Selektywna bramka RFiD

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

Selektywna bramka RFiD

Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Forma komercjalizacji: 
Licencja


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem wynalazku jest selektywna, uniwersalna bramka RFID przeznaczona do automatycznej identyfikacji przemieszczających się obiektów. Do zautomatyzowanej identyfikacji obiektów stosuje się technologię RFID, w której bramki wyposażone w anteny RFID odczytują dane ze znaczników RFID umieszczonych na przemieszczających się obiektach. W opisie zgłoszeniowym wynalazku P-388902 PL jest przedstawione rozwiązanie bramki RFID, zawierającej przestrzenną ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID. Na każdym z pionowych boków ramy są zamocowane na przesuwnych i obrotowych uchwytach anteny RFID. Pomiędzy antenami RFID a pionowymi bokami ramy umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwościach wykorzystywanych przez system RFID, zaś po zewnętrznej stronie anteny zabezpieczone są osłonami.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zaletą bramki według wynalazku jest uniwersalność - modułowa budowa umożliwia dostosowanie jej konfiguracji do konkretnych potrzeb, w zależności od przewidywanego rodzaju i przepływu identyfikowanych obiektów.

Zastosowanie rynkowe: 

Pozwala kontrolować przepływ towarów w łańcuchach dostaw. Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w zakresie wdrożenia.

Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Instytut Logistyki i Magazynowania

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Logistyki i Magazynowania
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Selektywna bramka RFiD
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem wynalazku jest selektywna, uniwersalna bramka RFID przeznaczona do automatycznej identyfikacji przemieszczających się obiektów. Do zautomatyzowanej identyfikacji obiektów stosuje się technologię RFID, w której bramki wyposażone w anteny RFID odczytują dane ze znaczników RFID umieszczonych na przemieszczających się obiektach. W opisie zgłoszeniowym wynalazku P-388902 PL jest przedstawione rozwiązanie bramki RFID, zawierającej przestrzenną ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID. Na każdym z pionowych boków ramy są zamocowane na przesuwnych i obrotowych uchwytach anteny RFID. Pomiędzy antenami RFID a pionowymi bokami ramy umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwościach wykorzystywanych przez system RFID, zaś po zewnętrznej stronie anteny zabezpieczone są osłonami.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Zaletą bramki według wynalazku jest uniwersalność - modułowa budowa umożliwia dostosowanie jej konfiguracji do konkretnych potrzeb, w zależności od przewidywanego rodzaju i przepływu identyfikowanych obiektów.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Pozwala kontrolować przepływ towarów w łańcuchach dostaw. 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
identyfikacja radiowa, RFID
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawcy - PDF