Nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce - Sulrock

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce - Sulrock

k.bankowska@sulrock.com
Forma ochrony: 
Patent
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedstawiona technologia dotyczy nowoczesnego mineralnego spoiwa opartego na reformowanej siarce – betonu siarkowego, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na temperatury, czynniki chemiczne oraz hydrauliczne. W zależności od potrzeb, w skład gotowego produktu wchodzi lepiszcze, którym jest wymieniona siarka oraz kruszywo. Znamiennym dla technologii jest fakt, że użyta siarka może być zanieczyszczona, pochodząca z odpadów przemysłowych – np. pochodząca z rafinacji gazu i ropy. Gotowy produkt stanowi doskonały materiał konstrukcyjny do budowy i regeneracji dróg, mostów, kanałów itp. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Opracowany produkt  w porównaniu do betonów portlandzkich charakteryzuje się:

 • Całkowitą nieprzepuszczalnością dla wody i gazów;
 • Jest odporny na agresję chemiczną (np. kwaśne deszcze);
 • Umożliwia eksploatację już po kilku godzinach;
 • Wraz z upływem czasu jego właściwości mechaniczne stale rosną;
 • Jego wysokie właściwości mechaniczne utrzymują się nawet przy zastosowaniu słabych jakościowo kruszyw;
 • Jest całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego;
 • Może być poddawany wielokrotnemu recyklingowi;
 • Po odpowiedniej modyfikacji składu może stanowić idealny materiał do izolacji szkodliwych odpadów promieniotwórczych, zabezpieczania źródeł promieniowania po katastrofach - ze względu na bardzo dobre właściwości zatrzymywania promieniowania, znacznie lepsze od ołowiu. 
Zastosowanie rynkowe: 

Wśród zastosowań dla opracowanej technologii wymienić można:

 • Wykonywanie dróg bądź naprawa istniejących nawierzchnii drogowych,
 • Zabezpieczanie niebezpiecznych, toksycznych bądź radioaktywnych odpadów,
 • Budowa schronów,
 • Infrastruktura i elementy konstrukcyjne kopalń,
 • Konstrukcyjne elementy o właściwościach termoizolacyjnych,
 • Eksploatacyjne platformy morskie,
 • Wiele innych aplikacji, gdzie wymagane są wysokie parametry materiału.


Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Sulrock sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Katarzyna Bańkowska
600460078

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Sulrock sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Nowoczesne mineralne spoiwo oparte na reformowanej siarce - Sulrock
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedstawiona technologia dotyczy nowoczesnego mineralnego spoiwa opartego na reformowanej siarce – betonu siarkowego, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na temperatury, czynniki chemiczne oraz hydrauliczne. W zależności od potrzeb, w skład gotowego produktu wchodzi lepiszcze, którym jest wymieniona siarka oraz kruszywo. Znamiennym dla technologii jest fakt, że użyta siarka może być zanieczyszczona, pochodząca z odpadów przemysłowych – np. pochodząca z rafinacji gazu i ropy. Gotowy produkt stanowi doskonały materiał konstrukcyjny do budowy i regeneracji dróg, mostów, kanałów itp. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Opracowany produkt  w porównaniu do betonów portlandzkich charakteryzuje się:

 • Całkowitą nieprzepuszczalnością dla wody i gazów;
 • Jest odporny na agresję chemiczną (np. kwaśne deszcze);
 • Umożliwia eksploatację już po kilku godzinach;
 • Wraz z upływem czasu jego właściwości mechaniczne stale rosną;
 • Jego wysokie właściwości mechaniczne utrzymują się nawet przy zastosowaniu słabych jakościowo kruszyw;
 • Jest całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego;
 • Może być poddawany wielokrotnemu recyklingowi;
 • Po odpowiedniej modyfikacji składu może stanowić idealny materiał do izolacji szkodliwych odpadów promieniotwórczych, zabezpieczania źródeł promieniowania po katastrofach - ze względu na bardzo dobre właściwości zatrzymywania promieniowania, znacznie lepsze od ołowiu. 

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wśród zastosowań dla opracowanej technologii wymienić można:

 • Wykonywanie dróg bądź naprawa istniejących nawierzchnii drogowych,
 • Zabezpieczanie niebezpiecznych, toksycznych bądź radioaktywnych odpadów,
 • Budowa schronów,
 • Infrastruktura i elementy konstrukcyjne kopalń,
 • Konstrukcyjne elementy o właściwościach termoizolacyjnych,
 • Eksploatacyjne platformy morskie,
 • Wiele innych aplikacji, gdzie wymagane są wysokie parametry materiału.

<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
polimer beton siarkowy
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Nie
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Katarzyna Bańkowska
k.bankowska@sulrock.com
600460078
Dawcy - PDF