OneMeter

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

OneMeter

office@onemeter.com
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Zarejestrowany wzór użytkowy
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

 

OneMeter to nowoczesne rozwiązanie pozwalające w łatwy i szybki sposób zarządzać energią elektryczną i dostarczać dane o zużyciu do potrzebujących podmiotów i firm.  

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności typu Smart Metering na dotychczasowych licznikach.

Wykorzystuje istniejące technologie w innowacyjnym podejściu (beacon + usługi rozproszone).

Pozwala na masowe wdrożenie  dzięki łatwej instalacji przez odbiorcę końcowego.

OneMeter składa się z:

    •    Beacona OneMeter (dla licznika),

    •    Aplikacji OneMeter (dla smartfona), 

    •    Bramki OneMeter (do transmisji danych),

    •    Platformy OneMeter (bezpieczeństwo, trwałość i wsparcie dla wymiany danych).

OneMeter rozwiązuje następujące problemy:

1. Umożliwia doradcom energetycznym szybkie i niezawodne pomiary profili zużycia energii u swoich klientów, pozwalające na optymalizację umów sprzedaży i dystrybucji energii.

2. Pozwala firmom zajmującym się sprzedażą energii zoptymalizować ich mechanizmy zakupowe i sprzedażowe, dzięki dostarczeniu precyzyjnych danych pomiarowych i ułatwieniu tworzenia prognoz handlu energią, przez co zwiększa ich konkurencyjność na rynku. 

3. Umożliwia zdalne odczyty liczników na potrzeby rozliczeń bez potrzeby kosztownej modernizacji liczników oraz rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Znaczne ułatwienie we wdrożeniu Dyrektywy 2009/72/EC przy zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy.

4. Ułatwia wdrażanie inicjatyw poprawiających efektywność energetyczną dzięki dostępowi do szczegółowych danych, szybkiemu wdrożeniu i automatyzacji procesów.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

OneMeter jest najszybszym i najtańszym rozwiązaniem do wdrożenia (możemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę pomiaru). Dostarcza odpowiednie narzędzia dla doradców energetycznych przy 4-krotnej redukcji kosztów w odniesieniu do konkurencyjnych rozwiązań. Beacony OneMeter mogą być wysyłane bezpośrednio do użytkowników końcowych, redukując czas i zasoby potrzebne do wdrożenia.

Korzyści dla Sprzedawców energii 

 • Dotychczasowe liczniki stają się inteligentne w ciągu jednej chwili.

 • Dostarczenie zdalnych odczytów.

 • Dostarczenie informacji pomiarowych niezbędnych do zarządzania siecią i planowania jej.

 • Rzeczywiste 15 minutowe odczyty dostarczane
  z pomocą bramki lub smartfonów.

 • Skalowalność od jednego konsumenta do spółek
  z milionami klientów.

 • OneMeter jest ekologiczny - ogranicza wymianę liczników, redukuje konsumpcję, promuje postawy ekologiczne.

 • Pomaga realizować wymagania unijne 2020 dla Smart Meteringu i efektywności energetycznej (2009/72/EC & 2012/27/EC).

Korzyści dla MŚP i Konsumenci

 • Dane o aktualnym zużyciu energii dostępne od zaraz przez smartfona lub www.

 • Łatwo dostępne dane historyczne.

 • Platforma dostępu do danych podmiotom trzecim.

 • OneMeter udostępnia usługi pozwalające na monitorowanie i kontrolę zużycia.

 • Ograniczenie wizyt inkasentów i spisywania licznika na karteczkę.

 • Miesięczna i roczna prognoza zużycia dostępna na bieżąco (4Q2016).

 • Alarmy przy przekraczaniu oczekiwanych norm (1Q2017).
Zastosowanie rynkowe: 

Rozwiązanie ma zastosowanie we wszystkich branżach wymagających użycia energii elektrycznej. Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązania. 

Wsparcie przy integracji rozwiązania z innymi systemami IT.

Wsparcie przy tworzeniu oferty produktowej i kampanii marketingowej związanej ze sprzedażą rozwiązania do klientów spółki. 

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i optymalizacji. Doradztwo w zakresie dopasowania najlepszej oferty na zakup energii. 

Doradztwo w zakresue dopasowania umowowy na dystrybucję energii elektrycznej. 

 

 


Dawca technologii:
OneMeter Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Mateusz Brzozowski
608366666

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

OneMeter Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
OneMeter
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim, Zarejestrowany wzór użytkowy
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

 

OneMeter to nowoczesne rozwiązanie pozwalające w łatwy i szybki sposób zarządzać energią elektryczną i dostarczać dane o zużyciu do potrzebujących podmiotów i firm.  

Rozwiązanie dostarcza funkcjonalności typu Smart Metering na dotychczasowych licznikach.

Wykorzystuje istniejące technologie w innowacyjnym podejściu (beacon + usługi rozproszone).

Pozwala na masowe wdrożenie  dzięki łatwej instalacji przez odbiorcę końcowego.

OneMeter składa się z:

    •    Beacona OneMeter (dla licznika),

    •    Aplikacji OneMeter (dla smartfona), 

    •    Bramki OneMeter (do transmisji danych),

    •    Platformy OneMeter (bezpieczeństwo, trwałość i wsparcie dla wymiany danych).

OneMeter rozwiązuje następujące problemy:

1. Umożliwia doradcom energetycznym szybkie i niezawodne pomiary profili zużycia energii u swoich klientów, pozwalające na optymalizację umów sprzedaży i dystrybucji energii.

2. Pozwala firmom zajmującym się sprzedażą energii zoptymalizować ich mechanizmy zakupowe i sprzedażowe, dzięki dostarczeniu precyzyjnych danych pomiarowych i ułatwieniu tworzenia prognoz handlu energią, przez co zwiększa ich konkurencyjność na rynku. 

3. Umożliwia zdalne odczyty liczników na potrzeby rozliczeń bez potrzeby kosztownej modernizacji liczników oraz rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Znaczne ułatwienie we wdrożeniu Dyrektywy 2009/72/EC przy zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy.

4. Ułatwia wdrażanie inicjatyw poprawiających efektywność energetyczną dzięki dostępowi do szczegółowych danych, szybkiemu wdrożeniu i automatyzacji procesów.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

OneMeter jest najszybszym i najtańszym rozwiązaniem do wdrożenia (możemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę pomiaru). Dostarcza odpowiednie narzędzia dla doradców energetycznych przy 4-krotnej redukcji kosztów w odniesieniu do konkurencyjnych rozwiązań. Beacony OneMeter mogą być wysyłane bezpośrednio do użytkowników końcowych, redukując czas i zasoby potrzebne do wdrożenia.

Korzyści dla Sprzedawców energii 

 • Dotychczasowe liczniki stają się inteligentne w ciągu jednej chwili.

 • Dostarczenie zdalnych odczytów.

 • Dostarczenie informacji pomiarowych niezbędnych do zarządzania siecią i planowania jej.

 • Rzeczywiste 15 minutowe odczyty dostarczane
  z pomocą bramki lub smartfonów.

 • Skalowalność od jednego konsumenta do spółek
  z milionami klientów.

 • OneMeter jest ekologiczny - ogranicza wymianę liczników, redukuje konsumpcję, promuje postawy ekologiczne.

 • Pomaga realizować wymagania unijne 2020 dla Smart Meteringu i efektywności energetycznej (2009/72/EC & 2012/27/EC).

Korzyści dla MŚP i Konsumenci

 • Dane o aktualnym zużyciu energii dostępne od zaraz przez smartfona lub www.

 • Łatwo dostępne dane historyczne.

 • Platforma dostępu do danych podmiotom trzecim.

 • OneMeter udostępnia usługi pozwalające na monitorowanie i kontrolę zużycia.

 • Ograniczenie wizyt inkasentów i spisywania licznika na karteczkę.

 • Miesięczna i roczna prognoza zużycia dostępna na bieżąco (4Q2016).

 • Alarmy przy przekraczaniu oczekiwanych norm (1Q2017).

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Rozwiązanie ma zastosowanie we wszystkich branżach wymagających użycia energii elektrycznej. 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Zarządzanie energią elektryczną, zdalny odczyt liczników, monitorowanie energii elektrycznej, optymalizacja kosztów energii, SmartMetering, SmartGrid, SmartCity, IoT, Beacon, OZE, efektywność energetyczna, automatyzacja audytów energetycznych, technologie energooszczędne, przemysł 4.0
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązania. 

Wsparcie przy integracji rozwiązania z innymi systemami IT.

Wsparcie przy tworzeniu oferty produktowej i kampanii marketingowej związanej ze sprzedażą rozwiązania do klientów spółki. 

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i optymalizacji. Doradztwo w zakresie dopasowania najlepszej oferty na zakup energii. 

Doradztwo w zakresue dopasowania umowowy na dystrybucję energii elektrycznej. 

 

 
Kontakt:
Mateusz Brzozowski
contact@onemeter.com
608366666
Dawcy - PDF