"Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu"

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

"Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu"

bioactivetech.sp.zoo@gmail.com
Forma ochrony: 
Patent
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiot Wynalazku pt. „Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu") podlega ochronie patentowej na terytorium RP.

Przewodnią ideą wynalazczą Preparatu jest ochrona układu nerwowego pszczół przed skutkami negatywnego działania na rodziny pszczele insektycydów stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Ponadto na skutek oddziaływania Preparatu na układ nerwowy pszczół następuje zwiększenie instynktu higienicznego rodziny pszczelej, a w rezultacie zwalczanie Varroa destructor (warrozy) i innych chorób związanych z zaburzeniem instynktu higienicznego rodziny pszczelej.

Na podstawie przeprowadzonych badań mechanizm działania Preparatu można wyjaśnić w następujący sposób:

1.         Preparat wpływając/oddziałując na układ nerwowy (receptory nikotynowe) owadów z rodziny pszczołowatych zabezpiecza te owady przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów;

2.         Jego aktywność na układ nerwowy zwiększa instynkt higieniczny rodziny pszczelej;

3.         Zwiększony instynkt higieniczny stymuluje pszczoły do samooczyszczania i wyrzucania wszelkich nieczystości, ciał obcych, zrzucania żywej Varroa destructor (efekt iskania się) i innych źródeł zakażenia z gniazda poza ul, jak również usuwania martwych lub chorych pszczół oraz martwego lub chorego czerwiu poza ul;

4.         Czysty ul – oznacza ograniczenie występowania chorób pszczół.

Silna rodzina pszczela zapewnia obfite zbiory miodu, ale również rodzina pszczela lepiej funkcjonuje oraz skuteczniej radzi sobie nie tylko z warrozą, lecz także z patogenami chorobotwórczymi.

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Preparat jest zupełnie nowym rozwiązaniem na skalę światową w zakresie ochrony pszczół przed negatywnymi skutkami działania insektycydów stosowanych w rolnictwie oraz w zakresie zwiększenia instynktu higienicznego rodziny pszczelej. Na rynku światowym nie ma preparatu, który opierałby się o ideę wyżej wymienioną. Twórca Preparatu zmierzał w kierunku ochrony układu nerwowego pszczoły przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów, wzmocnienia instynktu higienicznego pszczół, własnej odporności pszczół na czynniki chorobotwórcze, a nie w kierunku stosowania leków na konkretną chorobę. Jest to nowe podejście w leczeniu chorób pszczół.

Preparat jest oparty o składniki pochodzenia naturalnego. Ten walor Preparatu jest szczególnie istotny w kontekście coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie jakości miodu. Zastosowanie Preparatu ma na celu wykorzystanie „potencjału obronnego” samych pszczół. Preparat wzmacniając instynkt higieniczny rodzin pszczelich stanowi alternatywną naturalną metodę zwalczania warrozy i innych chorób pszczół związanych z zaburzeniem instynktu higienicznego.

Zastosowanie Preparatu gwarantuje dobrą formę rodzin pszczelich i ich odporność na skażenie środowiska przy założeniu efektywnej i niezbędnej we współczesnym świecie ochrony roślin przed szkodnikami, stanowiąc w rezultacie gwarancję sukcesu w produkcji żywności.

Technologia Preparatu jest zupełnie nowa, na rynku bezkonkurencyjna. Wynalazek rozwiązuje światowy problem masowego wymierania rodzin pszczelich.

 

 

Zastosowanie rynkowe: 

Preparat zabezpiecza pszczoły przed negatywnymi skutkami zatrucia środkami ochrony roślin oraz wzmacnia odporność pszczół na choroby. Ochrona pszczól i innych owadów zapylających sprzyja bioróżnorodności. W wyniku zastosowania niniejszego preparatu dobra forma rodzin pszczelich i ich odporność na skażenie środowiska oraz niezbędna, konieczna i efektywna ochrona roślin stanowi gwarancję sukcesu w produkcji żywności.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Wsparcie w formie know how, doradztwo, nadzór nad wdrożeniem i inne przydatne konsultacje do produkcji Preparatu, jak również wszelkie poufne informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do stosowania rozwiązania


Dawca technologii:
BioActive-Tech Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Małgorzata Kruszewska-Gagoś
609 926 866

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

BioActive-Tech Sp. z o.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
"Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu"
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiot Wynalazku pt. „Preparat zapobiegający masowemu wymieraniu owadów z rodziny pszczołowatych (Apidae) oraz zastosowania tego preparatu") podlega ochronie patentowej na terytorium RP.

Przewodnią ideą wynalazczą Preparatu jest ochrona układu nerwowego pszczół przed skutkami negatywnego działania na rodziny pszczele insektycydów stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Ponadto na skutek oddziaływania Preparatu na układ nerwowy pszczół następuje zwiększenie instynktu higienicznego rodziny pszczelej, a w rezultacie zwalczanie Varroa destructor (warrozy) i innych chorób związanych z zaburzeniem instynktu higienicznego rodziny pszczelej.

Na podstawie przeprowadzonych badań mechanizm działania Preparatu można wyjaśnić w następujący sposób:

1.         Preparat wpływając/oddziałując na układ nerwowy (receptory nikotynowe) owadów z rodziny pszczołowatych zabezpiecza te owady przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów;

2.         Jego aktywność na układ nerwowy zwiększa instynkt higieniczny rodziny pszczelej;

3.         Zwiększony instynkt higieniczny stymuluje pszczoły do samooczyszczania i wyrzucania wszelkich nieczystości, ciał obcych, zrzucania żywej Varroa destructor (efekt iskania się) i innych źródeł zakażenia z gniazda poza ul, jak również usuwania martwych lub chorych pszczół oraz martwego lub chorego czerwiu poza ul;

4.         Czysty ul – oznacza ograniczenie występowania chorób pszczół.

Silna rodzina pszczela zapewnia obfite zbiory miodu, ale również rodzina pszczela lepiej funkcjonuje oraz skuteczniej radzi sobie nie tylko z warrozą, lecz także z patogenami chorobotwórczymi.

 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Preparat jest zupełnie nowym rozwiązaniem na skalę światową w zakresie ochrony pszczół przed negatywnymi skutkami działania insektycydów stosowanych w rolnictwie oraz w zakresie zwiększenia instynktu higienicznego rodziny pszczelej. Na rynku światowym nie ma preparatu, który opierałby się o ideę wyżej wymienioną. Twórca Preparatu zmierzał w kierunku ochrony układu nerwowego pszczoły przed negatywnymi skutkami działania neonikotynoidów, wzmocnienia instynktu higienicznego pszczół, własnej odporności pszczół na czynniki chorobotwórcze, a nie w kierunku stosowania leków na konkretną chorobę. Jest to nowe podejście w leczeniu chorób pszczół.

Preparat jest oparty o składniki pochodzenia naturalnego. Ten walor Preparatu jest szczególnie istotny w kontekście coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie jakości miodu. Zastosowanie Preparatu ma na celu wykorzystanie „potencjału obronnego” samych pszczół. Preparat wzmacniając instynkt higieniczny rodzin pszczelich stanowi alternatywną naturalną metodę zwalczania warrozy i innych chorób pszczół związanych z zaburzeniem instynktu higienicznego.

Zastosowanie Preparatu gwarantuje dobrą formę rodzin pszczelich i ich odporność na skażenie środowiska przy założeniu efektywnej i niezbędnej we współczesnym świecie ochrony roślin przed szkodnikami, stanowiąc w rezultacie gwarancję sukcesu w produkcji żywności.

Technologia Preparatu jest zupełnie nowa, na rynku bezkonkurencyjna. Wynalazek rozwiązuje światowy problem masowego wymierania rodzin pszczelich.

 

 


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Preparat zabezpiecza pszczoły przed negatywnymi skutkami zatrucia środkami ochrony roślin oraz wzmacnia odporność pszczół na choroby. Ochrona pszczól i innych owadów zapylających sprzyja bioróżnorodności. W wyniku zastosowania niniejszego preparatu dobra forma rodzin pszczelich i ich odporność na skażenie środowiska oraz niezbędna, konieczna i efektywna ochrona roślin stanowi gwarancję sukcesu w produkcji żywności.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
ochrona pszczół przed negatywnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin, podwyższenie instynktu higienicznego rodzin pszczelich
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Wsparcie w formie know how, doradztwo, nadzór nad wdrożeniem i inne przydatne konsultacje do produkcji Preparatu, jak również wszelkie poufne informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do stosowania rozwiązania
Kontakt:
Małgorzata Kruszewska-Gagoś
bioactivetech.sp.zoo@gmail.com
609 926 866
Dawcy - PDF