Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów

Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem wynalazku jest przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów, zwłaszcza olejów stosowanych głównie w układach hydrauliki i smarowania obrabiarek lub innych urządzeń technologicznych i użytkowych. Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie ma dwa odrębne hydrauliczne obwody czyszczące, główny i dodatkowy z własnymi zbiornikami. Dodatkowy obwód płukania zawiera filtr płuczący po stronie tłocznej obwodu i ma pozostały osprzęt hydrauliczny wspólny z głównym obwodem filtrującym. Wspólny tor hydrauliczny obu obwodów złożony jest z węża giętkiego tłoczącego i ssącego, filtru zgrubnego, pompy z silnikiem, zaworu przelewowego, manometru oraz z zestawu zaworów rozdzielających dwudrogowych do sterowania przepływem.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zaletą urządzenia jest zmechanizowanie czynności obsługowych związanych z filtrowaniem, wymianą i przelewaniem oleju znajdującego się w układach smarujących obrabiarek i urządzeń hydraulicznych oraz z przepłukiwaniem tych urządzeń. Urządzenie zapobiega rozchlapywaniu oleju w otoczeniu obrabiarki podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy obsłudze.

Zastosowanie rynkowe: 

Wykorzystanie technologii do oczyszczania ścieków, recykling oraz technologii do oczyszczania cieczy obróbkowych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w okresie wdrożenia


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem wynalazku jest przewoźne urządzenie do oczyszczania i przelewania płynów, zwłaszcza olejów stosowanych głównie w układach hydrauliki i smarowania obrabiarek lub innych urządzeń technologicznych i użytkowych. Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie ma dwa odrębne hydrauliczne obwody czyszczące, główny i dodatkowy z własnymi zbiornikami. Dodatkowy obwód płukania zawiera filtr płuczący po stronie tłocznej obwodu i ma pozostały osprzęt hydrauliczny wspólny z głównym obwodem filtrującym. Wspólny tor hydrauliczny obu obwodów złożony jest z węża giętkiego tłoczącego i ssącego, filtru zgrubnego, pompy z silnikiem, zaworu przelewowego, manometru oraz z zestawu zaworów rozdzielających dwudrogowych do sterowania przepływem.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Zaletą urządzenia jest zmechanizowanie czynności obsługowych związanych z filtrowaniem, wymianą i przelewaniem oleju znajdującego się w układach smarujących obrabiarek i urządzeń hydraulicznych oraz z przepłukiwaniem tych urządzeń. Urządzenie zapobiega rozchlapywaniu oleju w otoczeniu obrabiarki podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy obsłudze.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Wykorzystanie technologii do oczyszczania ścieków, recykling oraz technologii do oczyszczania cieczy obróbkowych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
oczyszczanie, ciecze obróbkowe
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w okresie wdrożenia


Dawcy - PDF