Polikrystaliczne materiały dla laserów ciała stałego-ceramiki

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Polikrystaliczne materiały dla laserów ciała stałego-ceramiki

itme@itme.edu.pl
Forma ochrony: 
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przezroczyste materiały ceramiczne na bazie granatu itrowo-glinowego, tlenku itru oraz spinelu glinowo-magnezowego domieszkowane jonami ziem rzadkich oraz metali przejściowych służą jako polikrystaliczne materiały laserowe -YAG:Nd; YAG:Er; YAG:Tm; YAG:Ho; YAG:Tm,Ho oraz jako ceramiczne, pasywne modulatory dobroci bazujące na materiałach o strukturze spinelu (Co:MALO) do pracy w zakresie 1300-1500 nm.

ITME oferuje materiały o składzie zgodnym z wymaganiami klienta.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

W stosunku do swoich monokrystalicznych odpowiedników (o tym samym składzie chemicznym), tworzywa polikrystaliczne charakteryzują się nie tylko krótszym czasem wytwarzania i większą dowolnością rozmiarów i kształtów, lecz również szerszym zakresem ilości wprowadzanych domieszek oraz często lepszymi właściwościami mechanicznymi.

Zastosowanie rynkowe: 

Optoelektronika, przemysł obronny.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

W pełnym  zakresie oferty.


Dawca technologii:
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Dane kontaktowe

22 835 3041 wew. 154

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Polikrystaliczne materiały dla laserów ciała stałego-ceramiki
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przezroczyste materiały ceramiczne na bazie granatu itrowo-glinowego, tlenku itru oraz spinelu glinowo-magnezowego domieszkowane jonami ziem rzadkich oraz metali przejściowych służą jako polikrystaliczne materiały laserowe -YAG:Nd; YAG:Er; YAG:Tm; YAG:Ho; YAG:Tm,Ho oraz jako ceramiczne, pasywne modulatory dobroci bazujące na materiałach o strukturze spinelu (Co:MALO) do pracy w zakresie 1300-1500 nm.

ITME oferuje materiały o składzie zgodnym z wymaganiami klienta.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

W stosunku do swoich monokrystalicznych odpowiedników (o tym samym składzie chemicznym), tworzywa polikrystaliczne charakteryzują się nie tylko krótszym czasem wytwarzania i większą dowolnością rozmiarów i kształtów, lecz również szerszym zakresem ilości wprowadzanych domieszek oraz często lepszymi właściwościami mechanicznymi.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Optoelektronika, przemysł obronny.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
Ceramika, polikryształy, granat itrowo-glinowy, spinel glinowo-magnezowy, tlenek itru
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

W pełnym  zakresie oferty.


anna.wajler@itme.edu.pl
22 835 3041 wew. 154
Dawcy - PDF