PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych

gsimla@ichpw.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych to unikalne w świecie rozwiązanie, pozwalające prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Ciśnienie rozprężania jest istotnym parametrem wsadu węglowego, wpływającym na bezpieczeństwo komory koksowniczej. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości, także z węgli niebezpiecznych z punktu widzenia generowania ciśnienia koksowania.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 
 • Niski koszt analizy
 • Powtarzalność i wiarygodność oznaczeń
 • Szybkość pomiaru, ergonomia i łatwość obsługi
 • Ciągłość pomiaru umożliwiająca analizowanie zmian ciśnienia rozprężania podczas całego procesu koksowania
Zastosowanie rynkowe: 

Urządzenie pozwala prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości także z węgli niebezpiecznych.

Zastosowanie:

 • Odbiorcy: producenci węgla koksowego i koksownie
 • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia


Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Interpretacja uzyskiwanych wyników ciśnienia rozprężania.

Załącznik: 

Dawca technologii:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dane kontaktowe

Bartosz Mertas
32/6216244

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
PRESTEST - Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych to unikalne w świecie rozwiązanie, pozwalające prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Ciśnienie rozprężania jest istotnym parametrem wsadu węglowego, wpływającym na bezpieczeństwo komory koksowniczej. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości, także z węgli niebezpiecznych z punktu widzenia generowania ciśnienia koksowania.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:
 • Niski koszt analizy
 • Powtarzalność i wiarygodność oznaczeń
 • Szybkość pomiaru, ergonomia i łatwość obsługi
 • Ciągłość pomiaru umożliwiająca analizowanie zmian ciśnienia rozprężania podczas całego procesu koksowania

<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Urządzenie pozwala prognozować wielkość generowanego ciśnienia koksowania na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Umiejętne i dokładne oznaczenie tej właściwości pozwala tak skomponować skład mieszanki wsadowej, by bezpiecznie produkować koks wielkopiecowy o najwyższej jakości także z węgli niebezpiecznych.

Zastosowanie:

 • Odbiorcy: producenci węgla koksowego i koksownie
 • Zasady udostępniania – sprzedaż urządzenia

<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
ciśnienie rozprężania, węgiel koksowy, właściwości węgla
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Interpretacja uzyskiwanych wyników ciśnienia rozprężania.
Kontakt:
Bartosz Mertas
bmertas@ichpw.pl
32/6216244
Dawcy - PDF