NAVDEC

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

NAVDEC

piotr@sup4nav.com
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

NAVDEC to nawigacyjny system wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych na morzu. Działa w oparciu o dane pozyskiwane z systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS), system globalnego pozycjonowania (np. GPS, Glonass, Galileo) oraz radaru z automatycznym śledzeniem echa (ARPA). Na podstawie zebranych danych system klasyfikuje sytuacje spotkania zgodnie z przepisami Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (MPDM) czyli ocenia, czy statek własny posiada pierwszeństwo drogi, czy też jest statkiem ustępującym z drogi i z którego prawidła MPDM to wynika. W sytuacji, gdy istnieje ryzyko kolizji, a statek własny jest statkiem ustępującym z drogi, system podaje rozwiązania sytuacji, czyli odpowiada na pytanie, które kursy są bezpieczne, aby rozminąć się na założoną przez nawigatora odległość (CPA). System prezentuje również rozwiązania prędkością. W przypadku, gdy w pobliżu statku własnego jest więcej obiektów, system może wypracować manewr względem wszystkich obiektów w określonej odległości od statku własnego np. 8 Mm. Rozwiązania są prezentowane w formie rozety, na której sektory kursów bezpiecznych są oznaczone kolorem żółtym, a niebezpiecznych, kolorem czerwonym. Wypracowane manewry są także optymalne pod względem przebytej drogi, tzn. przy założonych parametrach wypracowują manewr, który wymaga najmniejszego nadłożenia drogi, dzięki czemu uzyskuje się znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Szczegóły na www.navdec.com

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

W porównaniu do systemu ARPA, który jest obecnie wykorzystywany na statkach do obliczania parametrów spotkania i wypracowania manewru antykolizyjnego, opracowany system posiada następujące zalety:

 • uwzględnia przepisy MPDM (Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej) i to zarówno dla dobrej jak i ograniczonej widzialności,
 • wypracowuje manewr również względem statków, które znajdują się w cieniu radarowym,
 • operator otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o rozpoczęciu manewru przez inny obiekt dzięki informacji o prędkości kątowej obiektu,
 • potrzebuje zaledwie kilku sekund na obliczenie parametrów spotkania,
 • precyzyjniej oblicza parametry spotkania, na co składają się dwa czynniki:

1.uwzględnienie rozmiaru statku,

2.zastosowanie GPS / DGPS do określania pozycji,

 • uwzględnia rozmiar statków przy planowaniu manewru antykolizyjnego,
 • oblicza nowe kursy i prędkości statku własnego, które umożliwiają rozminięcie się z innymi obiektami na zadane CPA.

Do zalet NAVDEC należy zaliczyć również fakt, że działa on w oparciu o urządzenia, w które wyposażony jest każdy statek podlegający konwencji SOLAS oraz to, że występuje w wersji przenośnej. Oznacza to, że bez problemu można go używać nawet na jednostkach, które nie posiadają odpowiednich urządzeń.

System NAVDEC może być również wykorzystany przy analizie kolizji statków:

 • w celu wskazania rozwiązań, które doprowadziłyby do uniknięcia kolizji,
 • do oceny trafności podejmowanych przez nawigatorów decyzji.
Zastosowanie rynkowe: 

Rynek docelowy to:

1. statki morskie podlegające przepisom konwencji SOLAS (jest ich około 81.000)

2. morskie jednostki rekreacyjne (w Polsce jest zarejestrowanych 15.000 jachtów morskich, a rocznie buduje się około 22.000 jednostek).

W obu grupach docelowych NAVDEC jest systemem, który wspomaga nawigatora w podejmowaniu decyzji w sytuacji kolizyjnej.

System jest testowany na 12 jednostkach u ośmiu armatorów (właścicieli statków). Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Firma oferuje nadzór autorski.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Sup4Nav sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Piotr Wołejsza
+48-7-300-400-21

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Sup4Nav sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
NAVDEC
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

NAVDEC to nawigacyjny system wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych na morzu. Działa w oparciu o dane pozyskiwane z systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS), system globalnego pozycjonowania (np. GPS, Glonass, Galileo) oraz radaru z automatycznym śledzeniem echa (ARPA). Na podstawie zebranych danych system klasyfikuje sytuacje spotkania zgodnie z przepisami Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (MPDM) czyli ocenia, czy statek własny posiada pierwszeństwo drogi, czy też jest statkiem ustępującym z drogi i z którego prawidła MPDM to wynika. W sytuacji, gdy istnieje ryzyko kolizji, a statek własny jest statkiem ustępującym z drogi, system podaje rozwiązania sytuacji, czyli odpowiada na pytanie, które kursy są bezpieczne, aby rozminąć się na założoną przez nawigatora odległość (CPA). System prezentuje również rozwiązania prędkością. W przypadku, gdy w pobliżu statku własnego jest więcej obiektów, system może wypracować manewr względem wszystkich obiektów w określonej odległości od statku własnego np. 8 Mm. Rozwiązania są prezentowane w formie rozety, na której sektory kursów bezpiecznych są oznaczone kolorem żółtym, a niebezpiecznych, kolorem czerwonym. Wypracowane manewry są także optymalne pod względem przebytej drogi, tzn. przy założonych parametrach wypracowują manewr, który wymaga najmniejszego nadłożenia drogi, dzięki czemu uzyskuje się znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Szczegóły na www.navdec.com


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

W porównaniu do systemu ARPA, który jest obecnie wykorzystywany na statkach do obliczania parametrów spotkania i wypracowania manewru antykolizyjnego, opracowany system posiada następujące zalety:

 • uwzględnia przepisy MPDM (Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej) i to zarówno dla dobrej jak i ograniczonej widzialności,
 • wypracowuje manewr również względem statków, które znajdują się w cieniu radarowym,
 • operator otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o rozpoczęciu manewru przez inny obiekt dzięki informacji o prędkości kątowej obiektu,
 • potrzebuje zaledwie kilku sekund na obliczenie parametrów spotkania,
 • precyzyjniej oblicza parametry spotkania, na co składają się dwa czynniki:

1.uwzględnienie rozmiaru statku,

2.zastosowanie GPS / DGPS do określania pozycji,

 • uwzględnia rozmiar statków przy planowaniu manewru antykolizyjnego,
 • oblicza nowe kursy i prędkości statku własnego, które umożliwiają rozminięcie się z innymi obiektami na zadane CPA.

Do zalet NAVDEC należy zaliczyć również fakt, że działa on w oparciu o urządzenia, w które wyposażony jest każdy statek podlegający konwencji SOLAS oraz to, że występuje w wersji przenośnej. Oznacza to, że bez problemu można go używać nawet na jednostkach, które nie posiadają odpowiednich urządzeń.

System NAVDEC może być również wykorzystany przy analizie kolizji statków:

 • w celu wskazania rozwiązań, które doprowadziłyby do uniknięcia kolizji,
 • do oceny trafności podejmowanych przez nawigatorów decyzji.

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Rynek docelowy to:

1. statki morskie podlegające przepisom konwencji SOLAS (jest ich około 81.000)

2. morskie jednostki rekreacyjne (w Polsce jest zarejestrowanych 15.000 jachtów morskich, a rocznie buduje się około 22.000 jednostek).

W obu grupach docelowych NAVDEC jest systemem, który wspomaga nawigatora w podejmowaniu decyzji w sytuacji kolizyjnej.

System jest testowany na 12 jednostkach u ośmiu armatorów (właścicieli statków). 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
nawigacja, system wspomagania decyzji, system antykolizyjny, statek, Inteligentne systemy transportowe (ITS), prawo drogi morskiej
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Firma oferuje nadzór autorski.
Kontakt:
Piotr Wołejsza
piotr@sup4nav.eu
+48-7-300-400-21
Dawcy - PDF