Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_medycyna-01_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/medycuna_3.jpg?itok=_mNGAmDJ

Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów

Forma ochrony: 
Patent
Inna forma ochrony
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Opisana technologia dotyczy nowej, taniej, szybkiej i przewyższającej czułością inne metody, metody testowania i porównywania aktywności terapeutycznej bakteriofagów w warunkach in vivo. Jako platformę selekcji wykorzystano model infekcji bakteryjnej nicienia, Caenorhabditis elegans – organizmu wrażliwego na infekcje spowodowane większością bakterii patogennych dla człowieka. Metoda może być wykorzystana na duża skalę, jako wysokoprzepustowa platforma selekcji najefektywniejszych terapeutycznie bakteriofagów skierowanych przeciwko szeregu szczepom określonego gatunku bakterii lub też wybranym izolatom z poszczególnych infekcji. Dotychczas taka szybka, tania i czuła metoda selekcji nie była dostępna, a jej brak całkowicie blokował postępy w badaniach nad fagoterapią i jej wykorzystaniem w leczeniu zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami na szeroka skalę. Metoda ma doskonałe szanse sprawdzenia się w dziedzinie spersonalizowanej medycyny, przy doborze bakteriofagów terapeutycznych najefektywniejszych w leczeniu infekcji bakteryjnych i konkretnych pacjentów.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Stanowi jedyną opracowaną, tanią i szybką, wysokoprzepustową platformę wstępnego testowania efektywności terapeutycznej bakteriofagów w warunkach in vivo, w zainfekowanym patogennymi bakteriami organizmie wyższym. Umożliwia szybką i efektywna selekcję spośród naturalnie występujących bakteriofagów, oraz otrzymanych w laboratorium mutantów lub rekombinantów fagowych, bakteriofagów o najwyższej efektywności terapeutycznej w działaniu antybakteryjnym in vivo.

Zastosowanie rynkowe: 

Jako platforma selekcji efektywnych fagów terapeutycznych do leczenia określonych zakażeń antybiotykoopornymi szczepami bakterii.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Metodologia i zagadnienia merytoryczne.


Dawca technologii:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dane kontaktowe

Małgorzata Łobocka
22-592-1300

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent, Inna forma ochrony
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności, Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Opisana technologia dotyczy nowej, taniej, szybkiej i przewyższającej czułością inne metody, metody testowania i porównywania aktywności terapeutycznej bakteriofagów w warunkach in vivo. Jako platformę selekcji wykorzystano model infekcji bakteryjnej nicienia, Caenorhabditis elegans – organizmu wrażliwego na infekcje spowodowane większością bakterii patogennych dla człowieka. Metoda może być wykorzystana na duża skalę, jako wysokoprzepustowa platforma selekcji najefektywniejszych terapeutycznie bakteriofagów skierowanych przeciwko szeregu szczepom określonego gatunku bakterii lub też wybranym izolatom z poszczególnych infekcji. Dotychczas taka szybka, tania i czuła metoda selekcji nie była dostępna, a jej brak całkowicie blokował postępy w badaniach nad fagoterapią i jej wykorzystaniem w leczeniu zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami na szeroka skalę. Metoda ma doskonałe szanse sprawdzenia się w dziedzinie spersonalizowanej medycyny, przy doborze bakteriofagów terapeutycznych najefektywniejszych w leczeniu infekcji bakteryjnych i konkretnych pacjentów.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Stanowi jedyną opracowaną, tanią i szybką, wysokoprzepustową platformę wstępnego testowania efektywności terapeutycznej bakteriofagów w warunkach in vivo, w zainfekowanym patogennymi bakteriami organizmie wyższym. Umożliwia szybką i efektywna selekcję spośród naturalnie występujących bakteriofagów, oraz otrzymanych w laboratorium mutantów lub rekombinantów fagowych, bakteriofagów o najwyższej efektywności terapeutycznej w działaniu antybakteryjnym in vivo.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Jako platforma selekcji efektywnych fagów terapeutycznych do leczenia określonych zakażeń antybiotykoopornymi szczepami bakterii.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
fagoterapia, nowa metoda badania efektywności terapii, bakteriofagi przeciwgronkowcowe, selekcja rekombinowanych bakteriofagów efektywnych litycznie in vivo
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Metodologia i zagadnienia merytoryczne.
Kontakt:
Małgorzata Łobocka
lobocka@ibb.waw.pl
22-592-1300
Dawcy - PDF