Monitoring Danych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Monitoring Danych

grzegorz.wieczorek@inqen.com
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Technolgia polega na montażu wszelkiego rodzaju czujników, np.: poziomu wody, pracy pomp, temperatury, wilgotności, poziomu zanieczyszczenia, wibracji lub innych, które dzięki połączeniu z internetem w czasie rzeczywistym wysyłają żądane informacje na Państwa stronę internetową. Działanie naszych urządzeń oparte jest na technologii internetu rzeczy, montaż odbywa się w sposób błyskawiczny i bezinwazyjny w stosunku do istniejącej instalacji.

Dzięki naszej technologii oferujemy dostęp do danych, których pozyskanie do tej pory było bardzo kosztowne albo wręcz niemożliwe. Technologia jest szybka w implementacji i praktycznie bezinwazyjna w stosunku do istniejącej infrastruktury. Nasze urządzenia komunikują się poprzez WiFi, GSM lub inne dostępne transmisje radiowe. Typ komunikacji zależy od miejscowych uwarunkowań i preferencji klienta.

Zbierane dane przekazywane są w sposób automatyczny na dedykowany serwer, gdzie są dodatkowo obrabiane i prezentowane. Sposób prezentacji jest praktycznie dowolny i zależy wyłącznie od preferencji i ustaleń z użytkownikiem

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Proponowana przez nas technologia wyróżnia się na niespotykaną dotąd skalę elastycznością. Ze względu na modułowy charakter naszych urządzeń można je zastosować w praktycznie każdej gałęzi przemysłu a samą infrastrukturę można dowolnie modyfikować w przyszłości.

Zapewnienie ciągłego i zdalnego dostępu do danych może być podstawą do opracowania systemów optymalizacji produkcji, przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wczesna infromacja na temat jakichkolwiek anomalii w pracy urządzeń może skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom i awariom urządzeń.

 

 

   

  Zastosowanie rynkowe: 

  Charakter i sposób pozyskiwania przez nasz system danych jest niezależny od rodzaju przemysłu i może zapewnić:

  • integrację rozproszonej infrastruktury i znacznie obniżyć koszty związane z ‘ręcznym’ pozyskiwaniem danych i informacji generowanych przez urządzenia oraz samą infrastrukturę np.: zestawienie na jednej platformie danych o poziomie cieczy w zbiornikach zlokalizowanych na przestrzeni kilku kilometrów.
  • dowolne zestawienie danych pochodzących z różnych źródeł a wnioski pochodzące z takiego zestawienia wykorzystywać do opracowania programów oszczędności energetycznych czy optymalizacji pracy urządzeń.

  • stworzenie jednolitego systemu do predykcji i zapobieganiu awariom. Zestawienie informacji o aktualnym stanie danego urządzenia z jego charakterystyką pozwala nie tylko na bieżące śledzenie jego pracy ale także na prognozę przerw serwisowych czy wczesną informację o awarii na długo przed jej wystąpieniem.



  Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
  Doradztwo w zakresie: 

  Podczas implementacji naszych rozwiązań dostarczamy wsparcia na każdym etapie.

  Na etapie koncepcji, wspólnie z klientem ustalamy główne funkcjonalności i zadania systemu. Następnie, gdy zachodzi taka potrzeba konstruowany jest prototyp, który poddaje się wszystkim testom i próbom. W przypadku skomplikowanych i dużych wdrożeń, kolejnym etapem jest projekt pilotażowy, który w mniejszej skali odzwierciedla i testuje docelowy system. Finalnym etapem implementacji projektu jest wdrożenie w pełnej skali, gdzie instalowany jest w pełni przetestowany i sprawdzony system.

  Zapewniamy również serwis i wsparcie podczas funkcjonowania systemu.


  Dawca technologii:
  inQen

  Dane kontaktowe

  Grzegorz Wieczorek
  601898112

  Kontakt z ARP

  <strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

  inQen
  <strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

  Tak
  <strong>Nazwa technologii</strong>:
  Monitoring Danych
  <br/><strong>Forma ochrony</strong>:
  Chronione prawem autorskim
  <br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
  <br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
  Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
  <br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

  Technolgia polega na montażu wszelkiego rodzaju czujników, np.: poziomu wody, pracy pomp, temperatury, wilgotności, poziomu zanieczyszczenia, wibracji lub innych, które dzięki połączeniu z internetem w czasie rzeczywistym wysyłają żądane informacje na Państwa stronę internetową. Działanie naszych urządzeń oparte jest na technologii internetu rzeczy, montaż odbywa się w sposób błyskawiczny i bezinwazyjny w stosunku do istniejącej instalacji.

  Dzięki naszej technologii oferujemy dostęp do danych, których pozyskanie do tej pory było bardzo kosztowne albo wręcz niemożliwe. Technologia jest szybka w implementacji i praktycznie bezinwazyjna w stosunku do istniejącej infrastruktury. Nasze urządzenia komunikują się poprzez WiFi, GSM lub inne dostępne transmisje radiowe. Typ komunikacji zależy od miejscowych uwarunkowań i preferencji klienta.

  Zbierane dane przekazywane są w sposób automatyczny na dedykowany serwer, gdzie są dodatkowo obrabiane i prezentowane. Sposób prezentacji jest praktycznie dowolny i zależy wyłącznie od preferencji i ustaleń z użytkownikiem

   


  <strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

  Proponowana przez nas technologia wyróżnia się na niespotykaną dotąd skalę elastycznością. Ze względu na modułowy charakter naszych urządzeń można je zastosować w praktycznie każdej gałęzi przemysłu a samą infrastrukturę można dowolnie modyfikować w przyszłości.

  Zapewnienie ciągłego i zdalnego dostępu do danych może być podstawą do opracowania systemów optymalizacji produkcji, przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wczesna infromacja na temat jakichkolwiek anomalii w pracy urządzeń może skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom i awariom urządzeń.

   

   

    


   <strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

   Charakter i sposób pozyskiwania przez nasz system danych jest niezależny od rodzaju przemysłu i może zapewnić:

   • integrację rozproszonej infrastruktury i znacznie obniżyć koszty związane z ‘ręcznym’ pozyskiwaniem danych i informacji generowanych przez urządzenia oraz samą infrastrukturę np.: zestawienie na jednej platformie danych o poziomie cieczy w zbiornikach zlokalizowanych na przestrzeni kilku kilometrów.
   • dowolne zestawienie danych pochodzących z różnych źródeł a wnioski pochodzące z takiego zestawienia wykorzystywać do opracowania programów oszczędności energetycznych czy optymalizacji pracy urządzeń.

   • stworzenie jednolitego systemu do predykcji i zapobieganiu awariom. Zestawienie informacji o aktualnym stanie danego urządzenia z jego charakterystyką pozwala nie tylko na bieżące śledzenie jego pracy ale także na prognozę przerw serwisowych czy wczesną informację o awarii na długo przed jej wystąpieniem.


   <strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
   zdalny monitoring danych; czujniki bezprzewodowe; oszczędności energetyczne; lean manufacturing; industry 4.0
   <br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
   Tak
   <strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

   Podczas implementacji naszych rozwiązań dostarczamy wsparcia na każdym etapie.

   Na etapie koncepcji, wspólnie z klientem ustalamy główne funkcjonalności i zadania systemu. Następnie, gdy zachodzi taka potrzeba konstruowany jest prototyp, który poddaje się wszystkim testom i próbom. W przypadku skomplikowanych i dużych wdrożeń, kolejnym etapem jest projekt pilotażowy, który w mniejszej skali odzwierciedla i testuje docelowy system. Finalnym etapem implementacji projektu jest wdrożenie w pełnej skali, gdzie instalowany jest w pełni przetestowany i sprawdzony system.

   Zapewniamy również serwis i wsparcie podczas funkcjonowania systemu.




   Kontakt:
   Grzegorz Wieczorek
   grzegorz.wieczorek@inqen.com
   601898112
   Dawcy - PDF