Przyrząd do pomiaru długości

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Przyrząd do pomiaru długości

Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru długości, mający zastosowanie do współpracy z pneumatycznymi urządzeniami pomiarowymi, jak średnicówki, pierścienie pomiarowe lub czujniki przemieszczeń liniowych, gdzie następuje pomiar odległości pomiędzy powierzchnią czujnika a powierzchnią mierzonego przedmiotu poprzez pomiar ciśnienia powietrza w obwodzie pomiarowym przyrządu. Istota wynalazku, którym jest przyrząd do pomiaru długości w postaci źródła sprężonego powietrza, połączonego poprzez filtr dokładnego oczyszczania i stabilizator ciśnienia z komorą pomiarową, która połączona jest z głowicą pomiarową oraz układem pomiarowo-wskazującym, polega na tym, że układem pomiarowo-wskazującym danych jest co najmniej jeden czujnik ciśnienia P/U, który poprzez przetwornik A/C i procesor pomiarowy połączony jest z procesorem głównym, mającym zegar, pamięć RAM, pamięć EEPROM i połączony jest z komputerem i klawiaturą wewnętrzną. Korzystnym jest, gdy procesor główny połączony jest poprzez elementy przełączające z układem sterowniczym obrabiarki. Korzystnym jest także, gdy procesor główny połączony jest z drukarką. Także korzystnym jest, gdy procesor główny ma sygnalizatory odchyłek.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Dzięki zastosowaniu przyrządu według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-użytkowe:
- wysoka, rozdzielczość i dokładność pomiarów, do ±0,1 μm,
- możliwość współpracy z dowolnymi głowicami pomiarowymi,
- możliwość podłączenia do elementów sterujących obrabiarek,
- możliwość odczytu przekroczenia nastawionego wcześniej pomiaru,
- możliwość dokonywania wzorcowania 2, 3 i 4-punktowego przez klawiaturę przyrządu,
- możliwość wzorcowania 16-punktowego ze stanowiska sprzężonego z komputerem,
- możliwość gromadzenia w pamięci danych pomiarowych,
- możliwość zapamiętywania do piętnastu charakterystyk głowic pomiarowych,
- możliwość dokonywania zewnętrznej kalibracji przetwornika ciśnienia P/U,
- możliwość pomiaru ciśnienia kaskadowego,
- wyeliminowanie korektora "zero",
- niewielkie zużycie czynników energetycznych,
- możliwość zastosowania dwóch urządzeń odczytowych - klasycznej podzielni ze wskazówką oraz czterodekadowego numerycznego pola odczytowego.

Zastosowanie rynkowe: 

Przyrząd może być wykorzystany jako oprzyrządowanie do maszyn i kontroli jakościDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w okresie wdrożenia.


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Przyrząd do pomiaru długości
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru długości, mający zastosowanie do współpracy z pneumatycznymi urządzeniami pomiarowymi, jak średnicówki, pierścienie pomiarowe lub czujniki przemieszczeń liniowych, gdzie następuje pomiar odległości pomiędzy powierzchnią czujnika a powierzchnią mierzonego przedmiotu poprzez pomiar ciśnienia powietrza w obwodzie pomiarowym przyrządu. Istota wynalazku, którym jest przyrząd do pomiaru długości w postaci źródła sprężonego powietrza, połączonego poprzez filtr dokładnego oczyszczania i stabilizator ciśnienia z komorą pomiarową, która połączona jest z głowicą pomiarową oraz układem pomiarowo-wskazującym, polega na tym, że układem pomiarowo-wskazującym danych jest co najmniej jeden czujnik ciśnienia P/U, który poprzez przetwornik A/C i procesor pomiarowy połączony jest z procesorem głównym, mającym zegar, pamięć RAM, pamięć EEPROM i połączony jest z komputerem i klawiaturą wewnętrzną. Korzystnym jest, gdy procesor główny połączony jest poprzez elementy przełączające z układem sterowniczym obrabiarki. Korzystnym jest także, gdy procesor główny połączony jest z drukarką. Także korzystnym jest, gdy procesor główny ma sygnalizatory odchyłek.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Dzięki zastosowaniu przyrządu według wynalazku uzyskano następujące efekty techniczno-użytkowe:
- wysoka, rozdzielczość i dokładność pomiarów, do ±0,1 μm,
- możliwość współpracy z dowolnymi głowicami pomiarowymi,
- możliwość podłączenia do elementów sterujących obrabiarek,
- możliwość odczytu przekroczenia nastawionego wcześniej pomiaru,
- możliwość dokonywania wzorcowania 2, 3 i 4-punktowego przez klawiaturę przyrządu,
- możliwość wzorcowania 16-punktowego ze stanowiska sprzężonego z komputerem,
- możliwość gromadzenia w pamięci danych pomiarowych,
- możliwość zapamiętywania do piętnastu charakterystyk głowic pomiarowych,
- możliwość dokonywania zewnętrznej kalibracji przetwornika ciśnienia P/U,
- możliwość pomiaru ciśnienia kaskadowego,
- wyeliminowanie korektora "zero",
- niewielkie zużycie czynników energetycznych,
- możliwość zastosowania dwóch urządzeń odczytowych - klasycznej podzielni ze wskazówką oraz czterodekadowego numerycznego pola odczytowego.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Przyrząd może być wykorzystany jako oprzyrządowanie do maszyn i kontroli jakości


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
metrologia techniczna, przyrząd pomiarowy pneumatyczny, pomiary, przyrząd pomiarowy
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w okresie wdrożenia.


Dawcy - PDF