Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

ikona bez podpisów - fiolet: 
/sites/default/files/biale_opakowania_poligrafia-10-10_0%20kopia.png
/sites/default/files/styles/miniaturka_200x200/public/branze/opakowania_0.jpg?itok=Fu08asKg

Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego

a.maschke@schlosser.com.pl
Forma ochrony: 
Patent
Forma komercjalizacji: 
Sprzedaż praw własności


Dawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii
Opis technologii: 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego mającego zastosowanie w procesach metalurgicznych żelaza i stali z drobnych frakcji pyłu krzemu metalicznego i drobnych frakcji stalowych w postaci nieutlenionej gradowiny i/lub nieutlenionych opiłków stalowych.
Otrzymywane w ten sposób brykiety mają szerokie zastosowanie jako paliwa lub jako półprodukty w innych procesach przemysłowych lub jako produkty finalne.
Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego polegający na brykietowaniu z udziałem lepiszcza i środka inicjującego mieszaniny pyłu krzemu metalicznego i frakcji stalowych według wynalazku charakteryzuje się tym, że pyły krzemu metalicznego o granulacji 0 ÷ 10 mm miesza się z nieutlenioną gradowiną stalową i/lub nieutlenionymi opiłkami stalowymi o granulacji 0 ÷ 5 mm oraz lepiszczem składającym się z polisacharydów roślinnych, wody i szkła wodnego, a następnie dodaje się środek inicjujący egzotermiczną reakcję utwardzania. Brykiet żelazo-krzemowy poddaje się sezonowaniu i parafinowaniu.

Zalety/korzyści z zastosowania technologii: 

Sposób według wynalazku pozwala zagospodarować pyły krzemu metalicznego i bardzo drobne frakcje stalowe i uzyskać użyteczny produkt mający zastosowanie w procesach metalurgicznych żelaza i stali, niczym nie ustępujący żelazokrzemowi otrzymywanemu w piecach elektrycznych. Rozwiązanie pozwala zrewolucjonizować proces produkcyjny tak ważnego żelazostopu, jakim jest żelazokrzem; jest przyjazne środowisku – umożliwia zagospodarowanie materiałów niekondycyjnych, z których wytwarzany jest pełnowartościowy produkt.

Zastosowanie rynkowe: 

Rozwiązanie technologiczne pozwala zrewolucjonizować proces produkcyjny żelazokrzemu. FeSi jest używany przede wszystkim w procesach technologicznych produkcji stali jako uzupełnienie składu chemicznego dla poszczególnych wytopów. Stosuje się go również w procesach odtleniania stali. Rozwiązanie umożliwia daleko idącą zmianę technologiczną w procesach wytwarzania stali poprzez produkcję wysublimowanego FeSi. Wykorzystanie proponowanego sposobu wytworzenia stopu pozwala na znaczące obniżenie kosztów produkcji. Rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu surowców pochodzących z recyklingu, co czyni proces proekologicznym.

 Dawca technologii oferuje doradztwo związane z wdrożeniem

Dawca technologii:
Impex Stahl Sp. zo.o.

Dane kontaktowe

Olena Zbroszczyk
504517228

Kontakt z ARP

<strong>Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko </strong>:

Impex Stahl Sp. zo.o.
<strong>Czy prawa własności do technologii mają również inne podmioty / osoby?</strong>:

Nie
<strong>Nazwa technologii</strong>:
Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego
<br/><strong>Forma ochrony</strong>:
Patent
<br/><br/><strong>Dojrzałość technologii</strong>:
<br/><br/><strong>Forma komercjalizacji</strong>:
Sprzedaż praw własności
<br/><br/><strong>Opis technologii</strong>:

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego mającego zastosowanie w procesach metalurgicznych żelaza i stali z drobnych frakcji pyłu krzemu metalicznego i drobnych frakcji stalowych w postaci nieutlenionej gradowiny i/lub nieutlenionych opiłków stalowych.
Otrzymywane w ten sposób brykiety mają szerokie zastosowanie jako paliwa lub jako półprodukty w innych procesach przemysłowych lub jako produkty finalne.
Sposób otrzymywania dodatku stopowego i/lub odtleniacza żelazo-krzemowego polegający na brykietowaniu z udziałem lepiszcza i środka inicjującego mieszaniny pyłu krzemu metalicznego i frakcji stalowych według wynalazku charakteryzuje się tym, że pyły krzemu metalicznego o granulacji 0 ÷ 10 mm miesza się z nieutlenioną gradowiną stalową i/lub nieutlenionymi opiłkami stalowymi o granulacji 0 ÷ 5 mm oraz lepiszczem składającym się z polisacharydów roślinnych, wody i szkła wodnego, a następnie dodaje się środek inicjujący egzotermiczną reakcję utwardzania. Brykiet żelazo-krzemowy poddaje się sezonowaniu i parafinowaniu.


<strong>Zalety/korzyści z zastosowania technologii</strong>:

Sposób według wynalazku pozwala zagospodarować pyły krzemu metalicznego i bardzo drobne frakcje stalowe i uzyskać użyteczny produkt mający zastosowanie w procesach metalurgicznych żelaza i stali, niczym nie ustępujący żelazokrzemowi otrzymywanemu w piecach elektrycznych. Rozwiązanie pozwala zrewolucjonizować proces produkcyjny tak ważnego żelazostopu, jakim jest żelazokrzem; jest przyjazne środowisku – umożliwia zagospodarowanie materiałów niekondycyjnych, z których wytwarzany jest pełnowartościowy produkt.


<strong>Zastosowanie rynkowe</strong>:

Rozwiązanie technologiczne pozwala zrewolucjonizować proces produkcyjny żelazokrzemu. FeSi jest używany przede wszystkim w procesach technologicznych produkcji stali jako uzupełnienie składu chemicznego dla poszczególnych wytopów. Stosuje się go również w procesach odtleniania stali. Rozwiązanie umożliwia daleko idącą zmianę technologiczną w procesach wytwarzania stali poprzez produkcję wysublimowanego FeSi. Wykorzystanie proponowanego sposobu wytworzenia stopu pozwala na znaczące obniżenie kosztów produkcji. Rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu surowców pochodzących z recyklingu, co czyni proces proekologicznym.

 


<strong>Słowa kluczowe</strong>:<br/>
wspomaganie decyzji zarządczych, krzem, brykiet, zarządzanie procesami produkcyjnymi, optymalizacja procesów produkcyjnych, Recykling
<br/><br/><strong>Dawca zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem</strong>:
Tak
<strong>Doradztwo w zakresie</strong>:


Kontakt:
Olena Zbroszczyk
olena.zbroszczyk@schlosser.com.pl
504517228
Dawcy - PDF