Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_drzewno_papiernicza-05-05%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/drzewno_2.jpg?itok=AadXDpMV

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/gradient_budownictwo-09_0.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/budownictwo.jpg?itok=-PEpG3sj

Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego

Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Istota sposobu wg wynalazku polega na tym, że niezależnie od ilości warstw siatki w powłoce ogniochronnej zawierającej farbę pęczniejącą i ich sposobu ułożenia na każdej ze ścian, dwie ostatnie warstwy siatki o oczku 4x4 mm nakłada się w postaci trzech pasów tak, że mocuje się je za pomocą farby pęczniejącej na jednej ze ścian a następnie nakłada się w jednym kierunku na kolejnych ścianach pokrytych uprzednio farbą pęczniejącą tak, że koniec każdego pasa jest mocowany na tej samej ścianie, co jego początek z tym, że początek i koniec pierwszego pasa mocowany jest na ścianie dolnej, początek i koniec drugiego pasa mocowany jest na jednej z dwóch ścian bocznych przystających dłuższą krawędzią do ściany dolnej, a początek i koniec trzeciego pasa obrócony o 90 stopni do pierwszego mocowany jest na ścianie dolnej.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Zaletą sposobu wg wynalazku jest lepsza ochrona kasety przed działaniem ognia poprzez zabezpieczenie naroży kasety przed odsłonięciem w czasie pożaru i znaczne wzmocnienie powłoki, szczególnie na narożach kasety w stosunku do nakładania warstw znanym sposobem. Ponadto uzyskuje się bardziej równomierne pęcznienie farby w czasie pożaru na powierzchni całej kasety. Nakładanie całych pasów na każde cztery ściany kasety stanowi uproszczenie technologiczne. Zastosowanie siatki o większych oczkach zwiększa objętość farby pęczniejącej w powłoce o takiej samej liczbie warstw siatki i przy tej samej grubości.

Zastosowanie rynkowe: 

Branża drzewno-papiernicza, branża elektromaszynowa - ochrona maszyn przed działaniem wysokiej temperatury.
Chemia - wzmacnianie działań maszyn.Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem
Doradztwo w zakresie: 

Doradztwo w zakresie wdrożenia.


Dawca technologii:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dane kontaktowe

Janusz Lisiecki
telefon: 261 851 - 642

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Istota sposobu wg wynalazku polega na tym, że niezależnie od ilości warstw siatki w powłoce ogniochronnej zawierającej farbę pęczniejącą i ich sposobu ułożenia na każdej ze ścian, dwie ostatnie warstwy siatki o oczku 4x4 mm nakłada się w postaci trzech pasów tak, że mocuje się je za pomocą farby pęczniejącej na jednej ze ścian a następnie nakłada się w jednym kierunku na kolejnych ścianach pokrytych uprzednio farbą pęczniejącą tak, że koniec każdego pasa jest mocowany na tej samej ścianie, co jego początek z tym, że początek i koniec pierwszego pasa mocowany jest na ścianie dolnej, początek i koniec drugiego pasa mocowany jest na jednej z dwóch ścian bocznych przystających dłuższą krawędzią do ściany dolnej, a początek i koniec trzeciego pasa obrócony o 90 stopni do pierwszego mocowany jest na ścianie dolnej.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Zaletą sposobu wg wynalazku jest lepsza ochrona kasety przed działaniem ognia poprzez zabezpieczenie naroży kasety przed odsłonięciem w czasie pożaru i znaczne wzmocnienie powłoki, szczególnie na narożach kasety w stosunku do nakładania warstw znanym sposobem. Ponadto uzyskuje się bardziej równomierne pęcznienie farby w czasie pożaru na powierzchni całej kasety. Nakładanie całych pasów na każde cztery ściany kasety stanowi uproszczenie technologiczne. Zastosowanie siatki o większych oczkach zwiększa objętość farby pęczniejącej w powłoce o takiej samej liczbie warstw siatki i przy tej samej grubości.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Branża drzewno-papiernicza, branża elektromaszynowa - ochrona maszyn przed działaniem wysokiej temperatury.
Chemia - wzmacnianie działań maszyn.


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
ognioodporność, powłoki ognioodporne, kasety rejestratorów katastroficznych
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:

Doradztwo w zakresie wdrożenia.
Kontakt:
Janusz Lisiecki
janusz.lisiecki@itwl.pl
telefon: 261 851 - 642
Dawcy - PDF