Sposób dostarczania energii elektrycznej do pojazdów elektrycznych(Błyskawiczne/Automatyczne ładowanie baterii samochodu)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_energetyka-02-02_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/energetyka_0_0.jpg?itok=AKDxavbf

Sposób dostarczania energii elektrycznej do pojazdów elektrycznych(Błyskawiczne/Automatyczne ładowanie baterii samochodu)

krzysiekszorc@wp.pl
Forma ochrony: 
Zgłoszenie patentowe
Poziom gotowości technologicznej (TRL): 
TRL 3
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem mojego pomysłu jest „sposób dostarczania energii elektrycznej do pojazdu z napędem elektrycznym podczas jego jazdy na potrzeby z tym związane.”

 Jest to sposób alternatywny do obecnie stosowanego, ale też może być jego uzupełnieniem.  Rozwiązanie polega na okresowym dostarczaniu do jadącego pojazdu określonych porcji energii elektrycznej potrzebnej do kontynuowania jego jazdy oraz ewentualne doładowanie jego akumulatora i odbywa się automatycznie w trakcie przejazdu samochodu elektrycznego pod bramkami elektrycznymi rozmieszczonymi ponad jezdnią (bądź na jezdni) średnio w odstępie paru kilometrów od siebie (zakładam że 10 km.).  To proste rozwiązanie sprawi , że znikną  podstawowe wady obecnego samochodu elektrycznego takie jak: - brak dyspozycyjności auta ze względu na unieruchomienie na czas jego ładowania, - mały zasięg, - długi okres ładowania, zużycie akumulatora, koszt utylizacji. Ze względu na systematyczne, bezwiedne, nie zabierające czasu, ani świadomości kierowcy „tankowanie” energii dla jadącego pojazdu z zewnątrz, powoduje że pojazd nie musi  jej przewozić ze sobą, zgromadzonej w bardzo ciężkim i drogim akumulatorze, który stanowi przeciętnie ok. 40% ceny całego auta z napędem elektrycznym. Moje rozwiązanie zakłada zastąpienie akumulatora baterią kondensatorów, które są bardzo tanie, mają nieskończoną żywotność i nie stwarzają problemów z utylizacją, ładowanie baterii odbywa się w ułamku sekundy, podczas przejazdu przez bramkę elektryczną, natomiast problem z małą ilością energii przechowywanej w takiej baterii został rozwiązany poprzez częste jej uzupełnianie na bramkach elektrycznych.  Wymienione w połączeniu z podstawowymi zaletami napędu elektrycznego – niezawodna praca silnika elektrycznego zarówno w upale jak i bardzo silnym mrozie, brak codziennej i okresowej obsługi silnika, ze względu na brak w obiegu silnika elektrycznego wymiennych płynów eksploatacyjnych typu olej silnikowy, płyn chłodzący, powodują że samochód elektryczny stanie się atrakcyjniejszy od obecnego samochodu z napędem spalinowym, co jest warunkiem koniecznym do jego ekspansji rynkowej.

Największym problemem dla elektromobilności, ale i mojego rozwiązania jest brak infrastruktury. Niemniej, jeśli jako Państwo Polskie założyliśmy rozwój elektromobilności,  tak więc budowa linii przesyłowych na potrzeby elektromobilności jest absolutną koniecznością, ponieważ obecna energia potrzebna do napędu motoryzacji a dystrybuowana w formie paliw płynnych, będzie musiała być zastąpiona energią elektryczną i dostarczana nie cysternami lecz dodatkowymi elektrycznymi liniami przesyłowymi usytuowanymi wzdłuż ciągów komunikacyjnych przy których będą rozmieszczone punkty ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych.  Z analiz wynika że jeśli obecne auto paliwowe na jednym zbiorniku może przejechać 1000km, a rynek zadecydował, że stacje benzynowe pod jego potrzeby są oddalone od siebie o ok. 30km, to poprzez analogię, można przyjąć, że rynek wymusi, iż punkty ładowania aut elektrycznych, których zasięg jest średnio 3 krotnie mniejszy, będą w odległość ok. 10 km od siebie.    Moje rozwiązanie zakłada jedynie, że nie będą to punkty ładowania na wzór obecnych stacji paliw z własnym placem infrastrukturą w postaci budynków, dystrybutorów i personelu ludzkiego, które by generowały dla kierowców jedynie duże koszty, ale przejazdowe, automatyczne bezobsługowe bramki osadzone w infrastrukturze drogi. Pomysł mój oparty jest na oczywistości polegającej na tym że, do każdego gospodarstwa domowego w Polsce, ale i w wymiarze globalnym bezwzględnie docierają dwa media tj. – droga dojazdowa i linia energetyczna, wystarczy je ze sobą połączyć w sposób proponowany prze zemnie aby uzyskać dla samochodu elektrycznego nieograniczony zasięg.

Rozwiązanie idealnie nadaje się do zastosowania w bezprzewodowym napędzie trolejbusów miejskich, oraz w miejskich ekologicznych autobusach elektrycznych, ponieważ pojedyncze bramki elektryczne mogły by się znajdować wyłącznie na pętlach nawrotowych, początkowego i końcowego przystanku autobusu ( w tym przypadku, bramki elektryczne mogą się znajdować w odległości nawet kilkunastu kilometrów od siebie), oraz jedna na wjeździe do zajezdni.  Dodam że, w moim rozwiązaniu, elementem roboczym służącym pobieraniu, oraz doraźnemu przechowywaniu energii elektrycznej w pojeździe, jest bateria kondensatorów, natomiast jej błyskawiczne ładowanie odbywa się poprzez wyrównanie potencjałów kondensatorów bramki elektrycznej oraz pojazdu, podczas przejazdu pojazdu pod bramką elektryczną.  Przedstawione rozwiązanie pozwala na 100% - tową dyspozycyjność autobusu prze całą dobę, bez przerw na ładowanie akumulatorów, co zdecydowanie zwiększa rentowność pojazdu. Dodatkowo cena akumulatora samochodu elektrycznego/autobusu ( w rozumieniu: odwracalnego ogniwa galwanicznego) jest o dziesiątki razy wyższa niż cena baterii kondensatorów, a jedynie na przestrzeni 2018r. surowce (minerały ziem rzadkich nikiel, mangan, lit …do budowy ogniw galwanicznych na światowym rynku wzrosły nawet o 80% i będą rosły wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, poza tym pochodzą one z obszarów konfliktów zbrojnych co dodatkowo stanowi o ich niepewności. Poza tym wymienione akumulatory mają konkretną liczbę ładowań, oraz rozładowań po przekroczeniu której są nieprzydatne i wymagają kosztownej utylizacji, natomiast kondensatory mogą pracować w nieskończoność. Pewną niedogodnością mojego rozwiązania jest fakt że „akumulator w postaci kondensatorów” może wprawdzie błyskawicznie się ładować, ale też zdolny jest przechować niewielką ilość energii, wystarczającej  do przejechania nie kilkuset ale zaledwie kilkunastu kilometrów, stąd konieczne uzupełnienia, dyskretne doładowania, podczas jazdy autobusu (przejazd pod bramkami elektrycznymi).

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

1.Stuprocentowa dyspozycyjnośc pojazdu elektrycznego w ciagu doby(nie traci czasu na ładowanie akumulatora)

2.Automatyczne bezosobowe(bezkosztowe) ładowanie baterii pojazdu za pomocą bramki elektrycznej osadzonej w infrastrukturze drogi

3.Nieograniczony zasięg

Zastosowanie rynkowe: 

-Ogólno rozumiana elektromobilność

-Napęd osobowych samochodów elektrycznych

-Do zasilania transportu miejskiego(autobusy elektryczne,możliwośc zasilania trolejbusów bez napowietrznych linni energetycznych)

-Do zasilania innych pojazdów w tym przemysłowych np.wózki widłoweDawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Pełne doradztwo w zakresie wdrożenia i rozwojem projektu.

Słowa kluczowe: 

Dawca technologii:
Krzysztof Szorc

Dane kontaktowe

Krzysztof Szorc
602831779

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Krzysztof Szorc
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Sposób dostarczania energii elektrycznej do pojazdów elektrycznych(Błyskawiczne/Automatyczne ładowanie baterii samochodu)
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Zgłoszenie patentowe
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
TRL 3
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem mojego pomysłu jest „sposób dostarczania energii elektrycznej do pojazdu z napędem elektrycznym podczas jego jazdy na potrzeby z tym związane.”

 Jest to sposób alternatywny do obecnie stosowanego, ale też może być jego uzupełnieniem.  Rozwiązanie polega na okresowym dostarczaniu do jadącego pojazdu określonych porcji energii elektrycznej potrzebnej do kontynuowania jego jazdy oraz ewentualne doładowanie jego akumulatora i odbywa się automatycznie w trakcie przejazdu samochodu elektrycznego pod bramkami elektrycznymi rozmieszczonymi ponad jezdnią (bądź na jezdni) średnio w odstępie paru kilometrów od siebie (zakładam że 10 km.).  To proste rozwiązanie sprawi , że znikną  podstawowe wady obecnego samochodu elektrycznego takie jak: - brak dyspozycyjności auta ze względu na unieruchomienie na czas jego ładowania, - mały zasięg, - długi okres ładowania, zużycie akumulatora, koszt utylizacji. Ze względu na systematyczne, bezwiedne, nie zabierające czasu, ani świadomości kierowcy „tankowanie” energii dla jadącego pojazdu z zewnątrz, powoduje że pojazd nie musi  jej przewozić ze sobą, zgromadzonej w bardzo ciężkim i drogim akumulatorze, który stanowi przeciętnie ok. 40% ceny całego auta z napędem elektrycznym. Moje rozwiązanie zakłada zastąpienie akumulatora baterią kondensatorów, które są bardzo tanie, mają nieskończoną żywotność i nie stwarzają problemów z utylizacją, ładowanie baterii odbywa się w ułamku sekundy, podczas przejazdu przez bramkę elektryczną, natomiast problem z małą ilością energii przechowywanej w takiej baterii został rozwiązany poprzez częste jej uzupełnianie na bramkach elektrycznych.  Wymienione w połączeniu z podstawowymi zaletami napędu elektrycznego – niezawodna praca silnika elektrycznego zarówno w upale jak i bardzo silnym mrozie, brak codziennej i okresowej obsługi silnika, ze względu na brak w obiegu silnika elektrycznego wymiennych płynów eksploatacyjnych typu olej silnikowy, płyn chłodzący, powodują że samochód elektryczny stanie się atrakcyjniejszy od obecnego samochodu z napędem spalinowym, co jest warunkiem koniecznym do jego ekspansji rynkowej.

Największym problemem dla elektromobilności, ale i mojego rozwiązania jest brak infrastruktury. Niemniej, jeśli jako Państwo Polskie założyliśmy rozwój elektromobilności,  tak więc budowa linii przesyłowych na potrzeby elektromobilności jest absolutną koniecznością, ponieważ obecna energia potrzebna do napędu motoryzacji a dystrybuowana w formie paliw płynnych, będzie musiała być zastąpiona energią elektryczną i dostarczana nie cysternami lecz dodatkowymi elektrycznymi liniami przesyłowymi usytuowanymi wzdłuż ciągów komunikacyjnych przy których będą rozmieszczone punkty ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych.  Z analiz wynika że jeśli obecne auto paliwowe na jednym zbiorniku może przejechać 1000km, a rynek zadecydował, że stacje benzynowe pod jego potrzeby są oddalone od siebie o ok. 30km, to poprzez analogię, można przyjąć, że rynek wymusi, iż punkty ładowania aut elektrycznych, których zasięg jest średnio 3 krotnie mniejszy, będą w odległość ok. 10 km od siebie.    Moje rozwiązanie zakłada jedynie, że nie będą to punkty ładowania na wzór obecnych stacji paliw z własnym placem infrastrukturą w postaci budynków, dystrybutorów i personelu ludzkiego, które by generowały dla kierowców jedynie duże koszty, ale przejazdowe, automatyczne bezobsługowe bramki osadzone w infrastrukturze drogi. Pomysł mój oparty jest na oczywistości polegającej na tym że, do każdego gospodarstwa domowego w Polsce, ale i w wymiarze globalnym bezwzględnie docierają dwa media tj. – droga dojazdowa i linia energetyczna, wystarczy je ze sobą połączyć w sposób proponowany prze zemnie aby uzyskać dla samochodu elektrycznego nieograniczony zasięg.

Rozwiązanie idealnie nadaje się do zastosowania w bezprzewodowym napędzie trolejbusów miejskich, oraz w miejskich ekologicznych autobusach elektrycznych, ponieważ pojedyncze bramki elektryczne mogły by się znajdować wyłącznie na pętlach nawrotowych, początkowego i końcowego przystanku autobusu ( w tym przypadku, bramki elektryczne mogą się znajdować w odległości nawet kilkunastu kilometrów od siebie), oraz jedna na wjeździe do zajezdni.  Dodam że, w moim rozwiązaniu, elementem roboczym służącym pobieraniu, oraz doraźnemu przechowywaniu energii elektrycznej w pojeździe, jest bateria kondensatorów, natomiast jej błyskawiczne ładowanie odbywa się poprzez wyrównanie potencjałów kondensatorów bramki elektrycznej oraz pojazdu, podczas przejazdu pojazdu pod bramką elektryczną.  Przedstawione rozwiązanie pozwala na 100% - tową dyspozycyjność autobusu prze całą dobę, bez przerw na ładowanie akumulatorów, co zdecydowanie zwiększa rentowność pojazdu. Dodatkowo cena akumulatora samochodu elektrycznego/autobusu ( w rozumieniu: odwracalnego ogniwa galwanicznego) jest o dziesiątki razy wyższa niż cena baterii kondensatorów, a jedynie na przestrzeni 2018r. surowce (minerały ziem rzadkich nikiel, mangan, lit …do budowy ogniw galwanicznych na światowym rynku wzrosły nawet o 80% i będą rosły wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, poza tym pochodzą one z obszarów konfliktów zbrojnych co dodatkowo stanowi o ich niepewności. Poza tym wymienione akumulatory mają konkretną liczbę ładowań, oraz rozładowań po przekroczeniu której są nieprzydatne i wymagają kosztownej utylizacji, natomiast kondensatory mogą pracować w nieskończoność. Pewną niedogodnością mojego rozwiązania jest fakt że „akumulator w postaci kondensatorów” może wprawdzie błyskawicznie się ładować, ale też zdolny jest przechować niewielką ilość energii, wystarczającej  do przejechania nie kilkuset ale zaledwie kilkunastu kilometrów, stąd konieczne uzupełnienia, dyskretne doładowania, podczas jazdy autobusu (przejazd pod bramkami elektrycznymi).


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

1.Stuprocentowa dyspozycyjnośc pojazdu elektrycznego w ciagu doby(nie traci czasu na ładowanie akumulatora)

2.Automatyczne bezosobowe(bezkosztowe) ładowanie baterii pojazdu za pomocą bramki elektrycznej osadzonej w infrastrukturze drogi

3.Nieograniczony zasięg


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

-Ogólno rozumiana elektromobilność

-Napęd osobowych samochodów elektrycznych

-Do zasilania transportu miejskiego(autobusy elektryczne,możliwośc zasilania trolejbusów bez napowietrznych linni energetycznych)

-Do zasilania innych pojazdów w tym przemysłowych np.wózki widłowe


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
elektromobilność
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Pełne doradztwo w zakresie wdrożenia i rozwojem projektu.
Kontakt:
Krzysztof Szorc
krzysiekszorc@wp.pl
602831779
Dawcy - PDF