Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

INNE

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_inne_branze-12-12_0_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/inne_0.jpg?itok=gL8LxqzN

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali

pelka@transfer.edu.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem wynalazku jest pianka poliuretanowa zawierająca w swojej strukturze nanocząstki srebra, złota lub miedzi. Opracowano metodę otrzymywania materiału poliuretanowego polegającą na zmieszaniu w temperaturze pokojowej wodnej suspensji nanosrebra, nanozłota lub nanomiedzi z przedmieszką poliolową, która stanowi mieszaninę dwóch polioli, katalizatora i środka powierzchniowo czynnego. Suspensja srebra, złota lub miedzi, którą otrzymuje się na bazie wody działa jako środek pieniący. Następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Woda, która pełni rolę dyspergatora nanocząstek metalu, reaguje z izocyjanianem, co prowadzi do uformowania się pianki poprzez wytworzenie dwutlenku węgla. Taki sposób prowadzenia procesu warunkuje osadzenie nanocząstek na powierzchni pianki, a nie w jej objętości, co stwarza lepsze możliwości wykorzystania ich właściwości biobójczych.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Srebro, złoto lub miedź występujące w postaci nanometrycznej znane są ze swoich właściwości biobójczych wobec bakterii, wirusów i grzybów. Dodatek nanometali do pianek poliuretanowych wpływa na zahamowanie wzrostu bakterii, wirusów i grzybów, zwłaszcza, gdy pianki stosowane są w środowisku sprzyjającym ich rozwojowi.

Zastosowanie rynkowe: 

Pianki poliuretanowe należą do materiałów poliuretanowych cieszących się najbardziej wszechstronnymi właściwościami, dzięki czemu znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach nauki i przemysłu. Odgrywają znaczącą rolę w przemysłach odzieżowym, tapicerskim, samochodowym, a także lotniczym. Powszechnie stosuje się je jako uszczelnienia, opakowania i zabawki. Ponadto, dzięki swoim unikalnym właściwościom mechanicznym pianki poliuretanowe mają duże znaczenie w przemyśle budowlanym, gdyż służą do wytwarzania ścian oraz umocnień i izolowania konstrukcji. Właściwości pianek można wzbogacić poprzez dodatek środka biobójczego.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Zakres do ustalenia


Dawca technologii:
Politechnika Krakowska

Dane kontaktowe

dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
+48 12 628 28 61

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Politechnika Krakowska
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Pianka poliuretanowa zawierająca nanocząstki metali
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem wynalazku jest pianka poliuretanowa zawierająca w swojej strukturze nanocząstki srebra, złota lub miedzi. Opracowano metodę otrzymywania materiału poliuretanowego polegającą na zmieszaniu w temperaturze pokojowej wodnej suspensji nanosrebra, nanozłota lub nanomiedzi z przedmieszką poliolową, która stanowi mieszaninę dwóch polioli, katalizatora i środka powierzchniowo czynnego. Suspensja srebra, złota lub miedzi, którą otrzymuje się na bazie wody działa jako środek pieniący. Następnie, do mieszaniny dodaje się metylenodifenylo-4,4'-diizocyjanian. Woda, która pełni rolę dyspergatora nanocząstek metalu, reaguje z izocyjanianem, co prowadzi do uformowania się pianki poprzez wytworzenie dwutlenku węgla. Taki sposób prowadzenia procesu warunkuje osadzenie nanocząstek na powierzchni pianki, a nie w jej objętości, co stwarza lepsze możliwości wykorzystania ich właściwości biobójczych.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Srebro, złoto lub miedź występujące w postaci nanometrycznej znane są ze swoich właściwości biobójczych wobec bakterii, wirusów i grzybów. Dodatek nanometali do pianek poliuretanowych wpływa na zahamowanie wzrostu bakterii, wirusów i grzybów, zwłaszcza, gdy pianki stosowane są w środowisku sprzyjającym ich rozwojowi.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Pianki poliuretanowe należą do materiałów poliuretanowych cieszących się najbardziej wszechstronnymi właściwościami, dzięki czemu znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach nauki i przemysłu. Odgrywają znaczącą rolę w przemysłach odzieżowym, tapicerskim, samochodowym, a także lotniczym. Powszechnie stosuje się je jako uszczelnienia, opakowania i zabawki. Ponadto, dzięki swoim unikalnym właściwościom mechanicznym pianki poliuretanowe mają duże znaczenie w przemyśle budowlanym, gdyż służą do wytwarzania ścian oraz umocnień i izolowania konstrukcji. Właściwości pianek można wzbogacić poprzez dodatek środka biobójczego.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
pianka poliuretanowa, srebro, złoto, miedź, nanocząstki, właściwości biobójcze
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Zakres do ustalenia
Kontakt:
dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
jolantapulit@chemia.pk.edu.pl
+48 12 628 28 61
Dawcy - PDF