Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym

ios@ios.krakow.pl
Forma ochrony: 
Patent
Zgłoszenie patentowe
Zastrzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do: szlifowania powierzchni płaskich materiałów niemetalowych, ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, szlifowania otworów w materiałach niemetalowych, szlifowania płytek ceramicznych, przecinania i nacinania wyrobów ceramicznych, szkła kwarcowego, węglików spiekanych, materiałów magnetycznych, narzędziowej ceramiki azotkowej i z węglików spiekanych, tytanu, molibdenu, wolframu, materiałów kompozytowych, materiałów półprzewodnikowych, kamieni syntetycznych i naturalnych, jak również betonu, granitu i marmuru. Ściernice z ziarnem z regularnego azotku boru przeznaczone są do szlifowania stali narzędziowych, stopowych, szybkotnących, stopów wysokoniklowych i innych trudnoobrabialnych materiałów o podwyższonej zawartości żelaza.

Narzędzia super twarde z spoiwem żywicznym są narzędziami uniwersalnymi, które można stosować do obróbki wstępnej i wykończeniowej(np. do obróbki wstępnej i wykończeniowej narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych.). Ściernice diamentowe i regularnego azotku boru ze spoiwem metalowym odznaczają się bardzo wysoką trwałością. Należy je stosować do obróbki wstępnej oraz do szlifowania wcięć, szczególnie o ostrych zarysach. Szlifując ściernicami diamentowymi i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym uzyskuje się, dzięki niskiej temperaturze w strefie obrabianej, wysoką jakość powierzchni przy stosunkowo krótkim czasie szlifowania. Charakteryzują się one łatwością profilowania (kształtowania) powierzchni czynnej (roboczej) ściernicy przy zastosowaniu metod konwencjonalnych.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Opracowane w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oryginalne technologie wykonywania ściernic o spoiwach żywicznych, metalowych i ceramicznych o charakterystykach dobieranych indywidualnie do właściwości szlifowanego materiału są nowoczesnymi, wysokowydajnymi i przyjaznymi środowisku technologiami. Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru charakteryzują się wysoką trwałością, zminimalizowanym zużyciem objętościowym i bardzo dobrą dokładnością wymiarowo – kształtową przedmiotu obrabianego. Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania materiałów trudno obrabialnych pozwala na:

  • obniżenie kosztów obróbki ze względu na niższy koszt narzędzia dobranego indywidualnie do danej operacji szlifowania;

  • wydłużenie czasu pracy narzędzia pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania przez odpowiednie dobranie charakterystyki ściernicy do szlifowanego materiału;

  • mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Opracowane technologie spełniają wzmagania norm PN-EN 13236:2011 pt. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych” oraz PN-ISO 603-4:2001 pt.: „Narzędzia ścierne spojone –Wymiary – Część 4: Ściernice do szlifowania płaszczyzn/szlifowania obwodowego.”

Zastosowanie rynkowe: 

Zastosowanie w branży drzewno-papierniczej: ostrzenie narzędzi skrawających (np. frezy trzpieniowe i nasadzane, piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych, PCD, PCBN, ) do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i kompozytowych.

Zastosowanie w branży elektromaszynowej: szlifowanie płaszczyzn, pow. walcowych i otworów, szlifowanie kształtowe (profilowe), ostrzenie narzędzi i płytek skrawających, przecinanie materiałów metalowych, niemetalowych, narzędziowych, półprzewodnikowych, nacinanie rowków, przecinanie materiałów na próbki metalograficzne, itd.  Obróbka monokryształów krzemu, kamieni naturalnych i syntetycznych. 

Zastosowanie w branży rolniczej: szlifowanie elementów maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Przecinanie płytek z węglików spiekanych na ostrza narzędzi maszyn rolniczych (np. kultywatorów, itd.).

Zastosowanie w branży budownictwo: ściernice diamentowe do ostrzenia wierteł spiralnych i otworowych (koronkowych) z ostrzami z węglików spiekanych; przecinanie i szlifowanie materiałów budowlanych (np. granit, marmur, beton, itd.).

Zastosowanie w branży chemicznej: szlifowanie elementów urządzeń i aparatury chemicznej ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. 

Zastosowanie w branży energetyka i paliwa: szlifowanie elementów urządzeń energetycznych i ciepłowniczych ze stali żaroodpornych.  

Zastosowanie w branży górnictwo i hutnictwo: ostrzenie narzędzi górniczych z ostrzami z węglików spiekanych (np. wiertła, raczki, koronki, noże do kombajnów górniczych). Przecinanie materiałów (np. stale stopowe, stopy niklu, stopy aluminium, itd.) na próbki metalograficzne.

Zastosowanie w branży medycyna: obróbka ścierna endoprotez ze stali stopowych i materiałów ceramicznych, itp. 

Zastosowanie w branży telekomunikacja: przecinanie płytek szafirowych na elementy przetworników, przecinanie płytek krzemowych i innych materiałów elektronicznych; przecinanie płytek drukowanych; obróbka ścierna materiałów półprzewodnikowych i elektronicznych.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Nadzór autorski nad wdrożeniem, wytypowanie urządzeń i wyposażenia do produkcji ściernic,  opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej matryc do wykonywania ściernic.


Dawca technologii:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Dane kontaktowe

mgr inż. Włodzimierz Wilk; dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, prof. IZTW
(12) 631-7100

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Zgłoszenie patentowe, Zastrzeżone know-how, Chronione prawem autorskim
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo), Komercyjne usługi badawcze
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Ściernice z ziarnem diamentowym przeznaczone są do: szlifowania powierzchni płaskich materiałów niemetalowych, ostrzenia i docierania narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych, szlifowania otworów w materiałach niemetalowych, szlifowania płytek ceramicznych, przecinania i nacinania wyrobów ceramicznych, szkła kwarcowego, węglików spiekanych, materiałów magnetycznych, narzędziowej ceramiki azotkowej i z węglików spiekanych, tytanu, molibdenu, wolframu, materiałów kompozytowych, materiałów półprzewodnikowych, kamieni syntetycznych i naturalnych, jak również betonu, granitu i marmuru. Ściernice z ziarnem z regularnego azotku boru przeznaczone są do szlifowania stali narzędziowych, stopowych, szybkotnących, stopów wysokoniklowych i innych trudnoobrabialnych materiałów o podwyższonej zawartości żelaza.

Narzędzia super twarde z spoiwem żywicznym są narzędziami uniwersalnymi, które można stosować do obróbki wstępnej i wykończeniowej(np. do obróbki wstępnej i wykończeniowej narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych.). Ściernice diamentowe i regularnego azotku boru ze spoiwem metalowym odznaczają się bardzo wysoką trwałością. Należy je stosować do obróbki wstępnej oraz do szlifowania wcięć, szczególnie o ostrych zarysach. Szlifując ściernicami diamentowymi i z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym uzyskuje się, dzięki niskiej temperaturze w strefie obrabianej, wysoką jakość powierzchni przy stosunkowo krótkim czasie szlifowania. Charakteryzują się one łatwością profilowania (kształtowania) powierzchni czynnej (roboczej) ściernicy przy zastosowaniu metod konwencjonalnych.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Opracowane w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oryginalne technologie wykonywania ściernic o spoiwach żywicznych, metalowych i ceramicznych o charakterystykach dobieranych indywidualnie do właściwości szlifowanego materiału są nowoczesnymi, wysokowydajnymi i przyjaznymi środowisku technologiami. Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru charakteryzują się wysoką trwałością, zminimalizowanym zużyciem objętościowym i bardzo dobrą dokładnością wymiarowo – kształtową przedmiotu obrabianego. Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania materiałów trudno obrabialnych pozwala na:

  • obniżenie kosztów obróbki ze względu na niższy koszt narzędzia dobranego indywidualnie do danej operacji szlifowania;

  • wydłużenie czasu pracy narzędzia pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania przez odpowiednie dobranie charakterystyki ściernicy do szlifowanego materiału;

  • mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Opracowane technologie spełniają wzmagania norm PN-EN 13236:2011 pt. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych” oraz PN-ISO 603-4:2001 pt.: „Narzędzia ścierne spojone –Wymiary – Część 4: Ściernice do szlifowania płaszczyzn/szlifowania obwodowego.”


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Zastosowanie w branży drzewno-papierniczej: ostrzenie narzędzi skrawających (np. frezy trzpieniowe i nasadzane, piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych, PCD, PCBN, ) do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i kompozytowych.

Zastosowanie w branży elektromaszynowej: szlifowanie płaszczyzn, pow. walcowych i otworów, szlifowanie kształtowe (profilowe), ostrzenie narzędzi i płytek skrawających, przecinanie materiałów metalowych, niemetalowych, narzędziowych, półprzewodnikowych, nacinanie rowków, przecinanie materiałów na próbki metalograficzne, itd.  Obróbka monokryształów krzemu, kamieni naturalnych i syntetycznych. 

Zastosowanie w branży rolniczej: szlifowanie elementów maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Przecinanie płytek z węglików spiekanych na ostrza narzędzi maszyn rolniczych (np. kultywatorów, itd.).

Zastosowanie w branży budownictwo: ściernice diamentowe do ostrzenia wierteł spiralnych i otworowych (koronkowych) z ostrzami z węglików spiekanych; przecinanie i szlifowanie materiałów budowlanych (np. granit, marmur, beton, itd.).

Zastosowanie w branży chemicznej: szlifowanie elementów urządzeń i aparatury chemicznej ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. 

Zastosowanie w branży energetyka i paliwa: szlifowanie elementów urządzeń energetycznych i ciepłowniczych ze stali żaroodpornych.  

Zastosowanie w branży górnictwo i hutnictwo: ostrzenie narzędzi górniczych z ostrzami z węglików spiekanych (np. wiertła, raczki, koronki, noże do kombajnów górniczych). Przecinanie materiałów (np. stale stopowe, stopy niklu, stopy aluminium, itd.) na próbki metalograficzne.

Zastosowanie w branży medycyna: obróbka ścierna endoprotez ze stali stopowych i materiałów ceramicznych, itp. 

Zastosowanie w branży telekomunikacja: przecinanie płytek szafirowych na elementy przetworników, przecinanie płytek krzemowych i innych materiałów elektronicznych; przecinanie płytek drukowanych; obróbka ścierna materiałów półprzewodnikowych i elektronicznych.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
technologie przemysłowe i materiałowe; ściernice super twarde, ściernice diamentowe i CBN, spoiwa do ściernic super twardych, obróbka ścierna, szlifowanie, docieranie
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Nadzór autorski nad wdrożeniem, wytypowanie urządzeń i wyposażenia do produkcji ściernic,  opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej matryc do wykonywania ściernic.
Kontakt:
mgr inż. Włodzimierz Wilk; dr inż. Barbara Staniewicz-Brudnik, prof. IZTW
ios@ios.krakow.pl; wwilk@ios.krakow.pl; barbara.brudnik@ios.krakow.pl
(12) 631-7100
Dawcy - PDF