Modułowy szalunek do budowy fundamentów, ścian i filarów

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

Modułowy szalunek do budowy fundamentów, ścian i filarów

justyna.mesjasz@onet.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 2
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Wynalazek stanowi konstrukcję uniwersalnego modułowego szalunku, przeznaczonego do budowy betonowych lub żelbetowych fundamentów, ścian i filarów obiektów budowlanych. Umożliwia on kątowe łączenie ze sobą każdej pary dwóch panelowych szalunków pod kątem w zakresie od 0 do 180 stopni oraz wielokrotne wykorzystywanie tego modułowego szalunku do tego samego celu. Wynalazek posiada aż 3 systemy wzmocnień, które zapewniają bezpieczną i stabilną konstrukcję.

Ostatecznie produkt wyróżnia się prostotą w montażu, lekkością, mobilnością, uniwersalnością i w efekcie tanią produkcją. Dzięki wspomnianym systemom wzmocnień zapewnia też bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy pracowników budowlanych.

Zasada działania modułowego szalunku polega na tym, że moduły ściany szalunkowej (każdy stanowi ramę metalową i płytę np. sklejkę wodoodporną) łączy się ze sobą łącznikami U lub H-kształtnymi:

•      poziomo w celu przedłużenia (poszerzenia) ściany lub pionowo w celu zwiększenia wysokości łącznikiem kształtowym lub klinem blokującym V-kształtnym,

•      poziomo w celu zmiany kąta ściany za pomocą zawiasu kątowego do regulacji kąta 0 - 180 stopni,

Dzięki takiemu prostemu systemowi proces szalowania jest znacząco uproszczony i w efekcie efektywność pracowników znacząco rośnie.

Rozwiązanie posiada aż 3 systemy wzmocnień zapewniające bezpieczną i stabilną konstrukcję:

•      w osi poziomej wzmacnia się ją dzięki metalowym ściągom śrubowym, które przekłada się poprzez otwory w łącznikach U lub H-kształtnych. Wewnątrz (pomiędzy modułami ścian szalunkowych) pręty te przekłada się przez tuleje dystansowe tworzywowe i ostatecznie skręca się nakrętkami motylkowymi. Dzięki plastikowym tulejom, po procesie szalowania ściągi śrubowe można wyciągnąć z fundamentu lub filaru, przy czym w powstałym elemencie pozostają jedynie wspomniane tuleje dystansowe tworzywowe.

•      w osi pionowej realizuje się je poprzez belki pionowe usztywniające. Belki te montuje się do w/w łączników U lub H-kształtnych ściągami metalowymi opisanymi wyżej.

•      całą konstrukcję wzmacnia się dodatkowo przegubowymi podporami montowanymi do ściany szalunkowej modułu i/lub łącznika U lub H-kształtnego.

Dzięki tym systemom zapewnia się też bezpieczeństwo pracowników

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Innowacyjność naszego produktu polega na usunięciu wad, które posiadajądostępne już na rynku systemy szalowań. Moduły zostały pozbawione otworów na ściągi a zostały one przeniesione do profil będących elementem dodatkowego usztywnienia chroniącym przed odkształceniami. Znacznie uproszczony został proces montażu ściągów i rurek. Poprzez zastowowanie owych profli pracownicy unikną żmudnej pracy polegającej na przekładaniu ściągów przez rurki oraz przez moduły. Nasze podpory są uniwersalne i można je sztukować na dowolną długość przez co nie bedzię koniecznym produkcja wielu podpór o różnych długościach.Załącznik: 

Dawca technologii:
Justyna Mesjasz

Dane kontaktowe

Justyna Mesjasz
506577141

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Justyna Mesjasz
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Modułowy szalunek do budowy fundamentów, ścian i filarów
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 2
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Wynalazek stanowi konstrukcję uniwersalnego modułowego szalunku, przeznaczonego do budowy betonowych lub żelbetowych fundamentów, ścian i filarów obiektów budowlanych. Umożliwia on kątowe łączenie ze sobą każdej pary dwóch panelowych szalunków pod kątem w zakresie od 0 do 180 stopni oraz wielokrotne wykorzystywanie tego modułowego szalunku do tego samego celu. Wynalazek posiada aż 3 systemy wzmocnień, które zapewniają bezpieczną i stabilną konstrukcję.

Ostatecznie produkt wyróżnia się prostotą w montażu, lekkością, mobilnością, uniwersalnością i w efekcie tanią produkcją. Dzięki wspomnianym systemom wzmocnień zapewnia też bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy pracowników budowlanych.

Zasada działania modułowego szalunku polega na tym, że moduły ściany szalunkowej (każdy stanowi ramę metalową i płytę np. sklejkę wodoodporną) łączy się ze sobą łącznikami U lub H-kształtnymi:

•      poziomo w celu przedłużenia (poszerzenia) ściany lub pionowo w celu zwiększenia wysokości łącznikiem kształtowym lub klinem blokującym V-kształtnym,

•      poziomo w celu zmiany kąta ściany za pomocą zawiasu kątowego do regulacji kąta 0 - 180 stopni,

Dzięki takiemu prostemu systemowi proces szalowania jest znacząco uproszczony i w efekcie efektywność pracowników znacząco rośnie.

Rozwiązanie posiada aż 3 systemy wzmocnień zapewniające bezpieczną i stabilną konstrukcję:

•      w osi poziomej wzmacnia się ją dzięki metalowym ściągom śrubowym, które przekłada się poprzez otwory w łącznikach U lub H-kształtnych. Wewnątrz (pomiędzy modułami ścian szalunkowych) pręty te przekłada się przez tuleje dystansowe tworzywowe i ostatecznie skręca się nakrętkami motylkowymi. Dzięki plastikowym tulejom, po procesie szalowania ściągi śrubowe można wyciągnąć z fundamentu lub filaru, przy czym w powstałym elemencie pozostają jedynie wspomniane tuleje dystansowe tworzywowe.

•      w osi pionowej realizuje się je poprzez belki pionowe usztywniające. Belki te montuje się do w/w łączników U lub H-kształtnych ściągami metalowymi opisanymi wyżej.

•      całą konstrukcję wzmacnia się dodatkowo przegubowymi podporami montowanymi do ściany szalunkowej modułu i/lub łącznika U lub H-kształtnego.

Dzięki tym systemom zapewnia się też bezpieczeństwo pracowników


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Innowacyjność naszego produktu polega na usunięciu wad, które posiadajądostępne już na rynku systemy szalowań. Moduły zostały pozbawione otworów na ściągi a zostały one przeniesione do profil będących elementem dodatkowego usztywnienia chroniącym przed odkształceniami. Znacznie uproszczony został proces montażu ściągów i rurek. Poprzez zastowowanie owych profli pracownicy unikną żmudnej pracy polegającej na przekładaniu ściągów przez rurki oraz przez moduły. Nasze podpory są uniwersalne i można je sztukować na dowolną długość przez co nie bedzię koniecznym produkcja wielu podpór o różnych długościach.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:
<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
szalunek do fundamentów, szalunek do filarów, szalunek ścienny
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Nie
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Justyna Mesjasz
justyna.mesjasz@onet.pl
506577141
Dawcy - PDF