Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów

ciitt@up.poznan.pl
Forma ochrony: 
Patent
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 7
Forma komercjalizacji: 
Licencja
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jednym z podmiotów współuprawnionych do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem oferty jest technologia budowy instalacji do hydromechanicznego usuwania osadów z dna zbiornika wodnego z równoczesną separacją wybranych frakcji, badano w warunkach laboratoryjnych i terenowych na zbiorniku przepływowym. Zasysanie osadu i transport mieszaniny odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu różnicy poziomów wody. W badaniach wykorzystano cząstki kuliste symulujące osad oraz materiał pobrany ze zbiornika. W warunkach laboratoryjnych, w przypadku symulowania usuwanych osadów cząstkami kulistymi, sprawność procesu separacji była bardzo wysoka i wynosiła = 92%, natomiast separacja osadów pobranym z górnej części zbiornika zachodziła ze skutecznością dochodzącą do 55-65%. W badanych terenowych skutecznie udało się oddzielić frakcje mineralne (0,25 mm < d < 1,0 mm) od osadów organicznych. W warunkach naturalnych, pożądane jest aby separowane frakcje z osadów dennych miały podobny skład granulometryczny jak rumowisko dostarczone przez rzekę do zbiornika. Te osady mogą być bezpiecznie skierowane do rzeki poniżej zbiornika. Badania potwierdziły istotne znaczenie stosunku średniej prędkości przepływu wody do prędkości swobodnego opadania cząstki stałej v1/wss, który jest ważnym kryterium określenia wymaganych warunków hydraulicznych w skutecznym procesie separacji. Dlatego dobrym kryterium wymiarowania separatora szczelinowego jest liczba Hazena Ha, która obliczana jest jako funkcja stosunku v1/wss i charakterystycznych wymiarów komory roboczej separatora. Proces separacji będzie skuteczny (przy sprawności nie mniejszej niż 70%) jeżeli: - dla najmniejszej frakcji pożądanej stosunek średniej prędkości i prędkości opadania jest mniejszy od 4,5 (v1/wss < 4,5), co odpowiada liczbie Hazena mniejszej od 0,35 (Ha < 0,35); - frakcje mniejsze i organiczne (niepożądane) usuwane są skutecznie ( n < 0,10) w warunkach kiedy stosunek prędkości v1/wss jest większy od 45 (v1/wss > 45); - w separatorze powinny być wykonane przynajmniej trzy szczeliny o rozstawie nie mniejszej niż szerokość szczeliny; - szerokość szczeliny nie powinna być mniejsza niż dwie średnice największego ziarna usuwanych osadów. 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe: 

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.plDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane kontaktowe

Jacek Wawrzynowicz
61 846 62 69

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Tak
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 7
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Licencja, Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem oferty jest technologia budowy instalacji do hydromechanicznego usuwania osadów z dna zbiornika wodnego z równoczesną separacją wybranych frakcji, badano w warunkach laboratoryjnych i terenowych na zbiorniku przepływowym. Zasysanie osadu i transport mieszaniny odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu różnicy poziomów wody. W badaniach wykorzystano cząstki kuliste symulujące osad oraz materiał pobrany ze zbiornika. W warunkach laboratoryjnych, w przypadku symulowania usuwanych osadów cząstkami kulistymi, sprawność procesu separacji była bardzo wysoka i wynosiła = 92%, natomiast separacja osadów pobranym z górnej części zbiornika zachodziła ze skutecznością dochodzącą do 55-65%. W badanych terenowych skutecznie udało się oddzielić frakcje mineralne (0,25 mm < d < 1,0 mm) od osadów organicznych. W warunkach naturalnych, pożądane jest aby separowane frakcje z osadów dennych miały podobny skład granulometryczny jak rumowisko dostarczone przez rzekę do zbiornika. Te osady mogą być bezpiecznie skierowane do rzeki poniżej zbiornika. Badania potwierdziły istotne znaczenie stosunku średniej prędkości przepływu wody do prędkości swobodnego opadania cząstki stałej v1/wss, który jest ważnym kryterium określenia wymaganych warunków hydraulicznych w skutecznym procesie separacji. Dlatego dobrym kryterium wymiarowania separatora szczelinowego jest liczba Hazena Ha, która obliczana jest jako funkcja stosunku v1/wss i charakterystycznych wymiarów komory roboczej separatora. Proces separacji będzie skuteczny (przy sprawności nie mniejszej niż 70%) jeżeli: - dla najmniejszej frakcji pożądanej stosunek średniej prędkości i prędkości opadania jest mniejszy od 4,5 (v1/wss < 4,5), co odpowiada liczbie Hazena mniejszej od 0,35 (Ha < 0,35); - frakcje mniejsze i organiczne (niepożądane) usuwane są skutecznie ( n < 0,10) w warunkach kiedy stosunek prędkości v1/wss jest większy od 45 (v1/wss > 45); - w separatorze powinny być wykonane przynajmniej trzy szczeliny o rozstawie nie mniejszej niż szerokość szczeliny; - szerokość szczeliny nie powinna być mniejsza niż dwie średnice największego ziarna usuwanych osadów. 


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
oczyszczanie zbiorników wodnych, odmulanie, inżynieria środowiska, inżynieria wodna
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Jacek Wawrzynowicz
ciitt@up.poznan.pl
61 846 62 69
Dawcy - PDF