PCQ - program do prognozowania jakości koksu

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

PCQ - program do prognozowania jakości koksu

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Program komputerowy do prognozowania wskaźników jakościowych koksu to numeryczny symulator współpracujący z systemem centralnego zarządzania koksownią, który na podstawie parametrów jakościowych węgla wsadowego na etapie sporządzania mieszanki węglowej, prognozuje jakość koksu. Program optymalizuje kosztowo skład mieszanki węglowej, a także sygnalizuje potencjalne zakłócenia jakościowe dostaw węgli.

Program umożliwia:

 • utrzymanie wysokiej jakości produkowanego koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla.
 • sygnalizowanie potencjalnych zakłóceń jakościowych koksu, na etapie sporządzania mieszanki węglowej, co umożliwi szybką i skuteczną reakcję na przyczyny wystąpienia zakłóceń technologicznych i da możliwość ich usunięcia w zarodku,
 • optymalne wykorzystanie zasobów surowcowych w aspekcie produkowania koksu o założonej jakości
 • integrację jednostek dostarczających węgiel z jednostkami produkującymi koks

PCQ to uniwersalny program wizualizacji z możliwością dostosowania dla konkretnego odbiorcy z uwzględnieniem indywidualnych realiów poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących uzależnionych od warunków technologicznych w koksowni.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 • Jedyny polski system umożliwiający precyzyjne prognozowanie jakości koksu
 • Duża dokładność prognozy
 • Umożliwia utrzymanie wysokiej jakości koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla
 • Wspomaga proces optymalnego wykorzystania zasobów surowcowych
Zastosowanie rynkowe: 

W zakładach koksowniczych, posiadających cyfrową bazę danych, w której w sposób ciągły gromadzone są dane dotyczące: parametrów jakościowych węgla i koksu oraz parametrów technologicznych procesu koksowania.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór nad wdrożeniem.


Dawca technologii:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dane kontaktowe

Łukasz Smędowski
32/6216355

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
PCQ - program do prognozowania jakości koksu
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Chronione prawem autorskim, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Program komputerowy do prognozowania wskaźników jakościowych koksu to numeryczny symulator współpracujący z systemem centralnego zarządzania koksownią, który na podstawie parametrów jakościowych węgla wsadowego na etapie sporządzania mieszanki węglowej, prognozuje jakość koksu. Program optymalizuje kosztowo skład mieszanki węglowej, a także sygnalizuje potencjalne zakłócenia jakościowe dostaw węgli.

Program umożliwia:

 • utrzymanie wysokiej jakości produkowanego koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla.
 • sygnalizowanie potencjalnych zakłóceń jakościowych koksu, na etapie sporządzania mieszanki węglowej, co umożliwi szybką i skuteczną reakcję na przyczyny wystąpienia zakłóceń technologicznych i da możliwość ich usunięcia w zarodku,
 • optymalne wykorzystanie zasobów surowcowych w aspekcie produkowania koksu o założonej jakości
 • integrację jednostek dostarczających węgiel z jednostkami produkującymi koks

PCQ to uniwersalny program wizualizacji z możliwością dostosowania dla konkretnego odbiorcy z uwzględnieniem indywidualnych realiów poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących uzależnionych od warunków technologicznych w koksowni.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
 • Jedyny polski system umożliwiający precyzyjne prognozowanie jakości koksu
 • Duża dokładność prognozy
 • Umożliwia utrzymanie wysokiej jakości koksu niezależnie od okresowych zmian jakości dostarczanego węgla
 • Wspomaga proces optymalnego wykorzystania zasobów surowcowych

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

W zakładach koksowniczych, posiadających cyfrową bazę danych, w której w sposób ciągły gromadzone są dane dotyczące: parametrów jakościowych węgla i koksu oraz parametrów technologicznych procesu koksowania.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
jakość koksu, koks, wsad węglowy, prognozowanie, skład mieszanki, optymalizacja
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór nad wdrożeniem.
Kontakt:
Łukasz Smędowski
lsmedowski@ichpw.pl
32/6216355
Dawcy - PDF