrona prywatności 4. Inteligentne systemy bezpieczeństwa (ang. smart security) 5. Wspieranie
opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych i ich wdrożenia
KIS 14. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE
1. Projektowanie wzornicze
2. Narzędzia wspierające wzorniczy proces projektowy

3. Zastosowanie sztucznej inteligencji
III. MULTIMEDIA
1. Wsparcie i optymalizacja procesów
2. Kształtowanie rynku twórców i konsumentów
3. Wiedza i narzędzia wspierające wytwarzanie i rewitalizację
4. Dystrybucja i zarządzanie treściami
5. Archiwizacja i inteligentny dostęp do treściDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Dostarczam szeroki wachlarz ochrony prawnej w tym licencje na Znaki towarowe, Wzory Przemysłowe, Patenty (na wynalazki, patenty na metody) na rynki: Polski, Europejski, USA, UK oraz innych wskazanych przez zainteresowanego.

Doradctwo w zakresie praca R&D, wdrożenia, komercjalizacji oraz składania wniosków o finansowanie.


Dawca technologii:
Krzysztof Zieliński

Dane kontaktowe

Krzysztof Zieliński
+44 7827828088

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Krzysztof Zieliński
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Mobile Frame Extension
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zarejestrowany wzór przemysłowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 3
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

"MFE" Mobile Frame Extension 

Nasze rozwiązanie polega na swobodnym rozszerzeniu funkcjonalności urządzeń elektronicznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
- Dłuższa żywotność baterii? MFE:Łatwizna.
- Więcej pamięci masowej? MFE:Dziecinada.
- Super bezpieczna płatność mobilna? MFE:Proste.
- Dostęp do Internetu w dowolnym miejscu, nawet za granicą? MFE:Jasne.
- Wspaniałe usługi w chmurze? MFE: Nie ma problemu.
- Moje filmy, zdjęcia same się sprzedają? MFE: Chodź sprawdź nas!
- Ale jak to możliwe?
Nasz modułowy futerał na urządzenie rozbuduje twój sprzęt i zaoferuje Ci usługi w chmurze (SaaS) obsługiwany przez agentów AI. Sprawiamy, że Twoja elektronika staje się bardziej funkcjonalna, bezpieczna,
niezawodna i jest równie estetyczna.
Rozbuduj urządzenia w domu naszymi modułami pasującymi do popularnych smartfonów, tabletów, laptopów,
telewizorów, gadżetów IoT, czy Raspberry PI.
Nasze rozwiązanie nadaje się nie tylko do adaptacji różnych urządzeń, wielu marek, nie tylko ulepsza sprzęt,
ale również je zabezpiecza. Minimalizujemy w ten sposób ilość odpadów elektronicznych, optymalizujemy wydatki osobiste, ograniczamy zużycie zasobów naturalnych, efektywniej korzystamy z urządzenia i
wydłużamy okres życia tych już posiadanych.
Rozwiązanie problemu elektroniką (wymóg prawa patentowego)
Dla [użytkowników urządzeń elektronicznych w szczególności przenośnych], którzy potrzebują [niezawodnego
sprzętu z wydajnymi peryferiami lub nie mających zaufania do bezpiecznego, stabilnego połączenia
sieciowego i zabezpieczenia informacji jaki i przechowywaniem dużej ilości ważnych lub wrażliwych danych],
oferujemy [ modularne obudowy rozszerzające możliwości urządzenia zapewniając także bezpieczne stabilne
połączenia z siecią i usługi przechowywania danych cyfrowych na urządzeniach lub usługach w chmurze]. W
przeciwieństwie do [ producentów rozwiązań monolitycznych, albo dedykowanych do jednego tylko urządzenia
i rozwiązujących wybrane problemy] umożliwiamy [ rozbudowę urządzeń o uniwersalne moduły możliwe do
przeniesienia pomiędzy urządzeniami, przedłużające czas życia sprzętu i aktualizujący go o funkcjonalności
nieprzewidziane przez producenta].
Problem z ograniczeniami urządzeń przenośnych są problemami pilnymi problemami . Zaliczają się do nich
ograniczenia z pojemnością źródeł zasilania, ograniczną pamiecią stałą, modularnością i możliwością
wymiany komponentów, odpowiednim dostepem do sieci w tym bezprzewodowym, czy ergonomią i brakiem
estetyczności tymczasowych rozwiązań podobnych do powerbanków łączących kablami smartfony.
Ograniczenia prowadzą do kosztownych inwestycji w zakup kolejnych urządzeń, bywa że nowszych modeli,
chwilowo rozwiązując problem, który wraca z czasem. Brak rozwiązania u podstaw rozwiązującego jeden lub
kilka wymienionych problemów całkowicie.
Rozwiązanie problemów za pomocą usług (powiązanych z wynalazkiem).
Dla [użytkowników urządzeń elektronicznych], którzy potrzebują [bezpiecznego przesyłania cyfrowych danych
i przechowywaniem ich danych w odpowiedni sposób,albo przytłacza użytkowników dużą ilość danych które
produkują i nie potrafią ich przetworzyć], oferujemy [ bezpieczne i stabilne połączenia z siecią oraz usługi
przechowywania danych wraz z usługami ich komercjalizacji bez nakładu pracy właściciela]. W
przeciwieństwie do [usługodawców oferujących “darmowe” usługi, za prawa własności do prywatnych danych
lub komercyjne usługi są wielokrotnie droższe niż rynkowa wartość] umożliwiamy [ przez dedykowane moduły
sprzętowe wspierające bezpieczną transmisję, lub wspierające szyfrowanie danych, profesjonalnie
zabezpieczając własność intelektualną użytkownika w celu uruchamianie usług Ai, pozwalając właścicielom
monetyzować ich dane za pomocą agentów Ai].
Usługi: wspierające sprzętowo bezpieczne i wydajne połączenia, przechowywanie danych w bezpiecznej
zakryptowanej formie. Uruchamianie usług Ai na prywatnych danych użytkownika, bez możliwości naruszenia
jego prywatności lub własności. Wszystko w celu bezproblemowej komercjalizacji własnych treści, lub obróbki,
zdjęć czy filmów.
Przechowywanie danych cyfrowych jest ograniczone i posiada wady. Niewielki odsetek użytkowników, firm,
stosuje odpowiedni poziom zabezpieczeń transmisji, przechowywania danych, czy zwykłego backupu. Firmy o
dojrzałych działach IT z opracowanymi procedurami stosują procesy archiwizacji i testy odtworzeniowe.
Komercjalizacja prywatnych danych w tym zdjęć, filmów (opisywanych jako IP) wymaga od użytkowników
nakładów pracy przy obróbce i dodawaniu na platformy sprzedażowe. Często kroki sa zaniechane przez
masowego użytkownika a prowadzone jedynie przez profesjonalistów, specjalistów.
Klient jest świadomy ograniczeń sprzętu, w szczególności przy jego awarii, braku zasobów, w obliczu utraty
danych, materiałów. Nikła świadomość użytkowników z wielkiej wartości intelektualnej która oddają za darmo w postaci zdjęć, filmów, danych, metadanych za możliwość przechowywanych “za darmo” ich danych u
dostawców usług jak google, youtube, otwiera szerokie możliwości dla naszych produktów i usług.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Sprzęt/Hardware
Rozwiązanie ograniczeń sprzętowych elektroniki, w tym urządzeń mobilnych. Zapewnienie dodatkowej
ochrony fizycznej urządzeń, kompaktowego i estetycznego ułożenia akcesoriów, modularnego dobierania
elementów, kompatybilność pomiędzy różnymi producentami
Zwiększenie długości życia osobistego sprzętu elektronicznego przez jego usprawnienia, rozbudowę,
“upgrade”, a nawet zamianę uszkodzonych podzespołów. Stosowanie rozwiązań nie przewidzianych przez
producenta. W rezultacie uzyskanie optymalizacja budżetu, minimalizacja ilości elektro-smieci.
Rozwiązywania stosowane obecnie na rynku.
Dedykowane rozwiązania do wybranego typu urządzeń, jednego producenta jak obudowy na określone typy
telefonów/smartfonów.
Generyczne rozwiązania dla wielu typów urządzeń I producentów jak: power banki, pamięć usb, dyski
przenośne niszczą dopracowaną ergonomię, przez co użytkownicy, sięgają po nie w ostateczności, lub kupują
wydajniejsze urządzenie, zwiększając ilość elektro-ąmieci,
Produkt wyróżnia się unikalnymi cechami:
- integracja z innymi producentami,
- modularność,
- szybkie rozwiązanie problemów konsumenta
- niezawodność
- wiele urządzeń na różne rynki

Usługi:
Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu, prywatności danych, pewnego przechowania danych a w
szczególności uczciwego komercjalizacja własności intelektualnej bez dodatkowego nakładu pracy nad
zgromadzonymi przez użytkownika treściami czy danymi.
Usługi charakteryzują się:
- bezpieczeństwem transmisji dzięki szyfrowanej komunikacji dostarczonej przez dedykowane moduły
- gwarancją bezpiecznego przechowywania danych, za pomocą redundantnych kopii
- wysoką prywatnością dzięki szyfrowaniu danych
- zachowaniem praw autorskich do własnych danych i łatwym ich oferowaniem ze zbyciem włącznie- w pełni automatycznym rozwiązaniu do wyszukiwania najlepszych danych cyfrowych I ich przedstawianiu
użytkownikowi lub zainteresowanym kupcom

Rynek i konkurencja
Profesjonaliści biznesowi potrzebują niezawodnych produktów, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo danych, wysoką wydajność i stały dostęp do krytycznych danych na urządzeniach mobilnych i elektronicznych.
Gracze potrzebują dłuższego czasu pracy, dłuższego niż na standardowych bateriach, większej ilości pamięci trwałej, szybkiego, niezawodnego połączenia do sieci internet i bezproblemowego procesu płatności.
Pracownicy delegowani potrzebują dłuższego czasu pracy bez stałego zasilania (używając baterii), stabilnego połączenia internetowego, większej ilości miejsca na zdjęcia. Podróżnicy (backpackers) często podróżują
samodzielnie i są zależni od urządzeń mobilnych i technologicznych, a rynek ten często nie jest celem działań firm ani przez nie jest spenetrowany.
Wielkość rynku w USA:
Profesjonaliści biznesowi: Przewiduje się, że w latach 2016-2020 rynek odnotuje stopę wzrostu na poziomie
5,4%, osiągając prawie 5 bilionów dolarów.
Gracze: Stany Zjednoczone są pierwszym rynkiem gier hazardowych na świecie. W 2019 r. Stany
Zjednoczone wyprzedzą Chiny jako największy rynek gier komputerowych na świecie pod względem przychodów. Ogólnie rzecz biorąc, amerykański rynek gier wygeneruje w tym roku 36,9 mld USD, głównie
dzięki wzrostowi przychodów z gier na konsole o 13,9%.
Podróżnicy (backpackers): W porównaniu z innymi krajami, większość przychodów generowana jest w Stanach Zjednoczonych (156 266 mln USD w 2019 r.).
Wielkość rynku w Wielkiej Brytanii:
Profesjonaliści biznesowi: Usługi profesjonalne i biznesowe (PBS) to prawdziwa brytyjska historia sukcesu.
Wielka Brytania jest jednym ze światowych liderów w zakresie większości wysoko wykwalifikowanych usług,
które tworzą ten sektor. Wielka Brytania jest bardzo konkurencyjna na rynkach światowych, z udziałem
eksportu do gospodarek rozwiniętych (OECD) wynoszącym 12%, a następnie tylko do USA.
Gracze: Wartość przemysłu gier komputerowych w Wielkiej Brytanii wynosi 5,7 mld funtów.
Podróżnicy (backpackers): Osoby podróżujące z młodzieżą i studentami przekazują 22,3 miliarda funtów.
Oczekuje się, że rynek smartfonów w Wielkiej Brytanii wzrośnie o około 23% w latach 2012-2017, co ma zwiększyć wartość rynku do 4,3 mld USD do 2017 roku.
Przewiduje się, że liczba połączeń IoT wzrośnie z około 13 mln w 2016 roku do ponad 150 mln do 2024 roku.
Duża część wzrostu w sektorze Internetu przedmiotów codziennego użytku napędzana jest przez rynek artykułów gospodarstwa domowego i artykułów gospodarstwa domowego, który obecnie stanowi ponad 40%
wszystkich połączeń Internetu przedmiotów codziennego użytku. Przewiduje się, że większość przyszłego wzrostu Internetu przedmiotów do 2024 r. nastąpi w sektorach motoryzacyjnym, elektroniki użytkowej i
użyteczności publicznej.

Wielkość rynku na całym świecie:
Ludność świata decyduje o wielkości rynków. Trendy wskazują że w nadchodzących latach każdy mieszkaniec
rynków docelowych będzie posiadał urządzenie mobilne. Liczba urządzeń IoT będzie wielokrotnie wyższa niż
liczba mieszkańców. Nasze rozwiązanie może być ukierunkowane jako produkt premium i jako przyzwoity produkt dla ludzi, którzy potrzebują zrównoważonego, niskobudżetowego, dobrze działającego smartfonu.
Dynamika wzrostu urządzeń mobilnych i IOT w latach 2016, predykcja 2022, dynamika wzrostu (źródło
Ericsson) :
urządzenia mobilne: 2016r: 7,6 mln; 2022r: 8,6 mln; (+16% wzrostu)
PC/laptop/tablety: 2016r: 1,6M; 2022r: 1,7M; (+1,3% wzrostu)
IoT: 2016r: 6M; 2022r: 18M; (+155% wzrostu)

Konkurencyjne produkty:
- Mophie/Zagg https://www.zagg.com/en_us/battery-cases
- Apple / iPhone Battery Case
https://www.apple.com/shop/product/MRXK2LL/A/iphone-xs-smart-battery-cas... Apple / iPhone
Battery Case https://www.apple.com/shop/product/MRXK2LL/A/iphone-xs-smart-battery-cas...
- i-Blades https://i-blades.com/products/external-phone-battery-pack-power-memory-u...
Serwisy bazujące na produktach
- Dostawcy VPN
- Dostawcy usług przechowywania danych
-- https://docs.google.com/
-- https://www.dropbox.com/
-- azure.com
-- https://gopro.com/en/gb/shop/subscription/plus/GoProPlusMonthly.html


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

1. Inteligentne komponenty sieci
2. Rozwiązania umożliwiające tworzenie usług dla sieci nowej generacji (m.in. 5G)
3. Infrastruktura do prototypowania, testowania i eksperymentów służąca wdrożeniom
4. Optyczne, bezprzewodowe technologie sieciowe
5. Rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things)
6. Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data)
7. Rozwiązania nasobne (ang. wearable devices)
III. ARCHITEKTURY, SYSTEMY I APLIKACJE W INTELIGENTNYCH SIECIACH Opracowanie innowacyjnych
produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w
następującym zakresie:
1. Integracja inteligentnych systemów
2. Łączność w sytuacjach kryzysowych
3. Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci komunikacyjnych
4. Zachowanie ciągłości komunikacji
5. Zapewnienie dostępność (ang. availability) komunikacji
7. Inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne (ang. smart healthcare, smart
education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych
9. Wspomaganie decyzji
IV. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH SIECIACH
1/Analiza danych zgromadzonych w chmurach

2. Optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych (ang. Cloud Computing)
3. Systemy rozproszone i przetwarzanie równoległe
4. Uczenie maszynowe (ang. machine learning)
5. Sztuczna inteligencja
6. Wirtualizacja
7. Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big data, data mining)
8. Kompresja i redukcja wielkości danych
9. Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych
11. Wykorzystanie sieci społecznościowych w pozyskiwaniu i analizie danych oraz dystrybucji informacji
12. Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics),
optymalizacja analizy informacji wizualnej
13. Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie umożliwiające posadowienie systemów i aplikacji sieciowych
wielkiej skali danych V. INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA ORAZ MASZYNA-MASZYNA W INTELIGENTNYCH SIECIACH
Systemy i rozwiązania biometryczne Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów Rzeczywistość rozszerzona
(ang. augmented reality) Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów
komunikacyjnych i wizualnych Komunikacja akustyczna i głosowa
VI. STANDARYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I MODELOWANIE INTELIGENTNYCH SIECI
1/Bezpieczeństwo teleinformatyczne w inteligentnych sieciach i systemach 2. Cyberbezpieczeństwo 3.
Ochrona prywatności 4. Inteligentne systemy bezpieczeństwa (ang. smart security) 5. Wspieranie
opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych i ich wdrożenia
KIS 14. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE
1. Projektowanie wzornicze
2. Narzędzia wspierające wzorniczy proces projektowy

3. Zastosowanie sztucznej inteligencji
III. MULTIMEDIA
1. Wsparcie i optymalizacja procesów
2. Kształtowanie rynku twórców i konsumentów
3. Wiedza i narzędzia wspierające wytwarzanie i rewitalizację
4. Dystrybucja i zarządzanie treściami
5. Archiwizacja i inteligentny dostęp do treści


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Modułowa elektronika smartfony gadżety
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Dostarczam szeroki wachlarz ochrony prawnej w tym licencje na Znaki towarowe, Wzory Przemysłowe, Patenty (na wynalazki, patenty na metody) na rynki: Polski, Europejski, USA, UK oraz innych wskazanych przez zainteresowanego.

Doradctwo w zakresie praca R&D, wdrożenia, komercjalizacji oraz składania wniosków o finansowanie.
Kontakt:
Krzysztof Zieliński
kzielins@protonmail.com
+44 7827828088
Dawcy - PDF